Senior juridisch bestuurlijk adviseur

Ministerie van Defensie

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €5.626 - €7.040
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 2 april Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer 568314
 • Plaatsingsdatum 10 maart 2023
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Gaat het om de nationale veiligheid, dan is meer inzet van Defensie nodig in het informatiedomein. Dit vanwege actuele ontwikkelingen. Voor juridisch advies hierover rekenen de militaire, ambtelijke en politieke leiders van de krijgsmacht op het cluster Nationale Taken en Rechtshandhaving in Den Haag. Hier ondersteun jij als senior juridisch bestuurlijk adviseur de leiding en speel je een belangrijke rol bij beleidsvorming. Een baan met impact op alle fronten!

Wil jij jouw juridische kennis inzetten voor vrede en veiligheid? Dan is dit je kans. In de Kamer is een motie (Wijngaarden) aangenomen die de regering oproept om de positie van juristen bij Defensie te versterken als het gaat om het informatiedomein, informatiegestuurd optreden en de juridische en ethische kaders die daarbij komen kijken. Jouw rol: adviseren over de inzet van onderdelen van de krijgsmacht ter ondersteuning van de civiele autoriteiten. Verzoeken hierover bereid je voor en handel je af.

Je adviseert ook over nationale crisisbesluitvorming. En je ondersteunt (inter)departementale overleggen hierover met adviesproducten (fiches, annotaties, nota’s) en informatievoorziening (presentaties, correspondentie). Daarnaast speel je een rol bij de totstandkoming van arrangementen met en overeenkomsten tussen betrokken diensten en organisaties, zoals de politie, het OM en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Je werkt binnen de directie Juridische Zaken. Hier adviseer je de directeur en bereid je (inter)departementale beraden en overleggen voor. Verder ben je actief betrokken bij beleidsvorming op het gebied van het verwerven, verwerken, verrijken en delen van informatie door de overheid. Ook bij de implementatie van dat beleid. Daarom onderhoud je contacten met onder meer de betrokken organisatiedelen van Defensie, de NCTV, het OM, de Nationale Politie, de Algemene en Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie en Veiligheid. Kortom, een impactvolle baan vol afwisseling waarin je in mum van tijd je netwerk uitbreidt.

• Je hebt een wo-diploma Nederlands recht en je hebt aanvullende specialistische opleidingen gevolgd in een of meerdere rechtsgebieden die voor de functie relevant zijn.
• Je hebt ervaring op het gebied van nationale veiligheid en rechtshandhaving.
• Je bent goed in het analyseren van complexe problemen en het identificeren van juridische aspecten daarbij.
• Je weet de wet- en regelgeving goed te interpreteren.
• Je gaat kritisch, pragmatisch en oplossingsgericht om met een vaak aanwezig spanningsveld tussen juridische en andere aspecten.
• Je hebt een goede politieke en bestuurlijke antenne en voelt de verschillende verhoudingen en belangen goed aan. 

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.

 • Maand­salaris Min €5.626 Max. €7.040 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 2 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Bovenop het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Het Ministerie van Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

• Voor deze functie is veiligheidsmachtigingsniveau B vereist. Dit vanwege het omgaan met gerubriceerde gegevens. Heb je nog niet het juiste veiligheidsscreeningsniveau? Houd er dan rekening mee dat een veiligheidsonderzoek deel uitmaakt van de selectieprocedure.
• Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
• Voor deze functie geldt een (periodieke) bereikbaarheidsplicht.
• Je sollicitatiegegevens worden uiterlijk 3 maanden na afronding van de selectieprocedure vernietigd.
• De vacature wordt zowel in- als extern gepubliceerd. We kijken eerst naar geschikte interne kandidaten. Vinden we geen goede kandidaten, dan breiden we de selectie uit met externe kandidaten.
• Wij zetten ons in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Sta jij geregistreerd in het doelgroepenregister, dan nodigen we ook jou uit om te reageren. Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie.
• Defensie is een organisatie waarin integriteit en professionaliteit voorop staan. De manier waarop de medewerkers van Defensie met elkaar behoren om te gaan, staat omschreven in de Gedragscode Defensie. De gedragscode vormt de basis van wat Defensie onder integriteit verstaat. Als organisatie vinden wij het belangrijk dat nieuwe medewerkers op de hoogte zijn van de gedragscode Defensie. Meer informatie hierover is te vinden via https://www.defensie.nl/onderwerpen/integriteit.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Juridische Zaken ondersteunt en adviseert bewindspersonen en de diensthoofden op juridisch gebied. Denk bijvoorbeeld aan de wet- en regelgeving, het bewaken van de juridische en bestuurlijke zorgvuldigheid van het defensiebeleid en het ontwikkelen van de hoofdlijnen van het door Defensie te voeren juridisch-bestuurlijk beleid. We zijn betrokken bij het voorbereiden van beleids- en bestuursdoelen en richten ons daarbij zowel op het politiek ondersteunend proces als op de bedrijfsprocessen binnen de defensieorganisatie.

Bij de directie Juridische Zaken ben je altijd in beweging en sta je in nauwe verbinding met de maatschappij. Grote kans dat wat je op het nieuws voorbij ziet komen, jouw werkzaamheden (in)direct raakt. De medewerkers van de directie Juridische Zaken zijn ondergebracht in de clusters Bestuurs-, Straf en Tuchtrecht, Civiel Recht, Internationaal, Nationale Taken en Rechtshandhaving en Wet- en Regelgeving. Daarnaast bestaat de directie uit de directeur, het hoofd Juridische Dienst Krijgsmacht (tevens adjunct-directeur), een stafadviseur en een managementassistent.

Cluster Nationale Taken en Rechtshandhaving
Jij werkt bij het cluster Nationale Taken en Rechtshandhaving, dat naast jou bestaat uit een hoofd en zes (senior) juridisch bestuurlijk adviseurs. Wij zorgen voor de juridische en bestuurlijke ondersteuning en advisering bij nationale inzet van de krijgsmacht voor bijstand en steunverlening aan civiele autoriteiten bij de rechtshandhaving, rampenbestrijding en crisisbeheersing in het Koninkrijk.

Onze adviezen gaan bijvoorbeeld over de toepassingsgebieden van de Politiewet, de Wet politiegegevens, de Algemene verordening gegevensbescherming, de Vreemdelingenwetgeving, de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de Wet veiligheidsonderzoeken, de Wet veiligheidsregio’s, de Veiligheidswet BES en de wetgeving op het gebied van Koninkrijksaangelegenheden. Met jouw kennis adviseer je over complexe multidisciplinaire onderwerpen en leg je daarbij de relatie met de relevante (juridische) vakgebieden.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Ministerie van Defensie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Sollicitatiekd

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Sollicitatiekd

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Woo-functionaris

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur Bedrijfsbureau

Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie
 • Stand­plaats Amersfoort
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Medewerker Financiën & Bedrijfsvoering

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 9 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd