Senior jurist staatssteun 12 of 13

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €6.419
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 31 augustus
 • Vacaturenummer IW HBJZ 2021-104
 • Plaatsingsdatum 23 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Vind jij het leuk om vanuit jouw juridische kennis bij te dragen aan maatschappelijke ontwikkelingen en innovatie? Vind je het een uitdaging om bij te dragen aan de juridische borging van deze ontwikkellingen? Dan is een functie als jurist binnen het ministerie van Infrastrucutuur en Waterstaat te Den Haag echt iets voor jou! Bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat staat een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland voorop. Innovatie op gebieden zoals milieu en vervoer is daarbij aan de orde van de dag. Als senior jurist staatssteun borg je de juridische kwaliteit van deze plannen door te adviseren over wat wel en niet is toegestaan onder het staatssteunrecht.

Als senior jurist staatssteun bij de Afdeling algemeen bestuurlijk- juridische zaken (ABJZ) behandel je individuele steundossiers (van groot tot klein), maak je steunanalyses en beoordeel je beschikkingen die worden opgesteld ten behoeve van subsidieverleningen. Kennisgevingen, meldingen aan de Europese Commissie en het voeren van overleg daarover met ambtenaren van de Europese Commissie behoort ook tot jouw werkzaamheden. Je adviseert je collega-juristen van de wetgevingsafdelingen binnen de Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken (HBJZ) en collega’s van beleidsdirecties over de hele breedte van de beleidsterreinen van IenW. Denk bijvoorbeeld aan actuele thema’s zoals circulaire economie en duurzame lucht- en scheepvaart.

Je houdt je, naast individuele dossiers samen met jouw collega’s van het cluster Europees recht, ook bezig met dossier-overstijgende werkzaamheden op het terrein van staatssteun. Een belangrijk onderdeel hiervan is kennisdeling over staatssteun binnen IenW. Je geeft cursussen aan andere juristen en aan beleidsmedewerkers en stelt toegankelijke leidraden en modellen op. Ook zal je deelnemen aan (inter)departementale overleggen over staatssteun en begeleid je in voorkomende gevallen nationale en Europese procedures over staatssteun. Verder bereid je gecoördineerde rapportages op het terrein van staatssteun voor en verzamel je informatie, beleidswensen en steunpraktijken ten behoeve van interdepartementale strategische beleidsvorming.

Wat verwachten wij van jou als senior jurist staatssteun?
Jouw adviespraktijk beslaat potentieel alle beleidsterreinen waar het ministerie van IenW verantwoordelijk voor is. Je bent in staat om soms complexe zaken te doorgronden en daarover –ook onder tijdsdruk – tot een gedegen advies te komen. Toegevoegde waarde lever je doordat je duidelijk kan aangeven wat de juridische randvoorwaarden zijn en wat wel of niet mogelijk is. Een goed gevoel voor maatschappelijke ontwikkelingen, politiek, beleid en uitvoering is daarbij van groot belang. Verder signaleer je ontwikkelingen binnen het staatssteunrecht die relevant zijn voor IenW en draag je actief bij aan de kennisontwikkeling van het team en het gehele ministerie.

Wat worden jouw belangrijkste aandachtspunten als senior jurist staatssteun?
Als senior jurist ben je initiatiefrijk, werk je goed samen en deel je je kennis met jouw directe collega’s maar ook breder binnen het departement. Je bent flexibel en je hebt een enthousiasmerende aanpak. Je signaleert kansen voor verbetering en of verandering en realiseert deze. Politieke afbreukrisico’s onderken je tijdig. Daarnaast zorg je ervoor dat politieke en maatschappelijke vraagstukken zijn vertaald in adviezen die bijdragen aan politieke en ambtelijke doelstellingen. Je werkt secuur en ook onder lastige omstandigheden behoud je rust en overzicht en blijf je doelmatig werken.

Hoe ziet je inwerkprogramma eruit?
Als senior jurist staatssteun kom je terecht in het cluster Europees recht, met vijf collega’s die gezamenlijk het ministerie van Europeesrechtelijke advisering voorzien. Een senior jurist uit het cluster zal jouw eerste aanspreekpunt zijn en uiteraard zullen ook de andere collega’s van het cluster jouw, in ieder geval deels digitale, inwerkperiode zo soepel mogelijk laten verlopen. Zo plannen wij verschillende online kennismakinggesprekken in. Hierdoor leer jij jouw nieuwe collega’s snel kennen heb je alle mogelijkheid om vragen te stellen.

Functie-eisen

 • Je hebt een opleiding Nederlands recht afgerond op universitair niveau;
 • Je hebt gedegen kennis van Europees Recht en uitstekende kennis van het staatssteunrecht;
 • Je hebt aantoonbaar werkervaring op het gebied van staatssteun en je kunt de regels over staatssteun en subsidies vertalen in juridische randvoorwaarden;
 • Je bent in staat vanuit een brede juridische context te adviseren en houdt daarbij rekening met de ambtelijke en politieke omgeving en met maatschappelijke en organisatorische vraagstukken. Je begrijpt dat er verschillende belangen spelen.

Naast deze eisen herken jij jezelf in de volgende eigenschappen

 • Je bent analytisch sterk, secuur en stressbestendig;
 • Je bent zelfstandig, durft stelling te nemen en vindt het leuk om te overtuigen;
 • Je hebt een proactieve werkhouding en bent sterk gericht op samenwerken.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Maand­salaris Min €3.842 Max. €6.419 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

De gesprekken vinden plaats op 6 en 8 september 2021.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Wij zetten de kracht van diversiteit in om onze doelen te realiseren. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw mr. Sanne van de Velde

06-55432369

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw N.R. Tolud (Naomi)

06-21184262

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Beleidsmedewerker Stoffenbeleid Bodem

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 16 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur informatievoorziening

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 19 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker waterkwaliteit

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 9 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd