Senior inspecteur / methodoloog

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Inspectie Justitie en Veiligheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 21 september Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer BD20/IJenV/200231
 • Plaatsingsdatum 4 september 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Inspectie Justitie en Veiligheid (JenV) werkt voor een veilige en rechtvaardige samenleving. Als Inspectie houden we toezicht op uitvoeringsorganisaties op het terrein van JenV. Om onze toezichttaak goed uit te kunnen voeren, is het van belang dat de kwaliteit van het werk wordt gewaarborgd. Met jouw kennis van en ervaring met onderzoeksmethoden en -technieken, lever jij vanuit Den Haag een actieve bijdrage aan de toezichttaak van de Inspectie.

Bij het Kennis- en Kwaliteitscentrum van de Inspectie JenV zet jij je als methodoloog samen met je collega’s in voor het steeds verder verhogen van de kwaliteit van de producten van de Inspectie. Je bent aantoonbaar bekend met diverse onderzoeksmethoden en technieken en adviseert over het opzetten van onderzoek. Daarnaast heb je een centrale rol in het interdisciplinaire reviewteam van de Inspectie dat concepten van plannen van aanpak en eindrapporten beoordeelt. Het instrument van de review is een centrale hoeksteen van de kwaliteitsborging en vergt naast deskundigheid ook tact en doeltreffendheid in het overdragen van feedback. Verder adviseer je over risicoanalyses voorafgaand aan een onderzoek, maar over de duiding van kwantitatieve of kwalitatieve data ten behoeve van het beantwoorden van onderzoeksvragen. Ook zorg je voor kennisoverdracht over onderzoeks- en analysemethoden.

Verder zorg je voor relevante netwerken met wetenschappelijke kennisdragers en stakeholders en vertaal je wetenschappelijke inzichten naar het werk van de Inspectie. Tot slot lever je een strategische bijdrage aan de wetenschappelijke en/of vakinhoudelijke discussie over toezicht en toezichtgebieden.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-opleiding afgerond.
 • Je hebt kennis van en ervaring met wetenschappelijke onderzoeksmethoden en -technieken (kwantitatief en kwalitatief) en kunt deze in samenwerking met collega’s opzetten en uitvoeren.
 • Je hebt ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijk complexe omgeving.
 • Je hebt kennis van en inzicht in politiek-bestuurlijk en maatschappelijke verhoudingen.
 • Je bent in staat om je onderzoeksopzet en -resultaat met relevante partners zelfstandig en met overtuiging toe te lichten.
 • Je kunt goed luisteren en doorvragen; je weet daarbij contact te maken met jouw gesprekspartners.
 • Je beschikt over vaardigheden voor het opstellen en/of beoordelen van oriëntatieverslagen, plannen van aanpak, rapporten en evaluaties.
 • Je bent mondeling en schriftelijk communicatief sterk.
 • Je toont initiatief en lef en bent onafhankelijk in je oordeelsvorming.
 • Je maakt je nieuwe onderwerpen snel eigen en bent breed inzetbaar.

Competenties

 • analyseren
 • oordeelsvorming
 • overtuigingskracht
 • omgevingsbewustzijn
 • samenwerken
 • plannen en organiseren
 • projectmatig werken
 • creativiteit

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Kandidaten die niet in dienst zijn van de Rijksoverheid, krijgen eerst een contract van een jaar aangeboden. Bij goed en volledig functioneren wordt het tijdelijke contract omgezet naar een vast contract.
 • Het selectietraject bestaat uit twee gesprekken met een commissie. De eerste gesprekken vinden plaats op 1 oktober 2020.
 • Referenties worden - na het positief doorlopen van de genoemde twee gesprekken - opgevraagd.
 • Een assessment kan deel uit maken van de procedure.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Strategie, Kennis en Bedrijfsvoering bestaat uit drie clusters: Kennis en Kwaliteit, Strategie en Communicatie (KKC) en Bedrijfsvoering. Als senior inspecteur ga je aan de slag binnen het cluster KKC.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Inspectie Justitie en Veiligheid

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid (JenV) verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het Bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding.

De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan tweeduizend medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van JenV zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Inspectie Justitie en Veiligheid
De Inspectie JenV is opgericht in 2012 en houdt toezicht op de taakuitvoering van de organisaties die binnen het domein van JenV vallen, zoals politie, de veiligheidsregio’s, justitiële inrichtingen, reclassering, jeugd en de vreemdelingenketen. Het toezicht van de inspectie geeft antwoord op de vraag of wet- en regelgeving in de praktijk wordt nageleefd. Daarmee verschaft de Inspectie de politiek en bestuurlijk verantwoordelijken inzicht of beleid en/of regelgeving in de praktijk de gewenste resultaten oplevert. Onafhankelijk uitgevoerd toezicht draagt bij aan het vertrouwen van burgers in het functioneren van organisaties en instellingen binnen het domein veiligheid en justitie. Medewerkers van de Inspectie worden aangesteld op het niveau van de Inspectie.

De Inspectie heeft eind 2016 haar koers voor de periode 2017-2020 vastgesteld. De koers houdt in dat de Inspectie zich steeds meer richt op de werking van ketens, netwerken en stelsels. Dit doet zij door steeds nadrukkelijker risicogerichte, thematische onderzoeken en incidentonderzoeken te verbinden aan systematische analyses van (onderdelen van) het toezichtdomein. De opbrengsten van deze activiteiten vormen gezamenlijk de basis voor periodieke beelden, waarmee de Inspectie inzicht geeft in de uitvoeringspraktijk, en op stelselniveau benoemt wat goed gaat en waar zich risico’s voordoen. Dit biedt uitvoering en beleid handvatten om waar nodig bij te sturen. Zo levert toezicht een betekenisvolle bijdrage aan de totale (maatschappelijke) opdracht waar JenV voor staat.

Om de koers te realiseren is een kwalitatief en kwantitatieve versterking van de Inspectie nodig. Van nieuwe medewerkers wordt verwacht dat zij actief bijdragen aan het realiseren van de koers en zowel in- als extern gezaghebbend en taakvolwassen opereren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer M. Kowalski

06-20252679

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw J. Goedhart- Wessels

06-51561698

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Inspectie Justitie en Veiligheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur crisisbeheersing

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement
 • Stand­plaats Driebergen
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 21 september
 • Dienst­verband Detachering

Afdelingshoofd Informatiemanagement en –voorziening

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 28 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

DevOps-engineer (Hansken)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Nederlands Forensisch Instituut
 • Stand­plaats Den Haag-Ypenburg
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 1 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd