Senior inspecteur Rail

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport

 • Stand­plaats Utrecht
 • Werkplekken 2
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.256 - €5.003
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Techniek / productie, Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 3 februari Nog 12 dagen
 • Vacaturenummer ILT 2019-279
 • Plaatsingsdatum 11 januari 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Je voert met kennis van zaken inspecties en audits uit bij complexe bedrijven op en rond het spoor. Dat kunnen objectinspecties zijn, maar ook audits van een veiligheidsbeheersysteem. Ook word je betrokken bij thematisch toezicht of ongevalsonderzoek. Het gaat om alle vormen van railvervoer (zwaar spoorverkeer, historisch vervoer en tram en metro) en omvat het toezicht op het verkeer, de bedrijven, de voertuigen en de infrastructuur.

In het kader van het toezichtsprogramma spoorveiligheid zal het accent de komende jaren liggen op veiligheidscultuur en de beoordeling van veiligheidsbeheersystemen van de spoorbedrijven.

Je treedt zelfstandig op bij de bedrijven die onder ons toezicht staan. Je handelt met tact, past op maat handhavende instrumenten toe. Maar als het nodig is durf je goed onderbouwd een sanctie op te leggen. Bij complexere toezichtprojecten maak je onderdeel uit van een team of geef je leiding aan dat team. Je bent verantwoordelijk voor de aanpak van toezichtprojecten.

De senior inspecteur is ook regelmatig buiten reguliere werktijden beschikbaar voor inspecties en piketdiensten. De inspectie is namelijk altijd oproepbaar voor onderzoek en beoordeling van ongevallen en incidenten op het spoor.

Als lid van het team denk je actief mee over de ontwikkeling en het verbeteren van interne werkprocessen. Eigen initiatief, zelfstandig maar niet solistisch, bereid om samen te ontwikkelen, samen leren en innovatief denken zijn belangrijke competenties. Daarbij hoort ook dat je ertegen kunt dat nog niet alles duidelijk is.

Functie-eisen

Je hebt HBO of Academisch werk- en denkniveau in een voor de functie relevante richting, bijvoorbeeld bedrijfskunde, elektrotechniek, ergonomie of werktuigbouwkunde.

Je beschikt over inhoudelijke kennis van of ervaring met tenminste één van de volgende elementen die van belang zijn voor een senior inspecteur:

 • Management van veiligheid,
 • Auditvaardigheden,
 • Processen in de spoorwegsector,
 • Spoorvoertuigen,
 • Spoorweginfrastructuur.

Je beschikt over goede communicatievaardigheden, bij voorkeur ook in de Engelse taal. Je laat zien dat je vlot en duidelijk kan schrijven. Tot je competenties horen verder omgevingsbewustzijn, goede politieke en bestuurlijke antenne, stressbestendigheid, snel schakelen, overtuigingskracht, oordeelsvorming, zelfstandig kunnen werken, accuratesse en innovatief werken. Ervaring met projectmatig werken is een pré. Je bent in het bezit van een rijbewijs B. Je bent bereid buiten kantooruren te werken.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.256 Max. €5.003 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Bijzonderheden

Wat heeft de ILT je te bieden?

 • Een functie waarin je een bijdrage kunt leveren aan de maatschappij op het gebied van veiligheid en duurzaamheid.
 • Afwisselend werk in een organisatie die vaak in het nieuws is.
 • Een omgeving waarin je de ruimte krijgt om je talenten optimaal in te zetten en daarmee het verschil te maken.
 • De kans om te werken in een team met bevlogen, betrokken en inhoudelijk sterk onderlegde collega’s en leidinggevenden die coachen, ondersteunen, inspireren en verantwoordelijkheid durven nemen.
 • De mogelijkheid om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken, en in kantoren in onder meer Amsterdam, Utrecht, Zwijndrecht en Den Haag.

Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Een medisch aanstellingsonderzoek maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

Deze functie is gebaseerd op het Functiegebouw Rijk, functiefamilie toezicht, functieprofiel senior inspecteur. De daarin opgenomen functie eisen maken integraal deel uit van deze functie (www.functiegebouwrijk.nl).

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het IG-team bestaande uit de Inspecteur Generaal en de vier directeuren stuurt in gezamenlijkheid de organisatie aan. Deze collegiale aansturing komt tot uiting in de wijze waarop de taken en werkzaamheden binnen het IG-team zijn verdeeld. De Inspecteur Generaal bepaalt in overleg met de directeuren de taakverdeling binnen het IG-team. Een takenpakket van een directeur bestaat uit het richting, ruimte en leiding geven aan afdelingen, programma’s en/of andere taken. Bij deze taakverdeling wordt rekening gehouden met de competenties en interesses van de directeuren, de bestuurlijke, politieke, inhoudelijke zwaarte van de portefeuille en de zwaarte van de ambitie – veranderopgave. Meer dan voorheen is de afdeling de basisstructuur waarin binnen de ILT wordt gewerkt. Binnen de afdeling worden de tactische en operationele keuzes gemaakt op basis van de strategische koers die het IG-team uitzet.

De Afdeling Toezicht Veilige mobiliteit van de Inspectie Leefomgeving en Transport zorgt voor de veiligheid bij infrastructuur en transport door het voorkomen van slachtoffers en schade in/als gevolg van luchtvaart, rail en scheepvaart. De afdeling onderzoekt ook incidenten met slachtoffers en/of schade. De afdeling heeft 8 teams. De teams zijn ingericht aan de hand van de modaliteiten luchtvaart (drie teams), scheepvaart (drie teams) en spoor/rail (twee teams). De National Safety Authorities Luchtvaart, scheepvaart en Rail is een lid van het IG-team, de coördinatie is bij deze afdeling belegd.

Het team Toezicht Rail houdt toezicht met het ook op een veilig railtransport. Het team zorg voor de dienstverlening en het toezicht op de railbedrijven, het materieel, het personeel (inclusief arbeidsomstandigheden baanwerkers), de infrastructuur, de internationale aspecten daarvan en de beleidsondersteuning: de invulling van de deelfunctie van National Safety Authority voor Nederland en de advisering over nieuwe wet- en regelgeving op het domeingebied Rail.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ruim 1100 medewerkers werken dagelijks aan veiligheid, zekerheid en vertrouwen in transport, infrastructuur, milieu en wonen.

De ILT beweegt mee met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Een goed gebruik van data en andere informatie is sturend voor al haar werkzaamheden: toezicht, vergunning- en dienstverlening, opsporing en communicatie. De inspectie zet haar middelen in waar de risico’s voor de publieke belangen het grootst zijn. Als ‘ogen en oren’ van de minister en de staatssecretaris signaleert de ILT nieuwe, soms ongewenste ontwikkelingen en communiceert zij daarover. Zij legt aan de Tweede Kamer en de maatschappij transparant en actief verantwoording af van het effect van haar werk.

Bij haar vergunning- en dienstverlening hanteert de ILT als uitgangspunt dat de gebruiker duidelijkheid, eenvoud en gemak ervaart en inzicht en overzicht heeft.

De veranderingen in de maatschappij vragen flexibiliteit van de ILT en van haar medewerkers. Samenwerken, leren door doen en constant verbeteren zijn daarbij sleutelwoorden. Medewerkers, leidinggevenden en teams krijgen de ruimte om talenten optimaal in te zetten, bevlogenheid te tonen en het verschil te maken.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw M.H. van der Goot

06 - 15 35 93 42

De heer G. van der Rijst

06 - 55 79 56 30

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw A. Tewarie

06 - 50 03 60 70

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Sr inspecteur luchtvaart (communications navigation & surveillance specialist)

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 27 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Coördinerend/specialistisch inspecteur Bodem

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 28 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Coördinerend specialistisch adviseur

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 27 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)