Senior Jurist

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband (bij gebleken geschiktheid).
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.913 - €5.825
 • Niveau Gepromoveerd, Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 6 december Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer IGJ 21-93
 • Plaatsingsdatum 19 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij een bijdrage leveren aan veilige zorg? Kom werken bij Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is voor haar afdeling Juridische Zaken op zoek naar een ervaren en ambitieuze jurist voor 36 uur per week.

Er is een vacature in het team CURE/GMT. Dit is een team van juristen die gespecialiseerd zijn op het gebied van de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving die geldt voor de curatieve zorg, geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Jouw werkzaamheden zullen primair betrekking hebben op het terrein van medische hulpmiddelen en geneesmiddelen.

Wat ga je doen?
Binnen team Cure/GMT adviseer je in de dagelijkse praktijk de inspecteurs van de afdelingen Farmaceutische Producten en Medische Technologie. De inspecteurs houden toezicht op naleving van wet- en regelgeving, wat betekent dat ze regelmatig met Juridische Zaken overleggen over de uitleg en toepassing van die wet- en regelgeving in concrete situaties. Dit betekent dat je kan worden betrokken bij de voorbereiding, uitvoering en uitwerking van een toezichtonderzoek of het behandelen van een handhavingsverzoek. Je adviseert ook over de implementatie van wetgeving, zoals bijvoorbeeld de Europese verordeningen voor medische hulpmiddelen (MDR) en in-vitro diagnostiek (IVDR). Ook heb je een adviserende rol bij en werk je nauw samen met de inspecteur bij handhavende maatregelen. Als daar bezwaar- en beroepszaken uit volgen, vertegenwoordig jij de inspectie bij de Bezwaaradvies commissie VWS, Rechtbank of Raad van State. Ook geef je ad hoc advies aan inspecteurs over actuele casuïstiek. Denk daarbij bijvoorbeeld aan adviezen over het toezicht op vaccinatielocaties, COVID-19 sneltesten, geneesmiddelentekorten, geneesmiddelenreclame of E-health.
Je werkt intensief samen met je collega-juristen binnen de afdeling Juridische Zaken. Samen zorgen jullie dat de organisatie goed en tijdig wordt bediend van juridisch juiste en bovenal praktisch toepasbare adviezen en oplossingen voor complexe vraagstukken. Verder draag je actief bij aan het ontwikkelen en verbeteren van de inzet van juridische instrumenten en een juiste toepassing van geldend beleid, zowel binnen de afdeling als binnen de inspectie.
Je voert je werk in hoge mate zelfstandig uit. Je lost juridische vraagstukken op een efficiënte en effectieve manier op. Samenwerking staat bij jou hoog in het vaandel.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Beleid, Juridische Zaken, Communicatie en Bureau Opsporing en Boetes (BJCB)

De directie Beleid, Juridische Zaken, Communicatie en Bureau Opsporing en Boetes (BJCB) ondersteunt de IGJ als geheel en in het bijzonder het primair proces van de IGJ. Dat doen we multidisciplinair met politiek-bestuurlijke, beleidsmatige, juridische en communicatieve deskundigheid en met de inlichtingen- en opsporingseenheid.
De directie is ook verantwoordelijk voor de inrichting en het goede verloop van concernprocessen op deze terreinen. Zij ondersteunt de organisatie in de ontwikkeling van een eenduidig zelfbeeld, profilering en reputatie. Zij levert tijdige en kwalitatief goede juridische ondersteuning op strategisch, tactisch en operationeel niveau. De directie zorgt voor goede, afgestemde en tijdige inbreng van de IGJ in de beleidsontwikkelings- en wetgevingsprocessen van het kerndepartement van VWS. Daarbij houdt zij het oog op zowel de interne organisatie als de actuele gebeurtenissen op het gebied van gezondheidszorg en jeugd.
We dragen bij aan de domeinoverstijgende beleidsimplementatie.

Binnen de directie bevinden zich de volgende afdelingen:
• Bestuursondersteuning, Beleid & Strategie;
• Juridische Zaken;
• Communicatie;
• Bureau Opsporing en Boetes.

Afdeling Juridische Zaken
Juridische Zaken is verantwoordelijk voor de juridische advisering aan inspecteurs en het voeren van juridische procedures, inclusief de benodigde administratieve ondersteuning.
De maatschappelijke en politieke aandacht voor handhaving door de inspectie op de kwaliteit en veiligheid van de zorg is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dit vraagt om toenemende kwalitatief goede juridische en tijdige ondersteuning door de afdeling Juridische Zaken.
Het afdelingshoofd en de teamcoördinatoren zorgen voor gemeenschappelijke beleidsuitvoering, kennisoverdracht, intervisie, overlegstructuur en interne verantwoording.

De afdeling Juridische Zaken bestaat uit twee teams:

 • Team Maatschappelijke Zorg en Jeugd: Dit team ondersteunt de afdelingen Geestelijke Gezondheidszorg, Gehandicaptenzorg en Zorg voor Asielzoekers en Justitiabelen, Jeugdzorg, Netwerkzorg & Preventie en Verpleging & Verzorging I en II.
 • Team Cure/GMT: Dit team ondersteunt de afdelingen Eerstelijnszorg, Farmaceutische Bedrijven, Medisch Specialistische Zorg I en II en Medische Technologie.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Kijk voor meer informatie op onze website: https://www.igj.nl/over-ons

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw mr. J.A.C. Verbeek, Manager afdeling juridische zaken

06-31109327

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Afdeling Personeel & Organisatie

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Inspecteur medische hulpmiddelen en/of in vitro diagnostica - 2x

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Teamleider Verpleging en Verzorging (Manager schaal 14)

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker Medische Technologie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 10 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd