Senior Inspecteur toezicht woningcorporaties

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport

 • Stand­plaats Utrecht
 • Werkplekken 5
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.740 - €5.559
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Volkshuisvesting
 • Reageren voor 30 juli Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer ILT 2019-108
 • Plaatsingsdatum 13 juli 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Als Senior inspecteur heb je een eigen portefeuille met corporaties waar jij de inspecteur van bent. Je beoordeelt de corporaties risicogericht en integraal. Je oordeel richt zicht op governance, integriteit, rechtmatigheid en (financiële) continuïteit. Governance staat hierbij centraal, omdat governance de belangrijkste waarborg is voor goed presteren op de andere toezichtterreinen. Je komt tot je oordeel aan de hand van dossieronderzoek (bestuderen van relevante documentatie en informatie) en inspecties op locatie. Tijdens de inspecties op locatie zijn de bestuurder(s) en de Raad van Commissarissen je belangrijkste gesprekspartners.

Door centraal in te zetten op governance beoogt de Aw dat de risico’s door de corporatie in een vroeg stadium gesignaleerd en opgepakt worden. De Aw stimuleert daarmee de bestuurder en de Raad van Commissarissen hun verantwoordelijkheden te nemen. Governance centraal betekent dat het toezicht naast een kwantitatieve kant ook een meer kwalitatieve kant kent. Dat maakt dat inzicht in gedrag en cultuur belangrijk is. De Aw is het toezicht op governance en gedrag en cultuur aan het door ontwikkelen.

Als Senior inspecteur word je ingezet bij (complexe) projecten en onderzoeken, eventueel als trekker.

Functie-eisen

 • Je hebt een WO werk- en denkniveau.
 • Je hebt een HBO of WO opleiding afgerond in een bedrijfseconomische/bestuurskundige/juridische/financieel economische richting.
 • Je hebt tevens relevante werkervaring op gebied van organisaties, governance, gedrag en cultuur.
 • Je hebt bij voorkeur kennis en ervaring op terrein van de woningwet / de woningcorporatie sector en/of (sociaal) vastgoed.
 • Kennis en ervaring op terrein van toezicht en handhaving is een pre. 

Competenties:

Op grond van het Functiegebouw Rijk worden aan de functie van Senior Inspecteur de volgende competenties verbonden:

 • Analyseren
 • Oordeelsvorming
 • Overtuigingskracht
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren
 • Creativiteit

Je bent goed in samenwerken. Je bent analytisch en communicatief sterk (schriftelijk en mondeling). Je hebt voldoende overwicht en overtuigingskracht om een gesprek op locatie te voeren met het bestuur en de Raad van Commissarissen. Je hebt een goede politiek-bestuurlijke sensitiviteit.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.740 Max. €5.559 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Bijzonderheden

Een assessment kan onderdeel uit maken van de procedure.

 

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Aw is onderdeel van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De Aw is in 2015 gevormd als resultaat van de Parlementaire Enquête Woningbouw en de nieuwe woningwet. De ILT is in verandering, het werk wordt meer reflectief (in verbinding met de buitenwereld), meer effectief en meer selectief (risicogericht). Informatie gestuurd werken komt centraal te staan. De ambitie van de Aw is een bijdrage te leveren aan het vertrouwen in een goede taakuitoefening door woningcorporaties in het belang van de volkshuisvesting.

De vacature is onderdeel van de afdeling Toezicht. De afdeling Toezicht zal zich met name richten op de ontwikkeling van eenduidigheid in het integraal toezicht. Het governance toezicht wordt doorontwikkeld en de samenwerking met Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) wordt verder vormgegeven.

 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ruim 1100 medewerkers werken dagelijks aan veiligheid, zekerheid en vertrouwen in transport, infrastructuur, milieu en wonen.

De ILT beweegt mee met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Een goed gebruik van data en andere informatie is sturend voor al haar werkzaamheden: toezicht, vergunning- en dienstverlening, opsporing en communicatie. De inspectie zet haar middelen in waar de risico’s voor de publieke belangen het grootst zijn. Als ‘ogen en oren’ van de minister en de staatssecretaris signaleert de ILT nieuwe, soms ongewenste ontwikkelingen en communiceert zij daarover. Zij legt aan de Tweede Kamer en de maatschappij transparant en actief verantwoording af van het effect van haar werk.

Bij haar vergunning- en dienstverlening hanteert de ILT als uitgangspunt dat de gebruiker duidelijkheid, eenvoud en gemak ervaart en inzicht en overzicht heeft.

De veranderingen in de maatschappij vragen flexibiliteit van de ILT en van haar medewerkers. Samenwerken, leren door doen en constant verbeteren zijn daarbij sleutelwoorden. Medewerkers, leidinggevenden en teams krijgen de ruimte om talenten optimaal in te zetten, bevlogenheid te tonen en het verschil te maken.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer H.A.J. Vermaas

06-29513610

Mevrouw drs. A.E.M. Niederländer

06-11327495

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer W. Kooij

06-25407974

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Inspecteur wegvervoer

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 29 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Senior inspecteur vergunningverlening railsector

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 26 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Senior adviseur integrale beveiliging en privacybescherming

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)