Senior juridisch adviseur arbeidsmarktfraude

Nederlandse Arbeidsinspectie

 • Stand­plaats Den Haag en Utrecht
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 6 februari Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer NLA-23-012
 • Plaatsingsdatum 21 januari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor gezonde werktijden, eerlijke beloning en het voldoen aan wetten en regels bij het laten werken of bemiddelen van medewerkers. Daar houden we toezicht op. Ben jij met doordachte adviezen de schakel tussen wet, praktijk en beleid?

Werkgevers die zich niet houden aan de regels zoals voorgeschreven in de Wet minimumloon, de Arbeidstijdenwet of wetten rondom de (internationale) inzet van arbeidskrachten maken zich schuldig aan arbeidsmarktfraude. Als senior juridisch adviseur bij de afdeling Handhaving werk je aan een grote variatie aan onderwerpen rond het toezicht op deze vorm van misbruik. Daarmee ben je een belangrijke schakel tussen onze dagelijkse praktijk, de wet en het bredere beleid. De afdeling is hét aanspreekpunt voor de inspecteurs, rechercheurs, specialisten, programma- en projectleiders van de Arbeidsinspectie en voor medewerkers van de beleidsdirecties. In samenwerking en samenspraak met collega-juristen geef je tweedelijnsadvies over bestuursrechtelijke juridische vraagstukken, door vragen zelf te beantwoorden of ze door te spelen aan deskundige collega’s. Je bent verantwoordelijk voor het juridisch valideren van (digitale) informatie. Je analyseert signalen vanuit actuele gebeurtenissen, knelpunten, nieuw en voorgenomen beleid of onderzoeken en vertaalt deze naar de praktijk, bijvoorbeeld in de vorm van lesmateriaal en cursussen (die je zelf ook geeft). Daarbij maak je goed gebruik van de grote hoeveelheid kennis die in de organisatie aanwezig is.

Middenin het complexe werkveld van toezicht, handhaving en opsporing op het gebied van werk en inkomen heb jij een brede juridische rol, waarin je je deskundigheid kunt opbouwen, uitbreiden en volop delen. En waarbij je samenwerkt met uiteenlopende professionals die met elkaar gemeen hebben dat ze een sterke motivatie hebben om op te treden tegen zaken die niet deugen. Interessant en relevant werk dus.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen.
Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

Jij vindt dat iedereen moet kunnen rekenen op gezond en eerlijk werk. Daar wil je graag aan meewerken! Met je scherpe analytische vaardigheden signaleer je ontwikkelingen op je eigen en op aangrenzende werkterreinen. Je kunt deze ontwikkelingen vertalen naar concrete acties: van notities (duidelijk, beknopt en begrijpelijk geschreven) of mondelinge adviezen (duidelijk en to the point) tot kennisoverdracht (je weet hoe lesgeven aan groepen in z’n werk gaat). Je draagt uit eigen beweging voorstellen aan en toont daarbij inzicht in de omgeving en innoverend vermogen.

Verder heb je:

 • een academisch werk- en denkniveau, aan te tonen met een diploma, bij voorkeur in de vorm van een afgeronde academische studie rechtsgeleerdheid, dan wel vast te stellen via een assessment;
 • kennis van of belangstelling voor arbeidswetgeving, zoals de Wet arbeid vreemdelingen, de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, de Arbeidstijdenwet en wetten rondom (internationale) inzet van arbeidskrachten;
 • ervaring met inspectiepraktijken, handhaving of juridische advisering stellen we op prijs;
 • affiniteit of ervaring met het lesgeven en/of presenteren aan groepen.
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 6045,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek, volgens schaal 12 van de CAO Rijk.

 • Maand­salaris Min €4.092 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen.

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Een schrijftest en presentatie kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.
 • Ben je een Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Stuur dan jouw sollicitatie uitsluitend in via HRMwerving@minszw.nl. Andere sollicitanten kunnen solliciteren met behulp van het sollicitatieformulier via de sollicitatiebutton onderaan deze vacature.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Nederlandse Arbeidsinspectie houdt onder andere toezicht op de naleving van wet- en regelgeving op het terrein van arbeidsomstandigheden, productveiligheid professionele producten, het verbod op illegale tewerkstelling en betaling onder het wettelijk minimumloon. We sporen fraude en georganiseerde criminaliteit op binnen de keten van werk en inkomen. Daarnaast signaleren we de risico’s en relevante ontwikkelingen op de beleidsterreinen van het ministerie van SZW.

De directie Analyse, Programmering en Strategie (APS) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de inspectiebrede omgevings- en risicoanalyses, de programmering en het beheer van strategische netwerken. Kortom, de verbinding van de organisatie met de binnen- en buitenwereld. De eerste taak van de afdeling Handhaving is brede ondersteuning van inspecteurs en rechercheurs op het handhavingsterrein, met name op de juridische aspecten. De tweede taak is het adviseren van beleidsdirecties over nieuwe wetgeving en het signaleren van knelpunten in de huidige. Handhaving werkt nauw samen met de afdeling Beleidsondersteuning van de directie APS, het Inspectiebreed Kenniscentrum, de vakgroepen (Arbeidsmarktfraude, Arbeidsomstandigheden, Major Hazard Control), met de vele programma’s en met de afdeling Boete, Dwangsom en Inning.

Nederlandse Arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie staat voor eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. De Arbeidsinspectie is de toezichthouder op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat toezicht is gericht op de naleving van de wet- en regelgeving over arbeidsomstandigheden, de arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en het sociale zekerheidsstelsel. Daarnaast onderzoekt ze de werking van het stelsel van sociale zekerheid en signaleert ontwikkelingen en risico’s op de beleidsterreinen van het ministerie van SZW. Ook werkt de Arbeidsinspectie op het gebied van pgb- en declaratiefraude als opsporingsorganisatie voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zie voor meer informatie www.nlarbeidsinspectie.nl

Nederlandse Arbeidsinspectie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Nederlandse Arbeidsinspectie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Specialist Arbeidsmarktfraude

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Stand­plaats woonplaats
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 8 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Specialist Arbeidsmarktfraude

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Stand­plaats woonplaats
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 8 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Teammanager Nederlandse Arbeidsinspectie

Nederlandse Arbeidsinpectie
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)