Senior juridisch adviseur inlichtingen en operaties

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 38
 • Maand­salaris €4.740 - €6.064
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 11 oktober
 • Vacaturenummer 25-007
 • Plaatsingsdatum 20 september 2022
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Bij de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst krijg je vragen die nergens anders worden gesteld en waar het succes van een inlichtingenactie mede afhangt van jouw analytische en flexibele geest. Dankzij jou deskundigheid als senior juridisch adviseur kunnen wij ons belangrijke werk doen, terwijl we binnen de grenzen van de wet en onze bevoegdheden blijven.

Dit maakt jouw baan uniek
Je bent als senior juridisch adviseur van begin af aan betrokken bij operaties van de MIVD. Het gezamenlijke doel: de veiligheid van Nederland en de krijgsmacht waarborgen. Om hiervoor de juiste inlichtingen te kunnen verwerven, is het soms nodig om bijzondere bevoegdheden in te zetten. Denk aan het aftappen van gegevens of het binnendringen van het netwerk van een target. En nu komen we op jouw terrein. Want als juridisch adviseur toets jij de inzet van middelen aan de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017).

Jij beoordeelt al tijdens de eerste overleggen over de operatieplannen of de inzet van een (bijzondere) bevoegdheid is toegestaan. Je denkt mee en adviseert het team over wat wel en niet kan. Hier komt steeds meer (Europese) jurisprudentie bij kijken: soms kan iets niet, maar dat betekent niet per definitie dat de doelen van het inlichtingenteam niet kunnen worden bereikt. Jij beweegt mee en weet oplossingen aan te dragen die wél zijn toegestaan. Jouw adviezen spelen een belangrijke rol in de toestemmingsverzoeken waar de minister en toetsingscommissie een ‘go’ op moeten geven. Als jurist bij de MIVD moet je de operationele belangen tot op het hoogste (politieke) niveau vertegenwoordigen. Daarnaast kunnen de inlichtingenteams en de afdelingen die (technisch) gegevens verwerven, maar ook medewerkers van het departement altijd met vragen bij jou terecht en op jouw juridische expertise rekenen. Dat geldt ook voor je directe collega’s van de Stafafdeling Juridische Zaken. Want dat is het leuke van onze afdeling: we sparren veel met elkaar en geven elkaar continu tips and tricks.

Als senior werk je op strategisch niveau mee aan verbeteringen binnen de afdeling en de organisatie. Vanuit de hele organisatie wordt om jouw (juridische) advies gevraagd. Ook werk je nauw samen met de AIVD. Want hoewel de taken van de AIVD en de MIVD verschillen, komen de juridische vraagstukken overeen. Ook het meedenken over en het implementeren van nieuwe wet- en regelgeving hoort bij jouw taken.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Jouw afdeling – Juridische Zaken – is een redelijk jong en vooral gedreven team dat zich richt op alle vormen van juridische dienstverlening aan de organisatie. Het gaat bijvoorbeeld om operationele zaken, bestuursrechtelijke en arbeidsrechtelijke vragen, veiligheidsonderzoeken of de vertegenwoordiging van de MIVD in de rechtbank. We coördineren ook alle werkzaamheden rondom de toets door de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden en het toezicht op de organisatie door de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Ook notificatieverzoeken, inzageverzoeken en de behandeling van bezwaar- en beroepsdossiers en klachten pakken we op. Je kunt bij ons als jurist dus alle kanten op. We bieden je dan ook de ruimte en mogelijkheden om je te ontwikkelen en door te groeien.

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)

De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) is onderdeel van het ministerie van Defensie. De dienst ondersteunt bij het gereedstellen van de eenheden en bij militaire missies en vredesoperaties. Hiervoor verwerven we wereldwijd inlichtingen en veiligheidsinformatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau. De MIVD speelt zo een cruciale rol bij de besluitvorming door de militaire leiding en de politieke top.

Werk je bij de MIVD, dan doe je werk dat er echt toe doet. Je draagt bij aan het beschermen van de Nederlandse belangen en de nationale veiligheid. Bovendien werk je in een zeer dynamische omgeving. We doen er alles aan om te zorgen dat je op jouw vakgebied up-to-date blijft, bijvoorbeeld door middel van opleidingen en kennisuitwisseling met onze partnerdiensten.

Omdat je bij de inlichtingen- en veiligheidsdienst werkt en met gevoelige informatie te maken krijgt, kun je de inhoud van je werk niet met je vrienden en familie bespreken. Maar wel met je collega’s. Daarom bouw je een bijzondere band op met hen. Er heerst een sterke onderlinge verbondenheid die er mede voor zorgt dat de meeste mensen lang bij de organisatie blijven werken. En allemaal werken we aan hetzelfde doel: de fysieke en digitale veiligheid van 17 miljoen Nederlanders.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior juridisch-bestuurlijk adviseur CTIVD

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 11 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior juridisch-bestuurlijk adviseur beroep en wetgeving

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
 • Stand­plaats Den haag
 • Uren per week 36-40
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Database-administrator

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 9 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd