Senior Inspecteur Systeemtoezicht met kennis op het terrein certificering/auditi

Autoriteit Persoonsgegevens

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.825
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 16 december Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer AP/19/190040
 • Plaatsingsdatum 27 oktober 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Waar we zijn, met wie we praten, wat we kopen, hoe gezond we zijn. Er wordt op grote schaal informatie over ons vastgelegd of we nu op internet kijken of op straat lopen. Vaak zelfs ongemerkt. Alles bij elkaar opgeteld, dreigen we zo stukje bij beetje de zeggenschap over onze persoonsgegevens en daarmee over onze vrijheid en autonomie te verliezen. Denk bijvoorbeeld aan discriminerende algoritmes, de handel in persoonsgegevens, datalekken en identiteitsdiefstal.

Daarom moeten we erop kunnen vertrouwen dat zowel bedrijven als de overheid zorgvuldig omgaan met onze persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) maakt zich daar sterk voor. Dat doen we onder meer door voorlichting en advies te geven, onderzoek te doen en boetes of andere sancties op te leggen. Daarmee stimuleren we dat mensen de regie houden over hun eigen persoonsgegevens. De AP werkt daarbij nauw samen met de privacytoezichthouders in andere Europese landen.

Als Senior inspecteur Systeemtoezicht ben je werkzaam bij de afdeling Systeemtoezicht van de directie Systeemtoezicht, Beveiliging en Technologie.

Systeemtoezicht beoogt de naleving van de AVG te bevorderen door zich te richten op de opzet, reikwijdte en werking van het interne privacytoezicht en de daartoe ingerichte processen van bedrijven en (overheids-)instellingen. De AVG verlangt van organisaties dat zij zelf aantoonbaar maatregelen nemen om de verwerking van persoonsgegevens binnen de wettelijke kaders vorm te geven en intern toezicht daarop organiseren. Systeemtoezicht is de afdeling binnen de AP die organisaties stimuleert en beïnvloedt het interne toezicht vorm te geven en continu te versterken. Daarvoor voert de afdeling gesprekken met organisaties en brancheverenigingen. Uit eigen beweging of op basis van aanvragen biedt de afdeling guidance, spreekt zij sectoren of stakeholders aan, deelt ze good practices of stimuleert zij de naleving op andere manieren. Zo bevordert de afdeling het gebruik van uiteenlopende instrumenten uit de AVG zoals gedragscodes, certificering en accreditering en instrumenten voor internationale doorgifte. Ook beoordeelt de afdeling deze maar ook andere instrumenten uit de AVG zoals voorafgaande raadplegingen en aanvragen voor vergunningen voor het delen van strafrechtelijke gegevens met derden. Een belangrijke taak is verder het vormgeven van contacten tussen de AP en branche- en koepelorganisaties en Functionarissen Gegevensbescherming.

De afdeling vertaalt de kennis die ontstaat uit deze activiteiten naar informatie die binnen de AP wordt gebruikt voor haar toezichtstrategie. Ten slotte draagt de afdeling bij aan preventie en voorlichting door bijvoorbeeld bij te dragen aan informatie op de AP-website, de beantwoording van persvragen, externe presentaties en bijeenkomsten.

We zoeken een senior inspecteur systeemtoezicht die de AP kan vertegenwoordigen op een proactieve wijze. Je hebt een uitstekend gevoel voor wat er maatschappelijk speelt en bent in staat om signalen uit de buitenwereld te vertalen naar het werkveld van de afdeling Systeemtoezicht.

Je werkt nauw samen met medewerkers binnen de afdeling, maar ook met collega’s uit andere directies.

Als senior inspecteur ontwikkel je specifieke kennis over één of enkele branches of bepaalde specifieke onderwerpen en ben je breed inzetbaar op verschillende taken van de afdeling en voor organisatie brede projecten.

In verband met de huidige samenstelling van het team zoeken we iemand met aantoonbare kennis op het gebied van certificering en auditing. Deze kennis is nodig voor het beoordelen van bijvoorbeeld AVG-certificeringsschema’s, voor het beoordelen van auditrapporten die de AP ontvangt van sommige ondertoezichtgestelden. Daarnaast voert de AP ook zelf auditwerkzaamheden uit waarbij je een rol kan spelen.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

De AP is volop in beweging. Onze huidige organisatiestructuur en een deel van onze taken is relatief nieuw, ons werkveld is omvangrijk. We zijn daarom altijd op zoek naar manieren om ons werk nog beter en efficiënter te doen en staan open voor nieuwe ideeën.

Een beslissing van de AP gaat nooit ongemerkt voorbij: ons werk heeft impact. Onze taken bekijken we dan ook vanuit een breed maatschappelijk perspectief. We hebben onder andere veel contact met vertegenwoordigers van diverse sectoren en we spreken dagelijks mensen die vragen en klachten over privacy aan ons voorleggen.

Bij de AP werken op dit moment een kleine 180 gedreven en betrokken collega’s. Het merendeel van onze mensen is hoger opgeleid. Zowel pas afgestudeerden als zeer ervaren experts, bijvoorbeeld op juridisch en technologisch gebied. Ook omdat we een vrij kleine organisatie zijn, is de sfeer informeel. 

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Inspecteur Systeemtoezicht met kennis op het terrein van zorg

Autoriteit Persoonsgegevens
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 16 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Privacy Officer S11

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Inspectie Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 20 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Projectmanager Informatie beveiliging en AVG

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 24 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd