Senior juridisch-bestuurlijk adviseur CTIVD

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 38
 • Maand­salaris €4.740 - €6.064
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 11 oktober
 • Vacaturenummer 25-010
 • Plaatsingsdatum 20 september 2022
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Dé verbindende schakel tussen de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, het ministerie van Defensie en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Dat ben jij. Met jouw juridische kennis, politieke voelsprieten en strategisch inzicht zorg je dat onderzoeken van de toezichthouder naar het werk van de MIVD soepel verlopen. Vanuit Den Haag draag jij bij aan de juridische en bestuurlijke zorgvuldigheid van de MIVD.

Dit maakt jouw baan uniek
Jij bent het juridische aanspreekpunt voor de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD). De afdeling toezicht van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) toetst of de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) zich houden aan de wet. Het gaat hierbij vooral om de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017. De afdeling toezicht bepaalt zelf waar zij onderzoek naar doet. De onderwerpen kunnen variëren van bijvoorbeeld kabelinterceptie tot het delen van persoonsgegevens met buitenlandse diensten met een verhoogd risicoprofiel. Jij bent verantwoordelijk voor het begeleiden van deze onderzoeken en het opstellen van een reactie op de rapporten vanuit de Minister. Hiervoor is het noodzakelijk dat jij je kennis over verschillende onderwerpen snel eigen kan maken.

Met de kennis en ervaring die je opdoet ontwikkel jij een strategische blik. Zo voel je goed aan welke vragen de toezichthouder mogelijk gaat stellen aan je MIVD-collega’s, weet je dankzij jouw grote netwerk wie deze het beste kan beantwoorden en signaleer je tijdig wat juridisch gezien beter kan in MIVD-processen. Je dient goed op de hoogte te zijn van het politiek klimaat en het maatschappelijk sentiment rondom de onderwerpen van onderzoek. Zo kunnen eventuele gevoeligheden tijdig worden gesignaleerd of worden voorkomen.

Naast het begeleiden van de onderzoeken van de CTVD ben je ook verantwoordelijk voor een constructieve relatie met de toezichthouder. Je dient op de hoogte te zijn van de overleggen die plaatsvinden tussen de CTIVD en dienst en bereidt deze overleggen waar nodig voor. Hierdoor ben jij goed op de hoogte van de visie van de toezichthouder.

Als adviseur ben je veel in overleg. Collega’s vanuit de hele organisatie, maar ook de MIVD-directeur kan om jouw advies vragen. Ook werk je nauw samen met de AIVD. Vaak hebben de onderzoeken naar de MIVD namelijk raakvlakken met de AIVD. Neem bijvoorbeeld het onderzoek naar de verwerking van passagiersgegevens van luchtvaartmaatschappijen of de verwerving en verwerking van bulkdatasets.

In je werk stel je samenwerken centraal. Je schakelt soepel met onderzoekers, juristen van andere departementen en collega’s binnen de dienst. Voor je collega-adviseurs ben je een ervaren, coachende collega. Je deelt jouw kennis graag en neemt je collega’s mee in jouw werkwijze. Ook denk je als senior mee over mogelijke verbeterslagen die het cluster Politiek Bestuurlijk kan maken en bouw je actief mee aan het groeiende team van de afdeling Juridische Zaken.

Wat jouw functie ook bijzonder maakt, is dat je een korte lijn hebt met de minister van Defensie. Jij levert namelijk jouw juridisch-bestuurlijk advies voor een eerste schriftelijke reactie van de minister op het rapport van de toezichthouder. Vervolgens stelt de CTIVD het rapport vast en gaat dat met de reactie van de minister naar de Tweede Kamer. Jouw werk heeft dus een grote politieke én maatschappelijke impact. Er zijn veel ogen op jou gericht, in alle lagen van de organisatie.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Jouw afdeling – Juridische Zaken – is een redelijk jong en vooral gedreven team dat zich richt op alle vormen van juridische dienstverlening aan de organisatie. Het gaat bijvoorbeeld om operationele zaken, bestuursrechtelijke en arbeidsrechtelijke vragen, veiligheidsonderzoeken of de vertegenwoordiging van de MIVD in de rechtbank. We coördineren ook alle werkzaamheden rondom de toets door de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden en het toezicht op de organisatie door de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Ook notificatieverzoeken, inzageverzoeken en de behandeling van bezwaar- en beroepsdossiers en klachten pakken we op. Je kunt bij ons als jurist dus alle kanten op. We bieden je dan ook de ruimte en mogelijkheden om je te ontwikkelen en door te groeien.

Cluster Politiek Bestuurlijk
Je maakt deel uit van het politiek-bestuurlijke cluster binnen de Stafafdeling Juridische Zaken. Dit cluster is het centrale aanspreekpunt voor de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, adviseert over compliance-vraagstukken en levert een bijdrage aan de positionering van de MIVD op thema’s met politiek-bestuurlijke aspecten zoals communicatie naar buiten, wetgeving en het parlementaire proces. Je werkt nauw samen met je collega-adviseurs en het clusterhoofd. Samen dragen jullie bij aan de juridische en bestuurlijke zorgvuldigheid van de MIVD.

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)

De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) is onderdeel van het ministerie van Defensie. De dienst ondersteunt bij het gereedstellen van de eenheden en bij militaire missies en vredesoperaties. Hiervoor verwerven we wereldwijd inlichtingen en veiligheidsinformatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau. De MIVD speelt zo een cruciale rol bij de besluitvorming door de militaire leiding en de politieke top.

Werk je bij de MIVD, dan doe je werk dat er echt toe doet. Je draagt bij aan het beschermen van de Nederlandse belangen en de nationale veiligheid. Bovendien werk je in een zeer dynamische omgeving. We doen er alles aan om te zorgen dat je op jouw vakgebied up-to-date blijft, bijvoorbeeld door middel van opleidingen en kennisuitwisseling met onze partnerdiensten.

Omdat je bij de inlichtingen- en veiligheidsdienst werkt en met gevoelige informatie te maken krijgt, kun je de inhoud van je werk niet met je vrienden en familie bespreken. Maar wel met je collega’s. Daarom bouw je een bijzondere band op met hen. Er heerst een sterke onderlinge verbondenheid die er mede voor zorgt dat de meeste mensen lang bij de organisatie blijven werken. En allemaal werken we aan hetzelfde doel: de fysieke en digitale veiligheid van 17 miljoen Nederlanders.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior juridisch-bestuurlijk adviseur beroep en wetgeving

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
 • Stand­plaats Den haag
 • Uren per week 36-40
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior juridisch adviseur inlichtingen en operaties

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 11 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Database-administrator

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 9 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd