Senior inspecteur Vleesketens & Voedselveiligheid

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Werkplekken 2
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.214 - €6.227
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Agrarisch, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 19 juni
 • Vacaturenummer NVWA_20230306_12
 • Plaatsingsdatum 27 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij een enthousiaste senior inspecteur met affiniteit op het gebied van toezicht op voedselveiligheid, dan ben jij de collega die wij zoeken! Het team slachtplaatsen binnen de afdeling Ontwikkeling en Ondersteuning is op zoek naar iemand die innovatief, ruimdenkend en gericht is op samenwerken. Daarnaast heb je ervaring met het (ontwikkelen van) toezicht op voedselveiligheid in de vleesketen. Ben je graag maatschappelijk betrokken en herken je jezelf in bovenstaande, vergeet dan niet te reageren!

Als senior inspecteur kom je te werken binnen de directie Keuren, op de afdeling Ontwikkeling en Ondersteuning en binnen het team Voedselveiligheid Vleesketens. Het team bestaat uit 23 collega’s en samen zorgen jullie ervoor dat de voedselveiligheid binnen de vleesketens goed geborgd wordt. Dit team draagt bij aan de missie van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) om de product- en voedselveiligheid, het welzijn van de natuur en dier en diergezondheid te vergroten.

Wat ga je doen?
Als Senior Inspecteur Voedselveiligheid ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de inrichting en de evaluatie van het toezicht op de voedselveiligheid tijdens de verwerking en distributie van vlees binnen de doelgroepen slachthuizen, wildbewerkingsinrichtingen, uitsnijderijen en koel- en vrieshuizen.

In deze rol ben je kennisdrager en lever je inhoudelijke expertise binnen en buiten je team op het gebied van toezichtsvraagstukken, die spelen binnen de vleesketen. Je overziet de diersoort-overstijgende onderwerpen en weet verschillende belangen met elkaar te verbinden.

Je bent gewend om projectmatig te werken en de voorbereiding voor deze projecten te verzorgen. Vervolgens bewaak je de voortgang en evalueer je de plus- en verbeterpunten.

Je bent een sparringpartner en vraagbaak op jouw vakgebied voor je collega’s binnen de afdeling, voor de Coördinerend Specialistisch Inspecteurs en het management, voor collega’s bij de directie Handhaven en voor collega’s die in de uitvoerende teams werken bij de directie Keuren en Handhaven. Daarnaast beheer je relevante werkvoorschriften, Mspin lijsten en lever je inhoudelijk een bijdrage aan de content van (interne) opleidingen. Je hebt een kritische blik en bent niet bang om verbetervoorstellen te doen bij de MT leden of bij je SI collega’s.

Je kan gemakkelijk schakelen op verschillende niveaus, omdat je contacten onderhoudt met in- en externe partijen (brancheorganisaties, Ministeries EU). Daarnaast participeer je in verschillende (inter)nationale overleggen en werk je intensief samen met verschillende partners.

Je rapporteert aan de coördinerend specialistisch inspecteur en aan je teamleider.

 • Je bent omgevings- en politiek bewust, signaleert kansen en risico’s voor je werkgebied en speelt daarop in. Je bent proactief en in staat om zelfstandig je werk op te zetten en in te richten. Tevens ben je een teamspeler en gericht op samenwerking, waarbij je investeert in je netwerk.
 • Je hebt kennis van verschillende vormen van toezicht (zoals: inspecties en audits, systeemtoezicht, maatwerktoezicht en verscherpt toezicht) op het gebied van voedselveiligheid tijdens de productie, verwerking en distributie van vlees. Daarnaast ben je bereidt en vind je het interessant om in de toekomst ook op andere werkterreinen binnen het team werkzaamheden te verrichten.
 • Je bent een onafhankelijke denker en durft standpunten in te nemen, die je toetst bij je collega’s en je leidinggevende. Daarnaast ben je een vlotte schrijver, die snel een gemotiveerd advies of een nota kan schrijven.
 • Je hebt WO werk- en denk niveau (indien nodig wordt dit via een assessment vastgesteld).
 • Je hebt een opleiding, die aansluit bij het werkveld van deze functie, bijvoorbeeld diergeneeskunde, levensmiddelentechnologie, voedselveiligheid, life-science, chemie of microbiologie.
 • Je hebt ervaring met het uitvoeren en/of ontwikkelen van toezicht op voedselveiligheidsissues via (systeem)inspecties, audits en/of administratieve controles.
 • Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving in relatie tot toezicht op voedselveiligheid.
 • Je hebt inzicht in de organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhang binnen de vleesketen.
 • Je bent je bewust van het politiek-bestuurlijke krachtenveld, waarin de NVWA zich bevindt.
 • Je bent gericht op samenwerking, weet mensen te verbinden en het onderhouden van een (inter)nationaal netwerk gaat je eenvoudig af.
 • Je hebt ervaring in het coördineren en het aansturen van projecten, inclusief het aansturen van collega’s op inhoud.
 • Je bent altijd op zoek naar innovaties en vernieuwing.
 • Je kunt hoofd- van bijzaken scheiden en snel beslissingen nemen als dat nodig is.
 • Je hebt overtuigingskracht, bent stressbestendig en kunt goed plannen en organiseren.
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden in de Nederlandse en Engelse taal.
 • Je kunt goed plannen en organiseren.

Competenties

 • Organisatiesensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Analyseren
 • Creativiteit
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.214 Max. €6.227 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Waar kom je te werken?

De NVWA is een betrokken, sociale werkgever die actief is in een groot en maatschappelijk speelveld. Ons werk als toezichthouder staat in het centrum van de belangstelling. Media, politiek, bedrijfsleven en de Nederlandse burgers volgen ons werk kritisch. Bij de NVWA doe je werk met maatschappelijk belang, jouw werk heeft impact op de veiligheid van voedsel, producten, de gezondheid van planten en dieren en het dierenwelzijn in Nederland.

Wat bieden wij jou?

 • Een inwerkprogramma dat past bij jouw functie.
 • Ruime opleidings- en/of coaching mogelijkheden voor jouw verdere professionele ontwikkeling.
 • Waar de functie het toelaat bieden we jou de ruimte om tijd- en plaats onafhankelijk te werken.
 • Er heerst een prettige werksfeer binnen de verschillende locaties en het hoofdkantoor is gevestigd op loopafstand van het Centraal Station in Utrecht.
 • Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.
 • De sollicitaties worden volgens geldende afspraken in beschouwing genomen, waaronder de CAO Rijk- en NVP-sollicitatiecode.
 • Voor werken bij de NVWA is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.
 • Betreft het een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je (in beginsel), ter beoordeling van je geschiktheid, met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd.      
 • Geef duidelijk in je curriculum vitae aan dat je aan de gevraagde opleidingseisen voldoet.
 • De selectiecommissie kan referenties inwinnen, maar zal dit altijd vooraf met jou afstemmen.  
 • Een online screening via bijvoorbeeld zoekmachines of sociale media, kan onderdeel zijn van het selectieproces.
 • Een competentietest en/of een assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Een uitgebreide screening A of B door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), kan een vereiste zijn voor een aantal functies bij de NVWA (o.a. bij de IOD).

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Ontwikkeling en Ondersteuning (O&O) bestaat uit 4 teams: team Voedselveiligheid Vleesketens, team Levend Vee, team Import en Export en het team Inventiebureau Dier.
Binnen de afdeling O&O houden we ons bezig met het ontwerpen, inrichten en evalueren van keuringswerkzaamheden en toezicht in het verlengde van keuren voor verschillende doelgroepen. Hierbij wordt projectmatig gewerkt volgens de handhavingsregiecyclus (plan-do-check-act). Ten behoeve van het toezicht op de naleving, keuringswerkzaamheden en uniformiteit van werken, worden onderzoeken uitgevoerd (naleefmeting, evaluatie, marktverkenning), worden nieuwe werkwijzen ontwikkeld en wordt de voorbereiding voor de uitvoering van het werk gedaan.
Dit vraagt medewerkers die zich blijvend ontwikkelen, analytisch en reflectief zijn en flexibel inzetbaar zijn. De afdeling borgt zo de kwaliteit en consistentie van de keuringswerkzaamheden en het toezicht. We dragen zo ook bij aan kennismanagement en advisering binnen en buiten de NVWA.

Meer over jou toekomstig team:
Het team Voedselveiligheid Vleesketens is verantwoordelijk voor het domein Vleesketen & Voedselveiligheid. Hierbij richten we ons op EU-erkende slachthuizen waar het eerste stadium van de productie, verwerking en distributie van vlees plaatsvindt, zoals slachthuizen, wildbewerkingsinrichtingen, uitsnijderijen en koel- en vrieshuizen die het vlees opslaan. Er worden zowel levende als geslachte keuringen uitgevoerd, er wordt toezicht gehouden op de voedselveiligheid en er worden zo nodig interventies uitgevoerd.
Ook houdt de NVWA in dit domein toezicht op het vervoer en de handelsstromen van vers vlees. Dit alles om te voorkomen dat vlees dat niet gekeurd is en/of ongeschikt is verklaard voor menselijke consumptie, in de handel wordt gebracht.
Tot slot is het toezicht in dit domein met betrekking tot voedselveiligheid gericht op de producenten van de dieren (primaire sector). Hieronder valt onder andere het onderzoek op residuen en verboden stoffen in producten van dierlijke oorsprong van deze bedrijven, het Nationaal Plan Residuen.

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

We vinden het in Nederland heel normaal dat de producten die we gebruiken en alles wat wij eten veilig is. Dat dieren goed worden behandeld, ook als ze voor de slacht bestemd zijn. Groente en fruit willen we gedachteloos kunnen consumeren en ook andere producten zijn ‘natuurlijk’ in orde. We willen onbekommerd in de natuur kunnen wandelen en speelgoed voor onze kinderen kopen zonder achterdocht. Als consumenten vertrouwen we daar gewoon op, we nemen het als vanzelfsprekend. En als dat niet zo is, is het land in rep en roer. En terecht. We zijn tenslotte een geciviliseerd en welvarend land.

Maar we vergeten soms dat bedrijven dagelijks hard werken aan die hoge standaard. Dat het voor ondernemers een hele toer is om aan alle geldende wet- en regelgeving te voldoen. We vergeten ook dat de overheid daarop toe ziet. Want veiligheid klinkt zo eenvoudig, maar dat is het niet.

Wat is de NVWA?
De medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werken dagelijks hard om die standaard te behouden. In gesprek met ondernemers in de horeca, de slachterijen, de plantenteelt en met andere producenten ziet de NVWA toe op de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, natuur en milieu. Met (inter)nationale wet- en regelgeving in de hand. We gaan uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op. In het belang van de samenleving. Zo houden we de risico’s klein.

Wat doet de NVWA?
Het werkterrein van de NVWA is breed. Daarom kijken wij scherp waar de grootste risico’s zitten en waar toezicht het hardst nodig is. Zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren. Met inspecties, laboratorium- en opsporingsonderzoeken en communicatie stimuleren we ondernemers zich aan de regels te houden. Zij moeten hun zaken goed op orde hebben, zodat gezondheid, veiligheid en kwaliteit voor mens, dier en natuur voortdurend verzekerd is.
Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als de handelspositie van Nederland.

Waar staat de NVWA voor?
De NVWA staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. De Rijksoverheid streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever. Dat maakt het werk waardevol en uitdagend.

De NVWA is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en bestaat uit vier directies: Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Esther Kok, teamleider domein Voedselveiligheid Vleesketens

06-16539698

Solliciteren?

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Inspecteur Horeca

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats =Woonplaats
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Inspecteur Medewerker Toezicht Voedselveiligheid en Dierenwelzijn

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats =Woonplaats
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 12 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Inspecteur Specialist Horeca

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats = Woonplaats
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 10 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)