Senior Inspecteur S13 (Toezichtsgebied Rechtsbescherming en Executie)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Inspectie Justitie en Veiligheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.168 - €6.249
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 23 september Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer BD19/IJenV/190197
 • Plaatsingsdatum 2 september 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

De Inspectie Justitie en Veiligheid draagt via toezicht bij aan een veilige en rechtvaardige samenleving. Als inspecteur beoordeel je de kwaliteit van de uitvoering op basis van de uitgangspunten die de Inspectie heeft gesteld in haar Koers 2020. Je bent betrokken bij het inzichtelijk maken van de kwaliteit van de taakuitvoering en de naleving van wet- en regelgeving binnen één of meerdere toezichtgebieden binnen het J&V domein. Je verricht onderzoek en het doet op basis daarvan aanbevelingen voor de verbetering van de kwaliteit van de taakuitvoering.

Onderzoek doen, dat is jouw hoofdtaak. Je bijdrage bestaat voor uit het leveren van:

 • Oriëntaties voor regulier of vervolgonderzoek
 • Plannen van aanpak
 • Analyses van onderzoeksbevindingen
 • Eindproducten (in de vorm van een rapport of een brief, bijvoorbeeld)
 • Evaluaties

Als senior inspecteur ben je als projectleider of projectmedewerker betrokken bij complexe, multidisciplinaire of specialistische onderzoeken. Dit zijn onderzoeken waarbij je je in een politiek bestuurlijk krachtenveld begeeft waarbij  zelfstandige contacten met relevante beleidsafdelingen en  omgevingssensitiviteit van belang zijn. Daarbij kan intensief worden samengewerkt met andere toezichthouders zoals bijv. rijksinspecties en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. In de rol van projectleider/opdrachtnemer ben je verantwoordelijk voor het samenstellen van een projectgroep, de opzet van een onderzoek en de bewaking van de voortgang daarvan. Je staat in verbinding met specialisten binnen de eigen organisatie, zoals bijvoorbeeld juristen, methodologen en communicatiemedewerkers. Je stuurt zelfstandig het onderzoeksproces en het onderzoeksteam aan, waarbij zelfstandige afwegingen worden gevergd binnen een context van (strategische) beleidslijnen of modellen. Je legt daarover verantwoording af aan de hoofdinspecteur/opdrachtgever. Je bent verantwoordelijk voor het gehele proces, vanaf het formuleren van de onderzoeksvraag tot en met het aanbieden en toelichten van de conclusies en aanbevelingen aan de minister/staatssecretaris en overige belanghebbenden. Jouw uitdaging is om dit feitelijk en tijdig te doen, rekening houdend met de (politieke) context waarbinnen je opereert. Je bent inzetbaar binnen meerdere toezichtgebieden van de Inspectie.

Functie-eisen

 • Je hebt een WO werk- en denkniveau en relevante ervaring in de uitvoering met één of meerdere toezichtterreinen van de Inspectie JenV;
 • Ervaring in onderzoek, beleid of uitvoering op de terreinen van het gevangeniswezen, de forensische zorg of de reclassering is een pre.
 • Je hebt kennis van en ervaring met wetenschappelijke onderzoeksmethoden en -technieken (kwantitatief en kwalitatief) en kunt deze zelfstandig opzetten en uitvoeren;
 • Je blijft op de hoogte van ontwikkelingen in het toezicht en draagt bij aan het omzetten hiervan naar eigen toezichtsgebied.
 • Je bent in staat om je onderzoeksopzet en -resultaat met relevante partners zelfstandig en met overtuiging toe te lichten;
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het beoordelen en integreren van analyses tot goed onderbouwde conclusies;
 • Je kunt goed luisteren en doorvragen; je weet daarbij contact te maken met jouw gesprekspartners;
 • Je hebt kennis van en inzicht in politiek-bestuurlijk en maatschappelijke verhoudingen;
 • Je hebt ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijk complexe omgeving;
 • Je bent vanuit jouw rol als toezichthouder in verbinding met uitveoring en beleid;
 • Je beschikt over vaardigheden voor het opstellen van oriëntatieverslagen, plannen van aanpak, rapporten en evaluaties;
 • Je bent mondeling en schriftelijk communicatief sterk en staat voor het werk dat levert;
 • Je toont initiatief en lef;
 • Je maakt je nieuwe onderwerpen snel eigen en bent breed inzetbaar.

Competenties

 • Analyseren
 • Oordeelsvorming
 • Overtuigingskracht
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Projectmatig werken
 • Creativiteit
 • Initiatief
 • Netwerken
 • Resultaatgerichtheid
 • Flexibiliteit

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.168 Max. €6.249 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • Mogelijk vragen wij je om referenties aan te leveren.
 • Je start in schaal 12, met een ontwikkeling naar schaal 13.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Per 1 februari 2019 hebben we drie eenheden Toezicht die als volgt zijn ingericht:

 1. Rechtsbescherming en Executie;
 2. Politie en Crisisbeheersing;
 3. Migratie, Cyber en Security.

Bij de toedeling van de medewerkers aan de projecten wordt in onderling overleg tussen de hoofdinspecteurs en medewerkers bepaald binnen welke eenheid de medewerkers hun thuisbasis hebben. De  medewerkers kunnen binnen verschillende eenheden toezicht werkzaam  zijn.

Toezicht wordt gedefinieerd als het verzamelen van informatie over de vraag of een handeling of zaak voldoet aan de daaraan gestelde eisen, het zich daarna vormen van een oordeel daarover en het eventueel naar aanleiding daarvan interveniëren.

Rijksinspecties oefenen wisselende combinaties van verschillende soorten toezicht uit, en rapporteren ook in bredere zin over trends en ontwikkelingen die zij signaleren binnen het terrein waarop zij toezicht houden.

Eenheid Toezicht Rechtsbescherming en Executie

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Inspectie Justitie en Veiligheid

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het Ministerie kent vele uitvoeringsorganisaties die zorgen voor veiligheid op straat, internetfraude en jeugdcriminaliteit aanpakken, werken aan de nationale veiligheid, een rechtvaardig migratiebeleid etc. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over deze uiteenlopende vraagstukken Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

De Inspectie Justitie en Veiligheid is opgericht in 2012 en houdt toezicht op de taakuitvoering van de organisaties die binnen het domein van Justitie en Veiligheid vallen, zoals politie, de veiligheidsregio’s, justitiële inrichtingen, reclassering, jeugd en de vreemdelingenketen. Het toezicht van de inspectie geeft antwoord op de vraag of wet- en regelgeving in de praktijk wordt nageleefd. Daarmee verschaft de Inspectie de politiek en bestuurlijk verantwoordelijken inzicht of beleid en/of regelgeving in de praktijk de gewenste resultaten oplevert. Onafhankelijk uitgevoerd toezicht draagt bij aan het vertrouwen van burgers in het functioneren van organisaties en instellingen binnen het domein veiligheid en justitie. Medewerkers van de Inspectie worden aangesteld op het niveau van de Inspectie.

De Inspectie heeft eind 2016 haar koers voor de periode 2017-2020 vastgesteld. De koers houdt in dat de Inspectie zich steeds meer richt op de werking van ketens, netwerken en stelsels. Dit doet zij door steeds nadrukkelijker risicogerichte, thematische onderzoeken en incidentonderzoeken te verbinden aan systematische analyses van (onderdelen van) het toezichtdomein. De opbrengsten van deze activiteiten vormen gezamenlijk de basis voor periodieke beelden, waarmee de Inspectie inzicht geeft in de uitvoeringspraktijk, en op stelselniveau benoemt wat goed gaat en waar zich risico’s voordoen. Dit biedt uitvoering en beleid handvatten om waar nodig bij te sturen. Zo levert toezicht een betekenisvolle bijdrage aan de totale (maatschappelijke) opdracht waar JenV voor staat.

Om de koers te realiseren is een kwalitatief en kwantitatieve versterking van de Inspectie nodig. Van nieuwe medewerkers wordt verwacht dat zij actief bijdragen aan het realiseren van de koers en zowel in- als extern gezaghebbend en taakvolwassen opereren.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Inspectie Justitie en Veiligheid

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer H. Faber

06-50094175

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw J. Goedhart- Wessels, Senior HR-Adviseur

06-51561698

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Inspectie Justitie en Veiligheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker directie Kinderopvang

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

(Senior) beleidsmedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 30-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Senior beleidsmedewerker directie Kinderopvang

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)