Senior jurist bodem

Inspectie Leefomgeving en Transport

 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag
 • Contractduur nader te bepalen
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.214 - €6.227
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 16 juni
 • Vacaturenummer ILT-2022-0956
 • Plaatsingsdatum 26 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij bijdragen aan een schoner milieu en een leefbare omgeving? Die kans krijg je als senior jurist bodem bij de afdeling Juridische Zaken (JZ) van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De ILT houdt binnen het Kwalibo-stelsel (kwaliteitsborging bodemintermediairs) toezicht op bodemintermediars en certificerende instellingen. Alleen gecertificeerde en/of geaccrediteerde bedrijven en personen mogen bepaalde werkzaamheden met betrekking tot bodem verrichten.

Wat ga je doen?
Jij bent verantwoordelijk voor de eerstelijns juridische advisering vanuit JZ rondom de onderwerpen Kwalibo-stelsel en bodem. Het Kwalibo-stelsel heeft als doel de kwaliteit van het werk en de integriteit van intermediars en certificerende instellingen te vergroten.
Collega’s van de afdeling Toezicht Milieu wenden zich tot jou. De inspecteurs van die afdeling zijn in hoofdzaak actief binnen toezicht en opsporing. Je voorziet een inspecteur van juridisch advies bij het houden van toezicht en handhaving. Bijvoorbeeld zoek je uit wat de juridische interventiemogelijkheden zijn bij het verkeerd toepassen van bouwstoffen op de bodem. Je bekijkt welke toezichtsbevoegdheden toegepast kunnen worden en adviseert over de juridische aspecten van het bestuursrechtelijke handhavingsinstrumentarium. Het bodemstelsel zit complex in elkaar. Er zijn naast de ILT ook andere instanties bij het toezicht betrokken, zoals gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat. Het is jouw taak als senior jurist overzicht te hebben welke bevoegdheden de ILT kan inzetten.

Ook ben je betrokken bij nieuwe technologische ontwikkelingen op het terrein van toezicht. Welke juridische waarborgen gelden er bij de inzet van drones? En welke juridische vragen komen kijken bij de ontwikkeling van een grondstoffenpaspoort? Ten slotte toets je - samen met je collega’s - nieuwe wet- en regelgeving op het terrein van bodem (Kwalibo) op handhaafbaarheid, uitvoerbaarheid en fraudebestendigheid. Je werkt binnen jouw team nauw samen met andere senior adviesjuristen op het terrein van het Kwalibo-stelsel, bodem en afvalstoffen. Het spreekt voor zich dat samenwerken je goed af gaat en je ook over de grenzen van jouw aandachtsgebied heen kijkt. Je kunt, indien nodig, ook op andere inhoudelijke werkterreinen juridisch advieswerk doen.

 • je hebt een wo-diploma in een juridische richting;
 • je hebt bij voorkeur ervaring met het onderwerp bodem (Kwalibo), milieutoezicht of bestuursrecht (Awb);
 • je bent mondeling en schriftelijk zeer vaardig.

Naast de eisen herken jij jezelf in het volgende. Je staat stevig in je schoenen en bent tegelijkertijd een verbinder; je weet je gesprekspartners steeds weer te raken met de juiste toon en stijl. Krachtenvelden en belangen voel je goed aan en draagvlak en uitvoerbaarheid hebben steeds jouw focus. Je handelt innovatief, hebt een sterk juridisch analytisch vermogen en neemt in je adviezen verschillende invalshoeken mee. Daarnaast ben je stressbestendig en sta je bekend als echte teamspeler.

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.214 Max. €6.227 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur nader te bepalen
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • de sollicitaties van ILT-medewerkers worden als eerste beoordeeld, daarna nemen wij de overige sollicitaties in behandeling;
 • houd er rekening mee dat wij de vacature eerder kunnen sluiten als er voldoende reacties binnen gekomen zijn;
 • het inwinnen van referenties en een het maken van een assessment kunnen deel uitmaken van het sollicitatieproces. Dit zelfde geldt voor het maken van een casus en (online) screening via onder meer databanken kunnen deel uitmaken van het sollicitatieproces.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De taken met een sterk juridisch karakter zijn gecentraliseerd in deze afdeling. Door juridische taken te bundelen en centraal aan te sturen creëren we overzicht. Zo versterken we onze bestuurlijk juridische advisering en uitvoeringstaken. En zetten we menskracht en expertise doelmatiger in. We werken binnen onze afdeling momenteel in 6 verschillende teams: Bestuurlijk Juridische zaken, Juridische Advisering Duurzaamheid en Wonen, Juridische Advisering Veiligheid, Bezwaar en Beroep, Bestuurlijke Boete en het OOenP-team (Open Overheid en Privacy).

Je komt te werken binnen het team Juridische Advisering Duurzaamheid en Wonen.
De (senior) juristen uit dit team zijn verantwoordelijk voor de eerstelijnsadvisering aan afdelingshoofden, teamleiders, programmamanagers, inspecteurs en vergunningverleners. Hierbij kan gedacht worden aan adviseren over de opzet van een handhavingsactie, specifieke interventies zoals de last onder dwangsom (LOD), uitleg van wetgeving en bijdragen aan handhaafbaarheids-, uitvoerbaarheids- en fraudebestendigheidstoetsen (HUF-toetsen). De adviesjuristen hebben allemaal een aantal teams en/of programma’s waaraan zij adviseren. Op deze wijze optimaliseren we de verbinding met het primair proces. Waar nodig werken de adviesjuristen binnen het team ook over de grenzen van het eigen taakveld heen.

Inspectie Leefomgeving en Transport

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Met 1.400 medewerkers zet de ILT zich dagelijks in voor een duurzame en veilige leefomgeving, veilig transport en het vertrouwen in publieke instellingen zoals woningcorporaties.

De ILT ziet erop toe dat zeer uiteenlopende doelgroepen een breed scala van wetten en regels naleven. Het aandachtsgebied van de ILT omvat ongeveer 160 onderwerpen waaronder geluidsoverlast in de luchtvaart, vaartijden in de binnenvaart, taxivergunningen, woningcorporaties, vervoer van gevaarlijke stoffen, afval, genetisch gemodificeerde organismen en energielabels van woningen.

We bewegen mee met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en zetten onze middelen in daar waar de risico’s voor de publieke belangen het grootst zijn. Een goed gebruik van data en andere informatie is sturend voor al onze werkzaamheden: van toezicht en vergunning- en dienstverlening tot opsporing en communicatie.

Samenwerken, leren door doen en constant verbeteren zijn onze sleutelwoorden. Medewerkers, leidinggevenden en teams krijgen de ruimte om talenten optimaal in te zetten, bevlogenheid te tonen en het verschil te maken. Welke eigenschappen wij zoeken in nieuwe medewerkers? De vaardigheid om te kunnen werken met diverse informatiebronnen, out-of-the-box kunnen denken bij toezichtsvraagstukken, de creativiteit hebben om vernieuwende methodes te bedenken en in te zetten, met lef onbekende paden durven bewandelen en overzicht kunnen houden.

Je bent welkom zoals je bent
De Inspectie Leefomgeving en Transport hecht grote waarde aan diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van een team. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jou.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Peter Maandag, teamleider Juridische Advisering Duurzaamheid en Wonen

06-29690338

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Maartje Arntz, adviseur Werving en Selectie,

06-25050298

Solliciteren?

Inspectie Leefomgeving en Transport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior juridisch adviseur wonen

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 14 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior jurist bezwaar en beroep

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 7 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Startend inspecteur digitale en bedrijfsinspecties

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 14 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd