Senior juridische adviseur realisatie transitie landelijk gebied

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Agrarisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 30 mei Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer GDGNVLG20220512_12c
 • Plaatsingsdatum 13 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bijdragen aan de opbouw van een gloednieuwe regie-organisatie én de aanpak van maatschappelijke uitdagingen in het landelijk gebied. Die kans krijg je als senior juridisch adviseur bij de regieorganisatie Realisatie Transitie Landelijk Gebied (RTLG) in Den Haag. Met jouw juridische adviezen vergroot je de realisatiekracht van de organisatie.

We hebben plek voor twee senior juridisch adviseurs. Jullie gaan straks nauw samenwerken met elkaar én met de coördinerend juridisch adviseur. Jullie verdelen de werkzaamheden en voorzien zo alle RTLG-onderdelen van juridisch advies. En wat nu zo interessant is? Je krijgt zelf ook de kans om bij te dragen en mee te schrijven aan de producten van de verschillende organisatieonderdelen. Je bent zo op verschillende manieren betrokken bij de (juridische) vormgeving van instrumenten die de gebiedsprocessen in het landelijk gebied faciliteren, op het terrein van omgevingsrecht, interbestuurlijke samenwerking, kennis- en capaciteitsvraagstukken, grondtransacties en/of financiële stromen tussen overheden.

Ondertussen bouw je een waardevol juridisch netwerk op. Je schakelt namelijk met juristen van de centrale directie Wetgeving en Juridische Zaken, van de decentrale overheden én van uitvoerende diensten. Maar jouw netwerk is breder: je redeneert vanuit het perspectief van de (uitvoerings)praktijk en schakelt met spelers om zeker te weten dat jouw stellingname goed onderbouwd is.

Beleid aan uitvoering verbinden: daar is alles op gericht in de dynamische omgeving waarin je werkt. Als senior juridisch adviseur signaleer je knelpunten en kom je met passende oplossingen, waarvoor je draagvlak en verbinding creëert. Tot slot draag je in belangrijke mate bij aan de juridische advisering van het (top)management van RTLG.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Werken bij een nieuwe organisatie voor de transitie in het landelijk gebied
Om de grote opgaven in het landelijk gebied mogelijk te maken en de uitvoering via gebiedsgericht werken te versterken wordt een regieorganisatie opgericht. De missie van de regieorganisatie Realisatie Transitie Landelijk Gebied (werktitel RTLG) is: “Rijk, provincies en andere overheden in staat te stellen te komen tot een succesvolle en slagvaardige uitvoering van de transitie van het landelijk gebied volgens de in Nationaal programma Landelijk Gebied opgenomen doelen”.

RTLG is een onderdeel van het ministerie van LNV. In RTLG en in de opdrachtverlening aan RTLG werken Rijk en provincies nauw samen, omdat de een niet zonder de ander kan om tot resultaat te komen. In RTLG komen twee rollen samen: een partnerrol (gericht op samenwerking tussen de overheden en andere belangrijke spelers) en een regierol (sturend op doelrealisatie op basis van gemeenschappelijk bepaalde kaders).
RTLG schakelt zo tussen beleid en uitvoering. De regieorganisatie is nog volop in opbouw en zal zich blijvend kenmerken door flexibiliteit omdat we lerend en adaptief werken.
RTLG wil een mix van competenties en ervaring van rijk en regio aan zich te binden. Daarom zijn wij ook op zoek naar kandidaten met ervaring met provinciale gebiedsplannen- en processen.

Binnen de regieorganisatie wordt het cluster Rijkskaders en Interne Organisatie ingericht. Dit cluster van circa 15 personen volgt en beïnvloedt proactief de (beleids)kaderstelling van het Rijk vanuit realisatieoptiek, handelt parlementaire zaken af, adviseert en faciliteert het (top)management van RTLG, zorgt voor juridische advisering op het terrein van uitvoering en staatssteun, coördineert de begrotingscyclus en de opdrachtverlening aan uitvoerende (rijks)diensten. Het ontzorgt hierdoor RTLG.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

In de geschiedenis hebben we de inrichting van Nederland meermaals aangepast aan de uitdagingen van de tijd. Door de stikstof- en klimaatcrisis staan we de komende jaren opnieuw voor zo’n historisch grote uitdaging. We moeten de natuur versterken en daarbij nieuw perspectief creëren voor toekomstbestendige landbouw en andere ruimtelijke functies, zoals wonen, verkeer en industrie. Dat kan door de stikstofuitstoot omlaag te brengen, de natuur en waterkwaliteit te verbeteren en de klimaatopgave te halen.

Hóe we alle doelen het beste kunnen halen, verschilt van gebied tot gebied. Boeren en andere grondgebruikers, bewoners, maatschappelijke organisaties en overheden zullen in gesprek met elkaar bepalen wat de lokale mogelijkheden zijn, binnen de schaarse ruimte. Dit leidt onvermijdelijk tot moeilijke keuzes en vraagt een bijdrage van alle sectoren. Specifiek voor de bedrijfsvoering van agrariërs kunnen in sommige gebieden de gevolgen ingrijpend zijn. Innovatie, extensivering, verplaatsing, en combinaties daarvan, maar ook stoppen van een bedrijf zijn mogelijke oplossingen. Bij het vinden en uitvoeren van de oplossing wil de overheid volop steun geven en ook perspectief bieden aan de landbouw.

Overheden en samenleving zullen in elk gebied intensief samenwerken. Om dit goed te doen, wil het ministerie van LNV zijn organisatie verder versterken. We zijn daarom op zoek naar een flink aantal nieuwe collega’s, met verschillende achtergronden, ervaringen en expertises. Werken aan deze transitie in het landelijk gebied biedt je de kans om een waardevolle bijdrage te leveren aan een grote maatschappelijke opgave.

Over LNV als werkgever

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met EZK streven wij ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Sander Band, manager Rijkskaders en Interne Organisatie

06-54794145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior juridisch adviseur staatssteun

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur Aansturing en Financiën

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior adviseur Aansturing en Financiën

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)