Senior Inspecteur Verpleging & Verzorging

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband (bij gebleken geschiktheid).
 • Uren per week 32 - 36
 • Niveau Gepromoveerd, Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Medisch / verzorging
 • Reageren voor 4 maart Nog 1 dag
 • Vacaturenummer IGJ 21-23
 • Plaatsingsdatum 13 februari 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij een bijdrage leveren aan goede en veilige zorg? Kom werken bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd: duidelijk, onafhankelijk, eerlijk.

Bij de afdeling Verpleging en Verzorging (V&V) zoeken we een nieuwe collega voor 32-36 uur per week.

Wat ga je doen?
Je houdt je bezig met het toezicht op de ouderenzorg (verpleeghuiszorg, kleinschalige ouderenzorg en thuiszorg). Je behandelt meldingen, calamiteiten en klachten over de kwaliteit en veiligheid van de zorg en je houdt toezicht op basis van relevante wet- en regelgeving, zoals de Wet kwaliteit klachten en geschillen (Wkkgz) en de Wet BIG. Bij een melding van een calamiteit geeft de inspectie opdracht aan de zorgaanbieder voor het doen van onderzoek. Als inspecteur beoordeel je de kwaliteit van het onderzoek en verzamel je aanvullende informatie over binnengekomen meldingen. Ook voer je gesprekken met bestuurders in de zorg en met zorgverleners die ontslagen zijn vanwege mogelijk disfunctioneren. Waar nodig ga je op bezoek om een melding te onderzoeken of om te controleren of verbetermaatregelen voldoende zijn doorgevoerd. Je analyseert al deze informatie en schrijft op basis hiervan heldere rapportages.
In het team werk je samen met andere (senior)inspecteurs en medewerkers toezicht. Jullie bespreken casuïstiek en delen kennis. Je werkt daarbij ook samen met specialisten binnen de organisatie, zoals juristen, beleids- en communicatieadviseurs. Daarnaast werk je samen met collega’s die de toezichtbezoeken in de verpleeghuizen en thuiszorg uitvoeren. Met enige regelmaat neem je zelf deel aan deze bezoeken. Waar logisch en mogelijk wordt samen opgetrokken om het toezicht op de ouderen- en verpleeghuiszorg zo goed mogelijk vorm te geven. Bij het onderzoek staat centraal: leren van tekortkomingen en maatregelen nemen om herhaling te voorkomen.

Als senior inspecteur leidt je onderzoek naar veelal ernstige en complexe meldingen. Daarbij speelt aandacht vanuit media of politiek vaak een rol. Je stimuleert en zet aan tot het nemen van verbetermaatregelen, waar nodig deins je er niet voor terug om in te grijpen. Daarnaast verwachten we dat de senior inspecteur zelfstandig trendanalyses en overzichten kan samenstellen en deze effectief kan adresseren binnen de organisatie voor het ontwikkelen van het toezicht. Je draagt bij aan vernieuwing en voert projectmatige werkzaamheden uit. Als dit nodig is kom je met aanbevelingen voor het verbeteren van ons toezicht- en interventiebeleid en weet je draagvlak te creëren voor andere manieren van werken.

De fase waarin wij ons bevinden in het incidententoezicht, biedt volop ruimte voor nieuwe ideeën en creativiteit. Jij neemt met jouw energie en ideeën graag het heft in handen om ons te helpen bij onze ambitie. Met je collega’s geef je richting aan bevindingen en plaatst deze in de context van de ouderen- en verpleeghuiszorg, de wetgeving en het maatschappelijke belang.
IGJ is een organisatie die sterk in beweging is. Daarom vinden we het belangrijk dat je proactief meedenkt en meebeweegt met ontwikkelingen in de zorg, het toezicht en onze interne werkprocessen. Daarbij hoort ook dat je breed inzetbaar bent.

Functie-eisen

Wie ben jij?
Je hebt een open kijk op zorg en zin om met passie en drive te gaan werken aan het doel van de IGJ: behoud en verbetering van de goede Nederlandse zorg- en hulpverlening. Daarbij handel je naar ons motto: duidelijk, onafhankelijk en eerlijk.

 • Je hebt een afgeronde academische opleiding en minimaal 5 jaar werkervaring in de zorg en/of toezicht;
 • Kennis en ervaring in de ouderen- en verpleeghuiszorg (langdurige zorg) en met toezichtinstrumenten in de zorg is een pré;
 • Je hebt gevoel voor zowel de ontwikkelingen binnen organisaties als in het politieke en maatschappelijke veld
 • Je kunt omgaan met publicitaire gevoeligheden. Je realiseert je de impact die inspectiebeslissingen hebben en kunt hier strategisch mee omgaan. Daarbij blijf je ook onder moeilijke omstandigheden professioneel oordelen en handelen;
 • Je bent samenwerkingsgericht, enthousiast, flexibel en pragmatisch. Je bent veranderingsgezind en wilt daarin leren en ontwikkelen, samen met anderen. Daarbij zet je het gezamenlijk belang voorop en hecht veel waarde aan initiatief en deskundige interactie;
 • Je hebt vanzelfsprekend een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • Je kunt goed analyseren en hebt bij voorkeur enige ervaring met digitale informatieanalyse;
 • Je hebt affiniteit met projectmatig werken.

Competenties
Analyseren, oordeelsvorming, overtuigingskracht, omgevingsbewustzijn, samenwerken, plannen en organiseren en creativiteit.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­omschrijving

  Het salaris voor een Senior Inspecteur bedraagt maximaal € 5.710,80 bruto per maand, schaal 12 (CAO Rijk), op basis van 36 uur per week.

 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband (bij gebleken geschiktheid).
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast je salaris bieden we je verschillende secundaire arbeidsvoorwaarden:

 • Een 36-urige werkweek met de mogelijkheid om extra vakantiedagen op te bouwen.
 • Een IKB-budget, dit bedraagt 16,37% van het jaarsalaris. In dit budget zijn de vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering opgenomen. Iedere maand bouw je een deel van het IKB-budget op. Dit opgebouwde budget kun je gebruiken.
 • Een pensioenregeling bij het ABP.
 • Een volledige vergoeding woon-werkverkeer met het OV (2e klasse).
 • Opleidingen, trainingen en mogelijkheden tot coaching.
 • 166 vakantie-uren bij een fulltime aanstelling (144 wettelijke vakantie-uren en 21,6 IKB-uren)
 • 60% betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • De eerste ronde selectiegesprekken zullen plaatsvinden op 11 en 12 maart 2021.
 • De tweede ronde selectiegesprekken zullen plaatsvinden op 18 maart 2021.
 • Een functiegericht assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.
 • De functie van Senior Inspecteur maakt deel uit van de functiefamilie Toezicht in het Functiegebouw Rijk. Kijk op www.functiegebouwrijksoverheid.nl voor het volledige functieprofiel van de functie Senior Inspecteur.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Domein Jeugd en Maatschappelijk Zorg
Het domein Jeugd en Maatschappelijke Zorg houdt toezicht op de jeugdhulpverlening, jeugdbescherming en jeugdreclassering enerzijds. Anderzijds houdt het domein toezicht op de langdurige zorg voor kwetsbare doelgroepen zoals ouderen, gehandicapten, asielzoekers, justitiabelen en psychisch kwetsbare cliënten. Daarnaast kijken we met Netwerkzorg juist naar de samenhang van zorg rond deze kwetsbare cliënten en houden we toezicht op zorgpreventie en infectiepreventie.
Binnen ons toezicht zien we toe op de voorwaarden voor het verlenen van goede zorg en op de naleving van de wetgeving. Er wordt steeds meer belang gehecht aan samenwerking tussen professionals, cliënten en hun naasten. In het toezicht wordt uitgegaan van vertrouwen in de motivatie van zorgaanbieders om de best mogelijke zorg te verlenen. Dat zorgaanbieders en -besturen professioneel handelen en zich blijven inspannen voor verdere verbetering van de zorg. Met het domein Jeugd en Maatschappelijke Zorg is de IGJ een eigentijdse effectieve en slagvaardige toezichthouder die inspeelt op de actuele ontwikkelingen.

Verpleging & Verzorging
De afdeling V&V houdt toezicht op de hele sector verpleging en verzorging. Dat betekent toezicht thuis, in een (particulier) verpleeghuis of in een (kleinschalige) andere setting, met een persoonsgebonden budget of financiering door zorg in natura. Door toezicht te houden proberen we de zorg in Nederland (nog) beter te maken. Elke zorgaanbieder uit de sector wordt beoordeeld op drie belangrijke thema’s: aandacht voor persoonsgerichte zorg, werken aan voldoende en deskundige zorgverleners en sturing door de organisatie op kwaliteit en veiligheid. Deze thema’s zijn gebaseerd op het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Kenmerkend voor ons toezicht is de oriëntatie op goed bestuur, dementie en onbegrepen gedrag, methodisch werken, de verbetering van de veiligheid bij zowel cliënt als zorgverlener in de zorg en de ontwikkeling van het lerend vermogen bij zorgaanbieders. Daarnaast houden we thematoezicht. Media aandacht en maatschappelijke vragen kunnen leiden tot een specifieke focus in het toezicht. De afdeling heeft 3 risicotoezichtteams en 3 teams incidententoezicht. De inspecteurs van het risicotoezicht leggen alle soorten bezoeken af in de thuiszorg, verpleeghuizen, kleine en grote organisaties. De teams incidententoezicht beoordelen alle soorten meldingen: calamiteiten, meldingen geweld in de zorgrelaties en meldingen ontslag bij disfunctioneren.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Kijk voor meer informatie op onze website: https://www.igj.nl/over-ons

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Karien Wolt, Teamleider team Incidententoezicht 1

06-11494274

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Afdeling Personeel & Organisatie

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Inspecteur Gehandicaptenzorg

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 8 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Inspecteur team Meldingen afdeling Medische Technologie

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 4 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Inspecteur Good Manufacturing Practices (GMP) Farmaceutische Producten

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 4 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd