Senior Jurist Mededinging - Agro-nutri

Autoriteit Consument & Markt (ACM)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar met uitzicht op vast
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.710
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Onderzoek / wetenschap, Agrarisch
 • Reageren voor 1 oktober Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer ACM_20210721_11/12
 • Plaatsingsdatum 30 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij een ervaren jurist en wil je werken aan uiteenlopende en uitdagende onderzoeken waarin nooit iets zwart of wit is? Ben je op zoek naar een baan waarin jij je inzet voor complexe mededingingszaken en richting kunt geven aan de ontwikkeling in de nieuwe landbouwregelgeving? Spreekt daarnaast het werken in het middelpunt van de belangstelling van politiek, bedrijfsleven en consument je aan? Dan is de vacature van Senior Jurist Mededinging bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) echt iets voor jou!

Wat ga je doen?

Als Senior Jurist Mededinging met het accent op de agro-nutri sector kom je te werken bij de Directie Mededinging. Je werkt aan verschillende onderwerpen in de agrarische sector, bijvoorbeeld de agro-nutri monitor en duurzaamheidsvraagstukken. Je signaleert, onderzoekt, voorkomt en draagt bij aan het oplossen van marktproblemen in deze sector. Je verzamelt marktinformatie. Daarnaast onderhoud je contacten met externe partijen en verricht bedrijfsbezoeken. Met de informatie stel je een compleet, goed leesbaar dossier samen dat de basis vormt waarop binnen de ACM beslissingen worden genomen over passende interventies.

Voor jou ligt hierbij de focus op de naleving van de Wet oneerlijke handelspraktijken (OHP) landbouw- en voedselvoorzieningsketen die op 1 november 2021 in werking treedt. Deze wet beoogt de vaak zwakke positie van kleinere leveranciers ten opzichte van grotere afnemers te verbeteren. Zo mag bijvoorbeeld een grote supermarkt vanaf 1 november niet meer eenzijdig een overeenkomst met een boer wijzigen. Klachten daarover kunnen bij de ACM worden ingediend.

Omdat het om een nieuwe wet gaat, zal bij de start ook veel voorlichting moeten worden gegeven aan zowel afnemers als leveranciers. Bij de handhaving zal er de eerste jaren nog weinig jurisprudentie zijn om op terug te vallen, waardoor je als jurist de kans krijgt om het handhavingskader mede te bepalen. Daarnaast zal er veel contact zijn met andere Europese toezichthouders, zowel vanwege grensoverschrijdende zaken als voor het delen van ervaringen. Ook zal je regelmatig contact hebben met het Ministerie van LNV en de Geschillencommissie.

Hoewel het accent van je werkzaamheden op het OHP-werk komt te liggen, werk je als onderdeel van de directie Mededinging ook mee aan andere zaken. Zo kan je worden ingezet op projecten op het gebied van concentratiemeldingen, kartelvorming en misbruik van economische machtsposities binnen andere sectoren.

Het werk is meer dan alleen juridisch. Het werk doe je in teamverband. Je werkt nauw samen met andere directies en je werkt in zaakteams samen met juristen, forensisch IT’ers, economen/econometristen en gedragsbeïnvloeders aan concrete oplossingen die de concurrentie in Nederland bevorderen en bewaken. Deze multidisciplinaire samenwerking brengt een enorm interessante, inhoudelijke dynamiek met zich mee.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Mededinging (DM) houdt toezicht op de concurrentie tussen ondernemingen in alle sectoren van de Nederlandse economie. De directie richt zich op het beëindigen en voorkomen van marktproblemen, onder meer door het opsporen en bestraffen van ondernemingen die een kartel vormen of misbruik maken van hun economische machtspositie. Daarnaast beoordeelt de directie of als gevolg van een voorgenomen fusie of overname wel voldoende concurrentie overblijft. Bij de directie Mededinging werken circa 110 medewerkers, verdeeld over zes teams.

Autoriteit Consument & Markt (ACM)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

De ACM draagt bij aan een gezonde economie door markten goed te laten werken voor mensen en bedrijven. Wij willen marktproblemen oplossen en waar mogelijk voorkomen door het effectief en efficiënt inzetten van ons brede palet aan instrumenten. Dit doen we door toezicht te houden op: de mededinging in het algemeen (kartelvorming, marktmacht, fusies en overnames); een aantal specifieke sectoren waarbinnen onvoldoende ‘natuurlijke’ concurrentie bestaat (energie, vervoer, telecom, post, zorg en drinkwater); de rechten en belangen van consumenten.

De ACM kent negen organisatieonderdelen die nauw verbonden zijn. De toezichtsdirecties ‘Consumenten’, ‘Telecom, Vervoer en Post’, ‘Energie’, ‘Mededinging’ en ‘Zorg’, de directies ‘Juridische Zaken’, ‘Bedrijfsvoering’ en ‘Bestuur, Beleid en Communicatie’ en het Economisch Bureau. Bij de ACM werken vanuit Den Haag ruim 550 professionals. We opereren in en werken samen met verschillende hechte Europese netwerken van collega-autoriteiten. 

De ACM valt onder de politieke verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het bestuur is zelfstandig en eindverantwoordelijk voor alle besluiten en de organisatie van de ACM. De ACM bepaalt zelf de prioriteiten en komt onafhankelijk van de overheid, bedrijfsleven en belangengroepen tot besluiten. Altijd in het belang van consumenten, burgers en bedrijven. Elk bestuurslid heeft een eigen portefeuille, maar besluitvorming vindt collegiaal plaats binnen het bestuur. Het bestuur neemt collectief de verantwoordelijkheid voor de strategie en agenda van de ACM en een effectieve uitvoering daarvan.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Cindy Wolfsen

070-7222000

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Frederique Prins, Senior Corporate Recruiter

06–21378630

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Jurist Mededinging

Autoriteit Consument & Markt (ACM)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 1 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Econoom Mededinging

Autoriteit Consument & Markt (ACM)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 1 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Jurist Directie Energie

Autoriteit Consument & Markt (ACM)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd