Senior Jurist Privaatrecht en Aanbesteden

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.688 - €6.989
 • Niveau Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 1 december Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer DGOBDR/CZW/23/20
 • Plaatsingsdatum 15 november 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Afdeling Juridisch Adviseur van de Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving zoekt een ervaren senior jurist privaatrecht en aanbesteden op niveau schaal 13 als nieuwe collega. Het werk is zeer afwisselend en inhoudelijk uitdagend. Ben jij een doorgewinterde privaatrechtelijke specialist die zijn specialistische kennis en ervaring kan omzetten in praktisch bruikbare adviezen? En houd je meer van afwisseling dan van routine? Dan biedt de afdeling Juridisch Adviseur (JA) voor jou een uitdagende functie aan.

Als senior juridisch adviseur adviseer je de andere departementsonderdelen en de departementsleiding over specialistische privaatrechtelijke kwesties, het aanbestedingsrecht en de toepassing van de Wet markt en overheid. Deze kwesties kunnen zich voordoen op alle terreinen van BZK: bijvoorbeeld woningmarkt, digitalisering, identiteitsgegevens, Rijksvastgoed, politieke partijen of verkiezingen. Bij procedures tegen de Staat voor de burgerlijke rechter werk je samen met de Landsadvocaat. Je adviseert afwisselend over o.a. aansprakelijkheid, contractenrecht, rechtspersonenrecht, intellectuele eigendom, aanbestedingsrecht en de Wet markt en overheid. De advisering heeft betrekking op zowel de voorbereiding en uitvoering van de genoemde beleidsterreinen als op het gebied van de bedrijfsvoering van BZK en de Rijksbrede bedrijfsvoering.

Binnen het cluster privaatrecht fungeer je als senior adviseur, denk je meer over strategische kwesties, ben je inhoudelijk aanspreekpunt en begeleider voor collega-juristen en help je mee aan het bewaken van de juridische kwaliteit. Dit alles gebeurt in samenwerking met de collega's van de afdeling JA en andere afdelingen.

 • Je beschikt over een voltooide opleiding Nederlands recht met een grondige kennis op het gebied van het privaatrecht in de breedste zin van het woord, het aanbestedingsrecht en bij voorkeur ook de Wet markt en overheid.
 • Je hebt ruime relevante juridische werkervaring op de genoemde rechtsgebieden en in uiteenlopende kwesties. Je hebt een brede maatschappelijke oriëntatie en belangstelling voor overheidsbeleid waarin transparantie, maatwerk en klantgerichtheid een belangrijke rol spelen.
 • je hebt een oplossingsgerichte, pro-actieve en collegiale werkhouding;
 • je bent in staat om jouw specialistische kennis om te zetten in praktische oplossingsgerichte adviezen. - je hebt een inspirerende aanpak en persoonlijke stijl bij de begeleiding van collega-juristen.
 • je kunt gezaghebbend, scherp en begrijpelijk adviseren aan de bewindspersonen en de ambtelijke top en hebt daarbij oog voor de politieke en beleidsmatige omgeving waarbinnen je functioneert;
 • Je hebt oog voor strategische ontwikkelingen op het rechtsgebied en verstaat de kunst om die op creatieve en proactieve wijze te vertalen in uitvoerbare oplossingen voor de juridische praktijk.
 • je bent aanspreekbaar voor collega's en spreekt ook anderen aan om tot een optimale teamprestatie te komen;
 • je bent gewend om zelfstandig en zo nodig onder hoge tijdsdruk te werken en kunt goed plannen en organiseren;
 • je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.688 Max. €6.989 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Juridisch Adviseur (JA) van de Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving houdt zich bezig met complexe juridische vragen waar BZK als departementale organisatie en als onderdeel van de rechtspersoon Staat mee wordt geconfronteerd en met speciale juridische vragen van de leiding van het ministerie. Naast de advisering over privaatrecht en aanbesteden zijn binnen de afdeling o.a. de advisering t.a.v. de behandeling van bezwaren, beroepen klachten en WOO-verzoeken, het advocatenkantoor voor het Rijksvastgoedbedrijf, de advisering over volkshuisvesting en ruimtelijke ordening en het Coördinatiepunt Staatssteun Decentrale Overheden (CSDO) gehuisvest.

DGOBDR/CZW

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Het ministerie van BZK beschermt, bewaakt en bouwt aan de basis van onze samenleving. In Nederland en de Caribische delen van ons Koninkrijk. Uitgangspunt is ons grootste goed: de Grondwet en wat we daarin hebben afgesproken. Dat iedereen meetelt bijvoorbeeld. Dat je altijd en overal kan zijn wie je bent, kan vinden wat je vindt, gelijke kansen hebt en mee kan doen. Thuis, op school en op het werk. Offline en online. En dat iedereen prettig kan wonen in een fijne omgeving. We doen dat voor de samenleving én werken tegelijk aan de basis voor de hele rijksoverheid. Zodat andere ministeries hun werk voor Nederland ook goed kunnen doen.

Dit vraagt om collega’s die samenwerken. Die gaan voor resultaat voor mensen, en daarbij niet alleen varen op vakinhoud, maar ook op hun moreel kompas. Aandacht hebben voor bijvoorbeeld rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. En om ons werk voor de samenleving écht goed te kunnen doen, vinden we het belangrijk dat we zelf een afspiegeling van die samenleving zijn. We zijn dus op zoek naar collega’s met verschillende perspectieven, achtergronden en eigenschappen. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent of van wie je houdt; we zijn vooral nieuwsgierig naar jou. We willen zorgen voor een prettige werkplek voor iedereen, met veel ruimte voor werkplezier en ontwikkeling.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw Marie Harmeier

06-31019894

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior jurist woningmarkt, bestuursrecht en open overheid

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior adviseur IHH

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 21 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur coördinatie Auditdienst Rijk en Algemene Rekenkamer

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 13 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd