Senior jurist beroep

Werken voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

 • Stand­plaats Groningen
 • Werkplekken 2
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.551 - €6.786
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 6 februari Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer IMG_20221227_13
 • Plaatsingsdatum 21 januari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als senior jurist beroep vertegenwoordig je het bestuur in beroep en hoger beroepsprocedures. Door het verzorgen van een goede terugkoppeling vanuit de beroepsprocedures, draag je bij aan de kwaliteit van (primaire) besluitvorming van het IMG. Je adviseert in (zeer) complexe gevallen over de toepassing van de Algemene wet bestuursrecht, de uitvoering van de Tijdelijke wet Groningen en het daarmee samenhangede civiele aansprakelijkheidsrecht. Je werkterrein omvat daarmee alles dat samenhangt met de inhoudelijke beoordeling en bestuursrechtelijke- en civielrechtelijke afwikkeling van schades als gevolg van de mijnbouwactiviteiten in Groningen. Je adviezen gaan in op (zeer) complexe vraagstukken op alle rechtsgebieden waar het IMG mee te maken krijgt. Je adviezen zijn degelijk, maatgevend en kunnen de rechterlijke toets doorstaan.

Als senior jurist beroep ben je eigenaar, en daarmee verantwoordelijk, voor de dossiers die jij behandelt. Je bewaakt een eenduidige lijn in de verweerschriften en accordeert de complexe gevallen. Waar mogelijk zoek je overleg om zaken buiten zitting af te doen. Tegelijkertijd ben je vindbaar voor andere (junior) juristen als mentor en sparringpartner.

Daarnaast verricht je coördinerende werkzaamheden op inhoudelijk vlak. Je signaleert en neemt initiatief waar het gaat om het opstellen en ontwikkelen van werkwijzen en beleidsadviezen. Indien nodig sta je ervoor open om ook andere afdelingen te betrekken bij werkprocessen door middel van overleg en uitleg. Ook vergezel je de teammanager of hoofd JZ bij externe overleggen.

 • Afgeronde WO opleiding in Nederlands Recht.
 • Minimaal zeven jaar relevante werkervaring opgedaan in het bestuurs- of civielrecht, bij voorkeur binnen de overheid, of als advocaat.
 • Uitstekende actuele en goede kennis van het bestuurs- en het private schadevergoedingsrecht, in het bijzonder van de AWB, het aansprakelijkheidsrecht en de werking van een beroepsprocedure.
 • Ervaring met en kennis van het aardbevingsdossier is een pré.
 • Het kunnen begrijpen, vertalen en uitleggen van complexe (juridische) teksten, adviezen of beslissingen.
 • De voortgang van je werk kunnen overzien en zelfstandig je eigen dossiers kunnen behandelen.
 • Aantoonbare ervaring met geven van adviezen op verschillende niveaus.

Competenties:

 • Oplossingsgericht
 • Analytisch vermogen
 • Initiatiefrijk
 • Uitstekende schriftelijke en sociale uitdrukkingsvaardigheid
 • Bestuurlijke en maatschappelijke sensitiviteit
 • Proactief en in teamverband zelfstandig kunnen werken
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.551 Max. €6.786 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Het is mogelijk om gedeeltelijk thuis te werken. Bijvoorbeeld twee of drie dagen per week. Je standplaats is Groningen.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Als je werkt bij de afdeling BJZS sta je midden in de besluitvorming door het IMG. Het gaat om het besluiten op verzoeken om schadevergoeding voor fysieke schade aan gebouwen, voor schade vanwege waardedaling van huizen en om immateriële schade. Daarnaast zorgt de afdeling voor een (goede) bestuurlijke en juridische advisering van het bestuur en de organisatie. Dat kan bijvoorbeeld gaan om het verbeteren van huidige schaderegelingen en processen of het meedenken over nieuwe regelingen of om advisering in concrete dossiers. Daarmee is de afdeling het kenniscentrum voor alle juridische en bestuurlijke aspecten waarmee het IMG te maken heeft. Als je daar samen met zo’n 180 collega’s aan gaat bijdragen, kan dat op verschillende manieren.

De teams Fysieke Schade Regulier en Complex zorgen ervoor dat de aanvrager een schadevergoeding krijgt van fysieke schade aan gebouwen die toe te rekenen valt aan de mijnbouwactiviteiten. Dit kan gaan om een vaste vergoeding van € 5000 of een maatwerkprocedure waarbij een onafhankelijke deskundige de schade beoordeelt.
Als een aanvrager een zienswijze heeft ingediend op het rapport van de deskundige, dan kijkt de juridisch specialist daar goed naar en bepaalt of de zienswijze terechte kritiekpunten bevat. Met een helder en toegankelijk besluit waarin het advies van de onafhankelijke deskundige een belangrijke rol speelt, zorgt de afdeling voor de laatste stap in de keten van zorgvuldige schadeafhandeling.

Mocht een aanvrager zich toch niet kunnen vinden in een besluit, dan staat het team Bezwaar & Beroep klaar om er nog eens goed naar te kijken en zo nodig een extra advies te vragen aan de deskundige.

Voor het vergoeden van schade die is ontstaan door de waardedaling van huizen in het aardbevingsgebied en voor het vergoeden van immateriële schade, heeft het IMG beleid ontwikkeld om de schades rechtvaardig, ruimhartig en tijdig af te handelen. Het team Waardedaling & Immaterieel neemt deze besluiten.

Het team Bestuurlijk Juridisch Advies zorgt overkoepelend voor alle corporate legal-aangelegenheden, adviseert de organisatie op bestuurlijk juridisch vlak, is nauw betrokken bij de afhandeling van fysieke schade en ondersteunt het bestuur van IMG.

De teams van de afdeling BJZS hebben een prettige cultuur waarin iedereen elkaar wil helpen en er is veel ruimte voor initatieven om de kwaliteit verder te verbeteren.

Werken voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

Na een halve eeuw gaswinning in Groningen, resulterend in een omvangrijk aantal aardbevingen, is er schade ontstaan aan de huizen en gebouwen van de bewoners, instellingen, organisaties en ondernemers in het gebied.

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG; voorheen Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen) is het zelfstandig bestuursorgaan dat schade als gevolg van gaswinning in het Groningenveld en de gasopslag Norg afhandelt. Te denken valt aan de fysieke schade aan woningen en infrastructurele of waterbouwkundige werken, immateriële schade en waardedaling van woningen. Verder is het IMG verantwoordelijk voor het herstel van acuut onveilige situaties ten gevolge van de gaswinning in Groningen of de gasopslag in Norg. Het IMG is gevestigd in Groningen en heeft ruim 400 medewerkers.

Het bestuur van het IMG is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken van het IMG en de IMG-organisatie. Het bestuur wordt daarbij ondersteund door het bureau (de uitvoeringsorganisatie). De directie is door het bestuur belast met de dagelijkse leiding van het bureau. Het bestuur wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris.
De directie vormt samen met de afdelingsmanagers het MT. Het MT bestaat thans uit één directeur en 4 afdelingsmanagers. De afdelingsmanager Bestuurlijke en Juridische Zaken en Schadeafhandeling is tevens plaatsvervangend directeur.

Het managementteam bestaat verder uit de afdelingsmanagers Klantcommunicatie en -dienstverlening, Schade expertise en herstel en Regiebureau. Daarnaast is er een afdeling Corporate Communicatie en een afdeling Bedrijfsvoering. Dit managementteam draagt zorg voor de uitvoering van de schadeafhandeling, zodat het IMG in de gelegenheid wordt gesteld om te besluiten over de schadeafhandeling.

Het IMG streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Rutger Straathof, Senior Coördinerend Jurist Beroep

06-11419859

Solliciteren?

Werken voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior bestuurlijk adviseur

Werken voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)
 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Medior) Jurist

Werken voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)
 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 3 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Contentexpert redactie

Werken voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)
 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 6 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd