Senior jurist (m/v)

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 14 april Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer SodM_20191227_12
 • Plaatsingsdatum 14 maart 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Gaswinning in Groningen, oliewinning in Drenthe, geothermie in Brabant, windenergie op zee, zoutwinning in Twente: op veel plaatsen in Nederland én op het continentaal plat worden delfstoffen gewonnen. SodM houdt toezicht op die activiteiten en adviseert over de gevolgen daarvan. Belangrijk werk waarvoor veel maatschappelijke belangstelling is.

Vanwege de behoefte aan meer juridische ondersteuning zijn wij op zoek naar een jurist met technische affiniteit.

Ben jij een jurist met een goed gevoel voor techniek? Dan heeft SodM jou nodig! Zeker als jij veel ervaring hebt in het omgevingsrecht en/of energierecht (toezicht en handhaving); als je de trajecten rond de omgevingswet en/of de energiewet nauwgezet volgt; en als je de inhoud daarvan aan anderen kan uitleggen. 

Om het team te versterken zoekt SodM een scherpe en genuanceerde adviseur, met uitstekend gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en goede communicatieve vaardigheden. En natuurlijk goed in samenwerken.

Het werkveld:
SodM houdt toezicht op de delfstoffenwinning in Nederland en op het continentaal plat. Waar gas, olie, zout of aardwarmte uit de diepe ondergrond wordt gehaald, ziet SodM erop toe dat de mijnbouwondernemingen de veiligheid voor de mens en de bescherming voor het milieu borgen. Ook de windmolenparken op zee en het transport van gas staan onder toezicht van SodM.

Juridisch betekent dit dat SodM toeziet op de naleving van een groot aantal bepalingen in wet- en regelgeving, zoals de Mijnbouwwet, de Gaswet, de Arbo-wetgeving (arbeidstijden en -omstandigheden), de Wet Windenergie op zee, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer, de Wet bodembescherming, de Wet geluidhinder, de Wet inzake luchtverontreiniging, de Drinkwaterwet, de Wet explosieven voor civiel gebruik en de Warenwet. En dat is nog niet alles. Ook enkele Europese verordeningen en de regels die krachtens de genoemde wetten zijn gesteld behoren tot het juridische kader van SodM.

Daarnaast heeft SodM als bestuursorgaan te maken met de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van bestuur, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en alle daaraan gerelateerde regelgeving.

Functie-eisen

 • Afgeronde WO-opleiding rechten, goede kennis van het bestuursrecht.
 • Ervaring met het omgevingsrecht en/of energierecht.
 • Ervaring met toezicht, handhaving en vervolgprocedures (bezwaar en beroep).
 • In staat complexe zaken/dossiers zelfstandig te organiseren en daarop regie te voeren.
 • Affiniteit met technische dossiers.
 • Adviesvaardig.

Wat breng jij mee?

Je bent zeer analytisch en schrijfzeker. Je bent omgevingsbewust en hebt gevoel voor de maatschappelijke en politieke functie van een onafhankelijke toezichthouder. Je kan complexe, technische materie begrijpen en vertalen: moeilijke dingen simpel uitleggen. Dat maakt jouw overtuigingskracht ook groot. Je bent creatief in de benadering van problemen en steeds op zoek naar een adequate aanpak om te komen tot oplossingen. Je kan jouw werk goed plannen en weet wat er moet gebeuren om met anderen een goed resultaat te behalen. En je bent uiteraard een prettige collega.

Competenties:

 • Resultaatgericht
 • Analytisch sterk
 • Overtuigend in woord en schrift
 • Organisatie- en bestuurssensitief
 • Goed in samenwerken
 • Communicatief zeer vaardig

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Als je eerst nog wil kijken of het werk en de omgeving iets voor je is, kunnen we ook in overleg met jouw huidige leidinggevende een detacheringsperiode overwegen.

Werkplek
SodM en ook jouw werkplek bevinden zich aan de Henri Faasdreef 312 in Den Haag.

Dit bieden wij:

Naast de inhoudelijke uitdaging kun je rekenen op:

 • Een salaris in schaal 11 of 12 (functiegebouw Rijk) o.b.v. eerdere ervaring. Zie tabel salarisschalen Rijksoverheid.
 • Een werkweek van 36 uur.
 • Een dynamische, professionele en resultaatgerichte werkomgeving.

Arbeidsvoorwaarden conform de cao van het Rijk.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Tabel salarisschalen
http://content.rp.rijksweb.nl/cis/content/media/rijksportaal/pdirekt/rijksbreed_4/caoteksten/Salarissen_per_1_januari_2020.pdf

Individueel Keuzebudget (IKB)https://www.p-direkt.nl/onderwerpen/ikb/documenten/brochures/2019/12/05/brochure-ikb

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Met zes andere juristen vorm je het juridische hart van een toezichthouder die in een groeiende maatschappelijke belangstelling staat. Samen met hen en met de andere -veelal technisch vaardige- collega's werk je aan kwalitatief hoogwaardige resultaten. Je stelt juridische documenten op die begrijpelijk en effectief zijn en die een juridische toets in vervolgprocedures kunnen doorstaan.

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

SodM maakt zich sterk voor de veiligheid van de mens en de bescherming van het milieu bij de energiewinning, het benutten van de ondergrond en bij transport en distributie van energie, nu en in de toekomst. Dit doet SodM door advies te geven over en toezicht te houden op de winning, opslag en transport van de delfstoffen olie, gas en zout, en ook aardwarmte en wind op zee. SodM zet zich ervoor in dat werknemers veilig en gezond hun werk kunnen doen en omwonenden en burgers zich veilig voelen. 

Daarnaast heeft SodM de taak om de Minister van Economische Zaken en Klimaat gevraagd en ongevraagd te adviseren over delfstoffenwinning. SodM heeft daarvoor gespecialiseerde kennis in huis en een goed overzicht van de verschillende sectoren. 

De directie Bestuurszaken bestaat uit de afdelingen Communicatie en strategie, Juridische Zaken en Bedrijfsvoering. Juridische Zaken vervult de rol als adviseur voor de gehele organisatie; als klankbord bij totstandkoming van wetgeving; als waarborg voor juridisch correcte besluitvorming; en als proceseigenaar bij bezwaar en beroep.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer Wilco de Vreeze, Coördinerend jurist

06-25385373

De heer Binne-Jan de Haan, Senior jurist

06-21919337

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Data Engineer (m/v)

Autoriteit Consument & Markt (ACM)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 10 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Community specialist Digital Trust Center

Ministerie van Economische Zaken Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DG B&I)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 14 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Jurist

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Stand­plaats Zwolle
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 13 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)