Senior juridisch medewerker bouwen /ruimtelijke ordening

  • Leiden
  • Bachelor - HBO
  • 24 - 36 uur
  • Juridisch
  • Solliciteer voor 1 juli 2024 Nog 6 dagen
  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
  • 2 werkplekken
Kenmerk: 2024-19, Plaatsingsdatum: 24 mei 2024

Wat ga je doen?
Als Senior juridisch medewerker bouwen/ruimtelijke ordening behandel je alle juridische aspecten met betrekking tot de bouwwet- en regelgeving, de Wet ruimtelijke ordening en de Omgevingswet, die volgen uit onze producten Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH).

Je behandelt handhavingsverzoeken, bezwaar- en beroepschriften, klachten en of je verstrekt informatie. Je stelt lasten onder dwangsom- en beschikkingen op, toetst en beoordeelt verzoeken en geeft juridisch advies rondom (complexe) vergunningen.

Daarnaast ondersteun en begeleid je collega’s bij juridische trajecten. Je denkt mee en draagt oplossingen aan en weet op inspirerende wijze omgevingsbewust om te gaan met de complexe regelgeving, de soms stevige tegenstellingen tussen belangen van partijen en de bestuurlijke context.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Ter versterking van onze afdeling zijn wij op zoek naar meerdere Senior juridisch medewerkers bouwen/ ruimtelijke ordening.

De afdeling staat voor de regionale uitvoeringsorganisatie voor advisering, vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van de fysieke leefomgeving in Holland Rijnland. De afdeling is gericht op voortdurende innovatie en verbetering in methoden en technieken die ten goede komen aan de kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie van de uitvoering. Je werkt in deze functie voor het programma bouwen. De afdeling werkt intensief samen en deelt kennis met deelnemers en (keten)partners en verbetert en bewaakt de veiligheid en omgevingskwaliteit voor inwoners en bedrijven.

Programma Bouwen
Het programma Bouwen houdt er toezicht op dat bedrijven en particulieren zich houden aan wet- en regelgeving op het gebied van bouw en gebruik. Hier worden verschillende controle-, toezicht- en handhavingsinstrumenten voor gebruikt. Ook verleent het team omgevingsvergunningen en behandelen wij de bezwaar- en beroepsschriften hiertegen.

ODWH

Met advies, vergunningverlening, toezicht en handhaving draagt de Omgevingsdienst West-Holland bij aan een fijne omgeving om te wonen en werken. Dat doen we in opdracht van gemeenten en de provincie. Kortom: werken bij de Omgevingsdienst doet ertoe.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.