Senior Inspecteur S11 (Toezichtsgebied Rechtsbescherming en Executie)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Inspectie Justitie en Veiligheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.256 - €5.003
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 21 augustus
 • Vacaturenummer BD20/IJenV/200188
 • Plaatsingsdatum 10 juli 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil je bij de Inspectie Justitie en Veiligheid via toezicht bijdragen aan een veilige en rechtvaardige samenleving? Als inspecteur beoordeel je de kwaliteit van de uitvoering op basis van de uitgangspunten die de Inspectie heeft gesteld in haar Koers 2020. Je bent betrokken bij het inzichtelijk maken van de kwaliteit van de taakuitvoering en de naleving van wet- en regelgeving binnen één of meerdere toezichtgebieden binnen het J&V domein. Je verricht onderzoek en doet op basis daarvan aanbevelingen voor de verbetering van de kwaliteit van de taakuitvoering.

Toezicht houden, dat is jouw hoofdtaak. Jouw bijdrage bestaat voornamelijk uit het doen van onderzoek, en uit:

 • Monitoring van ontwikkelingen in het veld
 • Oriëntaties voor regulier, incident- of vervolgonderzoek
 • Plannen van aanpak
 • Dossieronderzoek en interviews
 • Analyses van onderzoeksbevindingen
 • Eindproducten (bijv. in de vorm van een rapport of een brief)
 • Evaluaties

Als inspecteur werk je in een klein team samen aan complexe onderzoeken of je kunt in de rol van projectleider bij eenvoudige onderzoeken betrokken zijn. Als projectleider ben je verantwoordelijk voor het samenstellen van een projectgroep en de bewaking van de voortgang. Je staat in verbinding met specialisten binnen de eigen organisatie, zoals bijvoorbeeld juristen, methodologen en communicatiemedewerkers. Je opereert dan als een eerste aanspreekpunt en overlegt in voorkomend geval met de hoofdinspecteur/opdrachtgever. Je maakt deel uit van het gehele proces, vanaf het formuleren van de onderzoeksvraag en bent betrokken bij het aanbieden en toelichten van de conclusies en aanbevelingen aan belanghebbenden zoals bijvoorbeeld bewindspersonen. Jouw uitdaging is om dit feitelijk en tijdig te doen, rekening houdend met de (politieke) context waarbinnen je opereert. Je bent inzetbaar binnen meerdere toezichteenheden van de Inspectie.

Als je bij ons komt werken, kom je in een klein en hecht team terecht, waar iedereen behulpzaam is en op een informele manier met elkaar omgaan. Naast een introductieprogramma, word je gekoppeld aan een mentor, die je de komende tijd gaat begeleiden. Gezien de huidige omstandigheden werken wij nu veelal vanuit huis en kun je je werktijden flexibel indelen. Er is ruimte en aandacht voor (persoonlijke) ontwikkeling, daarnaast volg je vakinhoudelijke trainingen.

Functie-eisen

De inspecteur die bij het Toezichtsgebied Rechtsbescherming en Executie past, bekijkt onderzoeken vanuit verschillende perspectieven en vindt aansluiting bij relevante maatschappelijke ontwikkelingen, die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen. Je kunt goed luisteren en doorvragen; je weet daarbij contact te maken met jouw gesprekspartners. Je maakt nieuwe onderwerpen je snel eigen en bent breed inzetbaar. Je vindt het leuk om initiatief te nemen en toont durf wanneer nodig. Daarnaast ben je mondeling en schriftelijk communicatief sterk.

Verder heb je:

 • Je hebt een WO werk- en denkniveau;
 • Je hebt affiniteit met wetenschappelijke onderzoeksmethoden en -technieken (kwantitatief en kwalitatief);
 • Je hebt kennis van en inzicht in politiek-bestuurlijk en maatschappelijke verhoudingen;
 • Je beschikt over vaardigheden voor het opstellen van oriëntatieverslagen, plannen van aanpak, rapporten en evaluaties;

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.256 Max. €5.003 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

- Het opvragen van referenties kunnen onderdeel uitmaken van de  selectieprocedure.

Wij vragen je bij je sollicitatie het volgende kenmerk te vermelden: JV-02

 

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Er zijn per 1 februari 2019 drie eenheden Toezicht en die  zijn als volgt ingericht:

 1. Rechtsbescherming en Executie;
 2. Politie en Crisisbeheersing;
 3. Migratie, Cyber en Security.

Bij de toedeling van de medewerkers aan de projecten wordt in onderling overleg tussen de hoofdinspecteurs en medewerkers bepaald binnen welke eenheid de medewerkers hun thuisbasis hebben. De  medewerkers kunnen binnen verschillende eenheden toezicht werkzaam  zijn.

Toezicht wordt gedefinieerd als het verzamelen van informatie over de vraag of een handeling of zaak voldoet aan de daaraan gestelde eisen, het zich daarna vormen van een oordeel daarover en het eventueel naar aanleiding daarvan interveniëren.

Rijksinspecties oefenen wisselende combinaties van verschillende soorten toezicht uit, en rapporteren ook in bredere zin over trends en ontwikkelingen die zij signaleren binnen het terrein waarop zij toezicht houden.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Inspectie Justitie en Veiligheid

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

De Inspectie Justitie en Veiligheid is opgericht in 2012 en houdt toezicht op de taakuitvoering van de organisaties die binnen het domein van Justitie en Veiligheid vallen, zoals politie, de veiligheidsregio’s, justitiële inrichtingen, reclassering, jeugd en de vreemdelingenketen. Het toezicht van de inspectie geeft antwoord op de vraag of wet- en regelgeving in de praktijk wordt nageleefd. Daarmee verschaft de Inspectie de politiek en bestuurlijk verantwoordelijken inzicht of beleid en/of regelgeving in de praktijk de gewenste resultaten oplevert. Onafhankelijk uitgevoerd toezicht draagt bij aan het vertrouwen van burgers in het functioneren van organisaties en instellingen binnen het domein veiligheid en justitie. Medewerkers van de Inspectie worden aangesteld op het niveau van de Inspectie.

De Inspectie heeft eind 2016 haar koers voor de periode 2017-2020 vastgesteld. De koers houdt in dat de Inspectie zich steeds meer richt op de werking van ketens, netwerken en stelsels. Dit doet zij door steeds nadrukkelijker risicogerichte, thematische onderzoeken en incidentonderzoeken te verbinden aan systematische analyses van (onderdelen van) het toezichtdomein. De opbrengsten van deze activiteiten vormen gezamenlijk de basis voor periodieke beelden, waarmee de Inspectie inzicht geeft in de uitvoeringspraktijk, en op stelselniveau benoemt wat goed gaat en waar zich risico’s voordoen. Dit biedt uitvoering en beleid handvatten om waar nodig bij te sturen. Zo levert toezicht een betekenisvolle bijdrage aan de totale (maatschappelijke) opdracht waar JenV voor staat.

Om de koers te realiseren is een kwalitatief en kwantitatieve versterking van de Inspectie nodig. Van nieuwe medewerkers wordt verwacht dat zij actief bijdragen aan het realiseren van de koers en zowel in- als extern gezaghebbend en taakvolwassen opereren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Dhr H. Faber

06-50094175

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mw J. Goedhart- Wessels

06-51561698

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Inspectie Justitie en Veiligheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Inspecteur S11 (Toezichtsgebied Migratie)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Inspectie Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 21 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Communicatieadviseur Inspectie Justitie en Veiligheid

Inspectie Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 21 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Financieel controller Inspectie Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Inspectie Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 31 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)