• Utrecht
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • €4.691 - €6.907 (bruto)
 • Juridisch
 • Solliciteer voor 22 juni 2024 Nog 7 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 228, Plaatsingsdatum: 6 juni 2024

"Ik omschrijf het werkveld van het CBG op juridisch vlak vaak als een specialisme binnen een specialisme, met veel raakvlakken met andere kennisgebieden. Juridisch werken we binnen een specifiek gebied van het volksgezondheidsrecht, het Europese recht én het economisch recht. Variatie is het leukste aan ons werk, geen enkele werkdag is hetzelfde.” (Max Polano, Senior Jurist)

Klinkt dit als muziek in je oren? Dan passen wij bij jou!

Als (senior) Jurist bij het CBG beschik je over een grote mate van zelfstandigheid. Je krijgt het vertrouwen dat bij je deskundigheid hoort en je kunt rekenen op ondersteuning waar je dat nodig hebt. Bij het CBG staat het belang van de patiënt in Nederland én in Europa voorop en jij ziet juridisch toe op de besluitvorming rondom de handelsvergunningen van geneesmiddelen. Het werk is complex en dynamisch. De komende jaren staan bovendien in het teken van de hervorming van de Europese Geneesmiddelenwet en in het verlengde daarvan onze nationale wet- en regelgeving.

De functie

Als (senior) Jurist ben je verantwoordelijk voor de afhandeling van juridische casuïstiek en zorg je voor kennisoverdracht en -borging binnen het team. Dit richt zich in eerste instantie op bestuursprocesrechtelijke aangelegenheden. In de juridische procedures los je problemen zowel intern als extern op, in samenwerking met inhoudelijk experts binnen de organisatie en de senior adviseurs in het team.

Je behandelt dossiers in het kader van de uitvoering van de Geneesmiddelenwet en Wet open overheid (WOO). Je onderzoekt en beoordeelt situaties en je beantwoordt vragen afkomstig van binnen en buiten de organisatie. Bij de behandeling van de dossiers voer jij de regie en begeleid jij het proces van besluitvorming. Denk daarbij aan zienswijzenprocedures, bezwaar- of (hoger) beroepsprocedures of procedures in het kader van de WOO (incl. lakproces). Jij onderhoudt daarbij het contact met interne en externe partijen, geeft juridische input en bewaakt de termijnen. Bij het schrijven van de verschillende juridische stukken schakel je veel met collega’s binnen het team en in het primaire proces van de organisatie.

Als senior Jurist heb je een belangrijke rol in je team: je vervult een voorbeeldrol zowel binnen als buiten de afdeling, je coördineert werkzaamheden en je collega’s kunnen op je terugvallen voor advies.

Wat onze juristen zelf graag nog aan je willen vertellen..

We werken aan:
“De voornaamste taak van het team juristen is het (on)gevraagd adviseren op allerlei procedures en vraagstukken. De juristen behandelen de bezwaar- en beroepszaken en openbaarmakingszaken. De juristen nemen deel aan de hoorzittingen van de Adviescommissie op de bezwaarschriften en primaire besluitvorming. Juristen vertegenwoordigen het CBG bij de rechtbank en de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak. Daarnaast behandelen we juridische vragen van collega’s en ondersteunen wij – waar nodig – bij de aanvragen van geneesmiddelen, nieuwe voedingsmiddelen en diergeneesmiddelen. Verder blijven we op de hoogte van alle relevante jurisprudentie en ontwikkelingen in ons werkveld.”

Het leukste aan deze baan is:
“Elke dag komen er juridische vragen binnen, zowel van binnen als buiten de organisatie, waardoor je altijd wel met iets nieuws bezig bent. Het primaire werk bestaat uit bijdragen leveren aan bezwaar- en beroepszaken en WOO-zaken. Deze zaken lopen vaak wat langer door, waardoor je je in moeilijke vraagstukken kunt vastbijten. Voor het behandelen van de zaken heb je de input van collega’s nodig. In de meeste zaken werken we samen met de beoordelaars, de wetenschappelijk beoordelaars en de projectleiders. De kunst is om samen ingewikkelde vraagstukken helder te krijgen en oplossingen verzinnen. Er zijn bij het CBG fijne, deskundige collega’s van wie je altijd wel iets nieuws kan leren. Maar ook erg fijn is de grote zelfstandigheid die het werken bij het CBG tot een heel prettige ervaring maakt.”

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het juridische team is onderdeel van de afdeling Juridische Zaken en Public Assessment Report (JZ&PAR) en valt onder de divisie Bedrijfsvoering.

Het is een hecht juridisch team, waarin zowel juridische als farmaceutische kennis geborgd is. Daarnaast bestaat de afdeling ook uit medical writers die de Public Assessment Reports schrijven en die betrokken zijn bij het anonimiseren van stukken (onder andere i.h.k.v. de WOO).

We werken hybride: vanuit huis als concentratie gewenst is en op kantoor als de interactie met andere partijen daarbij gebaat is. Er is veel onderling overleg en de sfeer in het team is gericht op professionaliteit en samenwerking.

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)

Iedereen die een medicijn gebruikt, moet daarop kunnen vertrouwen. Dat is waar ruim 500 medewerkers van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) elke dag aan werken, in Nederland én in Europa. Wij beoordelen de werkzaamheid en de veiligheid van medicijnen voor mens en dier, om te bepalen of ze op de markt mogen komen. Daarnaast houden we, na toelating, ook alle risico’s en bijwerkingen van een medicijn scherp in de gaten.

Goede medicijnen, goed gebruikt. Dat is de kern van ons werk!

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Marcel Bouwsma

06-31131421

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Regulatory Project Officer

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 24 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functioneel Beheerder

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Regulatory Project Officer - Implementatieteam

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 24 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)