Senior jurist aanbestedingsrecht

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.551 - €6.786
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Inkoop / verkoop
 • Reageren voor 5 september
 • Vacaturenummer RVO_20220804_13
 • Plaatsingsdatum 5 augustus 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Heb jij diepgaande kennis van, en ervaring met, het aanbestedingsrecht? Voel jij je op jouw gemak als je die kennis in dienst kan stellen van inkopende overheidsorganisaties op alle niveaus? Dan zoekt PIANOo jou voor de positie van senior jurist aanbestedingsrecht.

PIANOo is een onderdeel van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) en is het expertisecentrum aanbesteden en opdrachtgeverschap. PIANOo heeft als doel om de professionaliteit van het aanbesteden in Nederland te verbeteren en ambtelijke opdrachtgevers en inkopers in de publieke sector te ondersteunen bij het realiseren van maatschappelijke doelstellingen via inkoop.

PIANOo verzamelt en deelt hiervoor expertise, verzorgt voor overheidsdiensten onafhankelijk, richtinggevend advies en voorlichting die betrouwbaar, consistent en van hoge kwaliteit is. Op deze manier stimuleert PIANOo publieke opdrachtgevers om binnen de kaders van de aanbestedingsregels een maximale maatschappelijke waarde te realiseren tegen minimale transactiekosten.

Als senior jurist aanbestedingsrecht beschik je over uitgebreide aanbestedingsrechtelijke kennis en dat koppel je aan inkoop technische kennis. Je denkt strategisch mee over vraagstukken die betrekking hebben op de verhouding tussen markt en overheid (denk aan de energietransitie). Hierbij pik je signalen op uit de praktijk en vertaal je die naar beleidsdepartementen en omgekeerd. Je bent je bewust van de achtergrond van je gesprekspartners en past je taalgebruik daarop aan.

Ook werk je met collega’s aan het opzetten en bijhouden van inhoudelijke vakdossiers en ontwikkel je instrumentarium over allerlei thema’s, zoals economische veiligheid. Je weet waar de praktijk behoefte aan heeft en houdt daar rekening mee zonder de grenzen van de wet uit het oog te verliezen. Samen met de collega’s van communicatie kies je de meest passende vorm om de informatie met de doelgroep van PIANOo te communiceren. Naast je eigen dossiers, werk je ook mee aan de verschillende programma’s die bij PIANOo lopen (MVI, Beter Aanbesteden, Innovatiegericht Inkopen, buyer groups, etc.).

Je onderhoudt een netwerk bestaande uit relevante departementen, decentrale overheden, kennisinstellingen en brancheverenigingen waarin ontwikkelingen worden geduid en kennis wordt gedeeld. Je neemt deel en organiseert (mede) bijeenkomsten over inkoop en aanbestedingsrechtelijke onderwerpen, waaronder het jaarlijkse PIANOo-congres. Tenslotte houd je zelfstandig vakliteratuur en jurisprudentie bij en maakt deze beschikbaar voor de doelgroep.

Tot slot heb je een coördinerende rol voor het vragenloket waar vragen over inkoop en aanbesteden binnenkomen van overheden en marktpartijen. Je beantwoordt (schriftelijk) vragen en borgt de kwaliteit van de vragen die collega’s beantwoorden.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

PIANOo is het Expertisecentrum Aanbesteden en opdrachtgeverschap, en is onderdeel van RVO. Het heeft als taak het inkopen en aanbesteden bij overheden verder te professionaliseren. Professionele inkoop levert immers een bijdrage aan de beleidsuitvoering en biedt value for tax payers money.

Met oog voor rechtmatigheid en doelmatigheid, biedt PIANOo informatie, advies, instrumenten en praktische tips aan iedereen die zich in de publieke sector bezighoudt met het inkopen en aanbesteden van werken, leveringen en diensten. Ook brengt het experts op inkoop- en aanbestedingsgebied bij elkaar, bundelt kennis en ervaring en geeft advies en praktische tips. Verder stimuleert het expertisecentrum de dialoog tussen opdrachtgevers bij de overheid en het bedrijfsleven.

Onze focus ligt op talentgericht werken. Daarom werken we veel aan persoonlijke én vakinhoudelijke ontwikkeling. Afhankelijk van je wensen kun je vakinhoudelijke cursussen volgen en gebruikmaken van het EZK-leerportaal met een ruim aanbod aan (online) trainingen, cursussen en opleidingen die je kunnen ondersteunen bij je verdere loopbaanontwikkeling. Je komt te werken in een team dat bestaat uit gedreven medewerkers waar ook plek is voor persoonlijke aandacht en eigen initiatief.

Kijk voor meer informatie op de website van PIANOo: www.pianoo.nl

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO is een inclusieve werkgever die diversiteit omarmt. We maken ons hard voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht huidskleur, afkomst, religie, nationale afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, staatsburgerschap, burgerlijke staat, beperking of genderidentiteit. We streven ernaar om onze verschillen optimaal te benutten zodat we creativiteit, innovatie en talentontwikkeling kunnen stimuleren.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving.

En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Peter Schuthof, Teammanager

06-22923483

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Financieel economisch medewerker

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 18-24
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur Milieuinvesteringen bij MIA\Vamil

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Zwolle, Den Haag, Utrecht, Assen, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 9 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Adviseur Offshore Windenergie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 15 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd