Senior jurist (digitale) weerbaarheid zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 3 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 29 september Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer VWS22-631(DICIO)
 • Plaatsingsdatum 14 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij VWS zetten we ons in voor een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Met en voor iedereen. Wat we doen, doet ertoe en dat voel je. Je werkt samen met betrokken, bevlogen en deskundige mensen met een groot hart voor hun werk. Die elkaar zowel persoonlijke aandacht als professionele ruimte geven. Binnen een deskundige en daadkrachtige organisatie die voortdurend moet vernieuwen en in oplossingen denkt. Altijd vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven. En in nauwe samenwerking met partners, collega-ministeries, zorgprofessionals en burgers.

Je gaat aan de slag als senior jurist in een projectteam dat inhoudelijk wordt aangestuurd door de directie Informatiebeleid (DICIO) en de directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie (VGP).

DICIO werkt met energie en enthousiasme aan uiteenlopende thema’s op het gebied van ICT in de zorg, zoals gegevensuitwisseling in de zorg, veilige toegang tot je medische dossier, AI en cybersecurity. Een jong en nog deels onontgonnen beleidsterrein. De directie werkt samen met andere onderdelen van het departement om samen de juiste gegevens op de juiste plek te krijgen en digitale veiligheid daarbij te waarborgen. Bij VGP wordt gewerkt aan concrete onderwerpen als een rookvrije generatie of de preventie van drugsgebruik, verontreinigingen in ons voedsel, (zoals Fipronil in eieren), discussies over rubbergranulaat op kunstgrasvelden of de naleving van de leeftijdsgrens voor alcohol. Onderwerpen die volop in de publieke belangstelling staan en die je regelmatig terugziet in de media. Weerbaarheid van de zorg, zowel fysiek als digitaal, is wat beide directies samenbindt.

Waar ga je mee aan de slag?

Nu we steeds meer informatie digitaal uitwisselen en hergebruiken, is het belangrijk dit goed tegen bijvoorbeeld datalekken of cybercriminelen te beschermen. Er wordt dus hard gewerkt de zorg hier weerbaar in te krijgen en houden. De (digitale) weerbaarheid van de Nederlandse en Europese maatschappij staat prominent op de politieke agenda in Den Haag en in Brussel. Ook de (digitale) weerbaarheid van de Nederlandse zorgsector ligt onder het vergrootglas. De Europese Commissie heeft twee Europese richtlijnen voorgesteld om de weerbaarheid van belangrijke sectoren, waaronder de zorgsector, in alle lidstaten te versterken: een herziening van de richtlijn voor Netwerk- en Informatiebeveiliging (NIB2) en een nieuwe richtlijn betreffende de veerkracht van kritieke entiteiten (CER). Uit beide richtlijnen vloeit een groot aantal eisen en verplichtingen voort die ook van toepassing zijn op VWS en delen van het zorgveld.

De CER-richtlijn verplicht lidstaten een strategie te ontwikkelen voor de versterking van de weerbaarheid van ‘kritieke’ entiteiten. Onderdeel daarvan is het uitvoeren van risicobeoordelingen, het identificeren van de ‘kritieke’ entiteiten en het organiseren van toezicht en handhaving. De kritieke entiteiten zelf zijn daarnaast verplicht risicobeoordelingen uit te voeren, een weerbaarheidsplan op te stellen met maatregelen die genomen worden om de weerbaarheid te verhogen en melding te maken van incidenten.

De NIB2-richtlijnen verplicht lidstaten en ‘essentiële’ en ‘belangrijke’ entiteiten maatregelen te nemen om hun digitale weerbaarheid te verbeteren. Zo moeten entiteiten die onder de richtlijn vallen preventieve maatregelen nemen om cyberincidenten te voorkomen (‘zorgplicht’) en zijn ze verplicht incidenten te melden (‘meldplicht’). Daarnaast moet ook voor de NIB2-richtlijn toezicht en handhaving in de zorgsector opnieuw worden ingericht.

De voorgestelde richtlijnen hebben veel raakvlakken en moeten zo veel mogelijk in samenhang worden bezien. Het gaat immers om twee kanten (digitaal en fysiek) van dezelfde medaille (weerbaarheid).

Beide richtlijnen moeten worden verwerkt in Nederlandse wetten, in de praktijk worden geïmplementeerd en nageleefd. Naar verwachting treden beide wetten medio 2024 in werking. Het zorgveld, VWS en ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) staan samen voor deze grote uitdaging. Om hiermee aan de slag te gaan zet VWS een implementatieteam op, bestaande uit een projectleider, twee beleidsmedewerkers, een jurist en ondersteuning.

Wat ga je doen?

Als senior jurist ga je samen met de andere leden uit je team aan de slag met beide richtlijnen. Je werkt daarbij nauw samen met J&V en andere departementen, andere directies binnen VWS, met IGJ en het zorgveld. De kern van je werk bestaat onder andere uit:

 • Schrijven en toetsen van wetteksten
 • Borgen van samenhang tussen nieuwe wetten en bestaande sectorale wetgeving
 • Het geven van gevraagd en ongevraagd juridisch advies
 • Meedraaien in interdepartementale overleggen
 • Afstemmen met en meekrijgen van partijen binnen en buiten VWS
 • Het zorgveld ondersteunen bij de implementatie van beide richtlijnen
 • Uitwerken wat er nodig is om ervoor te zorgen VWS, IGJ en het zorgveld goed voorbereid zijn op de inwerkingtreding van de nieuwe Nederlandse wetgeving.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken een ervaren jurist met affiniteit met de zorg, die zich het onderwerp (digitale) weerbaarheid snel eigen kan maken. Je hebt een voorkeur voor een omgeving waarin veel interactie plaatsvindt en waar je snel kunt schakelen. Tegelijk ben je bekend met beleidsprocessen en de zorgvuldigheid die daarbij belangrijk is. Je onderhoudt contact met verschillende partijen binnen en buiten de overheid. Dit doe je om te weten wat er speelt, om draagvlak te creëren voor het nieuwe beleid en samen te werken aan oplossingen voor (toekomstige) knelpunten. Om je doelen te bereiken, zoek je steeds de samenwerking zonder het gewenste resultaat uit het oog te verliezen. In je benadering van vraagstukken ben je zowel kritisch als creatief. Je weet het team te motiveren, houdt de doelen en tijdslijnen goed in te gaten en rapporteert regelmatig over de voortgang.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) versterkt zijn i-functie. Dit betekent het vergroten van het i-bewustzijn en de i-expertise binnen VWS. De steeds grotere bijdrage van digitale informatievoorziening aan de beleidsdoelen van VWS vraagt om een groter i-bewustzijn.

De directie Informatiebeleid/CIO (DICIO) ging op 1 februari 2017 van start. Wij dragen als centrale stafdirectie maximaal bij aan de realisatie van de concernbrede VWS-beleidsdoelstellingen. Dit doet de directie door effectief, professioneel en efficiënt informatiebeleid op te stellen en uit te dragen. En door beleidsdirecties te ondersteunen met advies en toetsing van hun beleid, wetgeving en projecten op de informatievoorzienings- en ICT-consequenties.
De directie bestaat uit vijf teams. De twee teams iBeleid werken onder meer aan informatiebeleid voor de zorg. Ook de CIO-Office van VWS (team iAdvies en Toetsing) en het team Bureau Informatieberaad Zorg (BIZ) zijn onderdeel van de directie. Tot slot ondersteunt het team iStaf de directie op gebied van managementondersteuning, financiën, bedrijfsvoering en communicatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“Nederland gezond en wel”; dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking in hun participatiemogelijkheden ondersteunen.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ruim 5500 medewerkers. Zij zijn voor een belangrijk deel werkzaam bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer duizend mensen. Het ministerie is ook verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s (zelfstandige bestuursorganen) zoals de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg), het CAK (Centraal Administratie Kantoor) en het Zorginstituut Nederland.

Talent als basis, diversiteit als kracht
VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.
Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je de ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jim Bloemberg

06-25315187

Ries Peters

06-11794784

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talent Center

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker weerbaarheid zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 9 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Projectsecretaris projectteam European Health Data Space (EHDS)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 29 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Managementondersteuner

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 8 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd