Senior juridisch beleidsmedewerker

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.168 - €6.249
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 28 oktober Nog 12 dagen
 • Vacaturenummer VWS190169 (JEUGD)
 • Plaatsingsdatum 8 oktober 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

De zorg voor kwetsbare jeugd is een onderwerp dat iedereen raakt. Het onderwerp staat hoog op de politieke agenda en vormt een beleidsterrein met grote uitdagingen, dynamiek en complexiteit. Als senior juridisch beleidsmedewerker in het team Strategie en Bestuur vertaal je beleidsopgaven naar uitvoerbare regelgeving. Zo zet jij jouw expertise in voor betere jeugdhulp.

Met jouw ruime ervaring, enthousiasme en gedrevenheid heb je alles in huis om samen met ons team te werken aan een merkbare verbetering van de jeugdhulp. Jouw werkplek is bij het team Strategie en Bestuur van de directie Jeugd, een veelzijdige werkomgeving die uitstekend bij jou past. Je verdiept je graag in complexe vraagstukken, bent gewend om in een politiek-bestuurlijke omgeving te werken en houdt van het spanningsveld rond een politiekgevoelig dossier. Samenwerken, duidelijk communiceren en afstemmen met directe collega’s zijn voor jou een tweede natuur.

Samen met drie collega-juristen buig je je over juridische vraagstukken en veranderopgaven op het terrein van jeugdhulp. Hierin werk je nauw samen met juristen van de directie Wetgeving en Juridische Zaken binnen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, juristen van andere beleidsdirecties en andere ministeries (met name Justitie en Veiligheid, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en met gemeenten. Je weet beleidsopgaven te vertalen naar uitvoerbare regelgeving en kunt deze regelgeving in de praktijk, in onder meer nota’s aan de bewindspersoon en in brieven aan de Tweede en Eerste Kamer, op heldere wijze toelichten.

Als senior beleidsmedewerker denk je op strategisch niveau mee over vraagstukken die (het stelsel) van de Jeugdwet raken. Ook draag je bij aan de juridische aspecten rond interbestuurlijk toezicht en coördineer je wetgevingsopgaven rond het domein van jeugd. Je ontwikkelt juridisch instrumentarium dat bijdraagt aan ordening van het zorglandschap en tevens recht doet aan de verantwoordelijkheden binnen een decentraal stelsel. Daarnaast ontwikkel je instrumenten die bijdragen aan meer stabiliteit binnen het jeugdlandschap. Verder geef je gevraagd en ongevraagd juridisch advies op het terrein van de Jeugdwet, bijvoorbeeld over de reikwijdte van deze wet ten opzichte van andere wetten. De coördinatie van de werkzaamheden binnen het team juristen hoort eveneens bij jouw takenpakket.

Functie-eisen

 • Je beschikt over een afgeronde wo-studie rechten en hebt minimaal zeven jaar relevante werkervaring.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met wetgeving en met complexe juridische vraagstukken.
 • Je hebt aantoonbaar ervaring in het vertalen van beleidsvoornemens naar regelgeving en kunt juridische problemen helder uiteenzetten.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met de Jeugdwet en/of verschillende zorgsystemen of systeemwijzigingen.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met het coördineren van werkzaamheden.
 • Je bent gericht op samenwerking, bent goed benaderbaar en soepel in de omgang.
 • Je hebt een aantoonbaar goed ontwikkeld gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen.
 • Je bent resultaatgericht en creatief en kunt een brug slaan tussen beleid en uitvoeringspraktijk.
 • Je bent sterk in het onderhouden en functioneel inzetten van netwerken.
 • Je bent proactief, flexibel, overtuigend en weet ook onder tijdsdruk resultaten te boeken.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.168 Max. €6.249 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde dertiende maand. En je kunt rekenen op interessante secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals:

 • maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden);
 • studiefaciliteiten;
 • een extra verlofregeling voor ouderen;
 • een volledige vergoeding woon-werkverkeer (op basis van openbaar vervoer, tweede klasse);
 • laptop;
 • smartphone;
 • een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Bijzonderheden

 • Je kunt jouw sollicitatie onder vermelding van het vacaturenummer: VWS190169 (PG) richten aan: Anne-Marie Willemsen, MT-lid directie Jeugd.
 • Ben je in dienst van het rijk en heb je een aanwijzing als (verplichte) Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Voeg dan een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Een functiegericht assessment maakt mogelijk deel uit van de selectieprocedure.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Kinderen in Nederland groeien gezond en veilig op, ontwikkelen hun talenten en doen mee aan de samenleving. Dat is de beleidsdoelstelling van de directie Jeugd. De directie Jeugd is verantwoordelijk voor het stelsel van preventie en jeugdhulp, zoals dit in de Jeugdwet is vastgelegd. De Jeugdwet, die geldt sinds 2015, maakt gemeenten bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor het leveren van de voorzieningen op dit gebied.

De directie Jeugd staat garant voor een dynamische, politiekgevoelige en veelzijdige werkomgeving. Aandachtsgebieden zijn de kwaliteit van jeugdhulpvoorzieningen, bestuurlijke en financiële aspecten van het stelsel van jeugdhulp, participatie van jongeren en preventie, risicogroepen, en kennisbeleid en internationale samenwerking.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nederland gezond en wel: dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). VWS wil iedereen zo lang mogelijk gezond houden, zieken zo snel mogelijk beter maken, mensen met beperkingen ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen. Zo levert VWS een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van leven van alle Nederlanders.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer vijfduizend medewerkers. Zij zijn voor een belangrijk deel werkzaam bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1.300 mensen. Het ministerie is ook verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s (zelfstandige bestuursorganen) zoals de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg), het CAK (Centraal Administratie Kantoor) en het Zorginstituut Nederland.

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Anne-Marie Willemsen, MT-Lid directie Jeugd

06-52596160

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Juridisch beleidsmedewerker

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 28 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker crisisbeheersing

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 18 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker directie Internationale Zaken

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 29 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)