Senior inspecteur vergunningverlening spoorvoertuigen

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Techniek / productie
 • Reageren voor 19 februari Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer ILT 2020-022
 • Plaatsingsdatum 4 februari 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Veilig en betrouwbaar openbaar vervoer, droge voeten achter de dijken: alle inwoners van Nederland merken wat van de taken van de Inspectie Leefomgeving en Transport. De regisseur in het proces rond vergunningen voor spoorvoertuigen? Dat ben jij als senior inspecteur. Vanuit Utrecht toets en beoordeel je aanvragen in een sterk geïnternationaliseerd werkveld.

Als senior inspecteur vergunningverlening spitsen jouw toetsings- en beoordeelstaken zich toe op spoorvoertuigen voor de Nederlandse infrastructuur. Zo beoordeel en behandel je aanvragen voor vergunningen, wijzigingsaanvragen en ontheffingen volgens de nationale en internationale voorschriften en regelgeving. Ook toets je de rechtsgeldigheid van aanvragen en de kwaliteit van aangeleverde rapportages als onderdeel van de vergunningaanvraag. Bij jouw beoordelingstaken bewaak je de doorlooptijd. Daarnaast onderhoud je tussentijdse contacten met de aanvrager over de voortgang en planning. Je werkt nauw samen met andere stakeholders binnen de portefeuille Vergunningverlening van de Inspectie Leefomgeving en Transport, maar ook met de infrabeheerder en European Union Agency for Railways (EUAR).

Verder draag je actief bij aan het opstellen en standaardiseren van vergunningverleningsprocessen en neem je deel aan de uitvoering van risicoanalyses. Je werkt ook vanuit jouw kennis en visie mee aan de verbetering van kwaliteits- en werkprocessen. Ook beoordeel je vanuit een vergunningverlenersperspectief nieuwe of gewijzigde nationale wetgeving met betrekking tot spoorvoertuigen. Tot slot verdiep je je in toezichtvraagstukken rond wijzigingen in de spelregels die worden vastgesteld door de EUAR.

Functie-eisen

 • Je hebt academisch niveau, een goed analytisch vermogen en ruime en relevante werkervaring in de spoorsector of een vergelijkbare technische sector.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met het werken in een internationale omgeving en/of vergunningverlening.
 • Je hebt aantoonbare projectmanagementvaardigheden, die je kunt aantonen met een PRINCE2- of IPMA-certificering, of een soortgelijk certificaat.
 • Je hebt kennis van EU-regelgeving met betrekking tot spoorsector.
 • Je hebt bij voorkeur kennis en ervaring op het gebied van spoorvoertuigen en van de spoorse infrastructuur.
 • Je hebt inhoudelijke kennis op het gebied van bedrijfs- en managementprocessen.
 • Je bent vaardig in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van toezichtbeleid, nieuwe ideeën en concepten.
 • Je bent vaardig in het inhoudelijk en procesmatig vormgeven aan en uitvoeren van vergunningactiviteiten (producten, processen, ideeën, werkmethoden en technieken).
 • Je bent sterk in het vastleggen van gegevens rondom vergunningverlening.
 • Je spreekt en schrijft goed Nederlands en Engels.
 • Je hebt gevoel voor bestuurlijke en politieke besluitvormingsprocessen, (h)erkent signalen van belanghebbenden en bent in staat om snel tot de kern van vraagstukken en problemen door te dringen.
 • Je hebt het vermogen om snel een afgewogen oordeel te vormen bij het oplossen van problemen en het nemen van besluiten.
 • Je hebt een professionele en resultaatgerichte instelling.
 • Je bent creatief en een prettige samenwerkingspartner, waarbij je voortdurend in contact blijft met collega’s en waarde hecht aan (des)kundige (inter)actie.
 • Je bent omgevingsbewust en werkt secuur.
 • Je kunt goed omgaan met werkdruk en stelt gezamenlijkheid voor deelbelang.
 • Je bent in staat om er met heldere standpunten voor te zorgen dat anderen iets van je aannemen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Afhankelijk van je opleiding en ervaring kun je bij aanstelling in een aanloopschaal worden ingedeeld.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen de Inspectie Leefomgeving en Transport hebben we alle vergunningverlenende teams in één portefeuille gevoegd die samenwerken waar mogelijk en zo ook naar buiten treden. Natuurlijk werken we binnen de inspectie intensief samen met andere onderdelen. Naast het ‘gewone’ werk van onze vergunningverleners en het afgeven van ontheffingen, richten we ons met elkaar op de optimalisatie van de werkprocessen. Dit vraagt om een flexibele houding in een steeds veranderende organisatie. Het motto van onze portefeuille is dat we dienstverlenend zijn en het de vergunningaanvrager zo gemakkelijk en duidelijk mogelijk willen maken.

Je maakt deel uit van het team Rail Bedrijven, Infra en Spoorvoertuigen, onderdeel van de afdeling Vergunningsverlening Rail en Luchtvaart van de portefeuille Vergunningverlening. Binnen de afdeling is er één railteam dat vergunningen en ontheffingen verleent op grond van (inter)nationale regelgeving op de werkvelden spoorvoertuigen, infra en bedrijven.

Er vindt nauwe samenwerking plaats met twee toezichtteams, met als doel de veiligheid op het spoor te stimuleren. Hierbij is het beleid gericht op de naleving van wet- en regelgeving. Het veiligheidsbeleid wordt steeds sterker Europees bepaald en gestandaardiseerd door de European Union for Railways.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Inspectie Leefomgeving en Transport
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ruim 1.100 medewerkers werken dagelijks aan veiligheid, zekerheid en vertrouwen in transport, infrastructuur, milieu en wonen.

De ILT beweegt mee met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Een goed gebruik van data en andere informatie is sturend voor al haar werkzaamheden: toezicht, vergunning- en dienstverlening, opsporing en communicatie. De inspectie zet haar middelen in waar de risico’s voor de publieke belangen het grootst zijn. Als ‘ogen en oren’ van de minister en de staatssecretaris signaleert de ILT nieuwe, soms ongewenste ontwikkelingen en communiceert zij daarover. Zij legt aan de Tweede Kamer en de maatschappij transparant en actief verantwoording af van het effect van haar werk. Bij haar vergunning- en dienstverlening hanteert de ILT als uitgangspunt dat de gebruiker duidelijkheid, eenvoud en gemak ervaart en inzicht en overzicht heeft.

De veranderingen in de maatschappij vragen flexibiliteit van de ILT en van haar medewerkers. Samenwerken, leren door doen en constant verbeteren zijn daarbij sleutelwoorden. Medewerkers, leidinggevenden en teams krijgen de ruimte om talenten optimaal in te zetten, bevlogenheid te tonen en het verschil te maken.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw drs. F. Skirving-Visser BC

06-15879199

Mevrouw W.M.M. Okkerse

06-53829307

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer W. Kooij

06-25407974

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Inspecteur vergunningverlening spoorvoertuigen

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 19 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior webredacteur

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 20 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Vergunningverlener / marine surveyor zeescheepvaart

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 25 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd