Senior Inspecteurs Internationaal, aandachtsgebied Grenzen & Veiligheid

Autoriteit Persoonsgegevens

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €6.045
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 27 augustus Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer AP/22/2807
 • Plaatsingsdatum 29 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Waar we zijn, met wie we praten, wat we kopen, hoe gezond we zijn. Er wordt op grote schaal informatie over ons vastgelegd, of we nu op internet kijken of op straat lopen. Vaak zelfs ongemerkt. Alles bij elkaar opgeteld dreigen we zo stukje bij beetje de zeggenschap over onze persoonsgegevens te verliezen. En daarmee ook onze vrijheid en autonomie. Denk aan discriminerende algoritmes, de handel in persoonsgegevens, datalekken door cybercrime en identiteitsdiefstal. Daarom moeten we erop kunnen vertrouwen dat zowel bedrijven als de overheid zorgvuldig omgaan met onze persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) maakt zich daar sterk voor.

Dat doen we onder meer door voorlichting en advies te geven, onderzoek te doen en boetes of andere sancties op te leggen. Daarmee stimuleren we dat organisaties zich aan de wet houden en mensen de regie houden over hun persoonsgegevens. De AP werkt daarbij nauw samen met de privacytoezichthouders in andere Europese landen. Tegelijkertijd hebben we maar beperkte menskracht en moeten we slim opereren.

Waar kom je te werken

De afdeling Internationaal Onderzoek bestaat uit 13 medewerkers. Je collega’s zijn inspecteurs die erop toezien dat organisaties die internationaal opereren zich aan de regels houden. De afdeling is primair verantwoordelijk voor het behandelen van privacy klachten van burgers, het beoordelen van datalekken en het uitvoeren van (internationale) onderzoeken. Ook houdt de afdeling Internationaal Onderzoek toezicht op overheidsinstanties die gebruik maken van Europese informatiesystemen. binnen het Grenzen & Veiligheidsdomein. Een goede samenwerking en afstemming, met Europese collega toezichthouders staat bij ons hoog in het vaandel. Ons team wordt gekenmerkt door grote collegialiteit, een hoog kennisniveau in een informele werksfeer.

Dit wordt jouw functie

Jij bent een Senior Inspecteur Internationaal op de afdeling Internationaal Onderzoek. Als senior inspecteur met als aandachtsgebied Grenzen & Veiligheid houd jij je bezig met het toezicht op de privacy naleving van onder andere de Nationale Politie en instanties die onze grenzen bewaken (zoals de Douane en de Koninklijke Marechaussee). Je voert onderzoeken uit naar Europese informatiesystemen die door partners binnen het Grenzen & Veiligheidsdomein worden gebruikt, zoals het Schengen Informatie Systeem II en het Visum Informatie Systeem.

Daarnaast komt er een nieuw pakket aan wetgeving wat een drietal nieuwe Europese informatiesystemen introduceert, het Schengen Informatiesysteem II wijzigt en ‘Interoperabiliteit’ tussen de grote Europese informatiesystemen introduceert. Daarmee komen er een aantal nieuwe wettelijke taken op ons af die jij samen met de coördinator oppakt in je werkzaamheden. Jouw taak is om, samen met de coördinator, de toezichtsagenda vorm te geven en vast te stellen voor de komende jaren. Jij bent een waardevolle rechterhand en sparringpartner voor de coördinator. Als senior inspecteur ben je in staat om zowel zelfstandig als in de samenwerking uitstekende resultaten te leveren.

Wat moet je je hierbij voorstellen?

De lidstaten van de Europese Unie (EU) wisselen (persoons)gegevens uit om de buitengrenzen van het Schengengebied te bewaken en justitiële taken uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan het monitoren van reisbewegingen van gesignaleerde personen, het uitwisselen van informatie bij het beoordelen van visumaanvragen, he bepalen welke lidstaat een asielaanvraag in behandeling neemt of informatie over personen die geen recht hebben om in het Schengengebied te verblijven. De bevoegde autoriteiten in de lidstaten, zoals politie en justitie, wisselen deze gegevens uit via verschillende informatiesystemen. Het gaat dan om onder meer het Schengen Informatie Systeem II (SIS II) en het Visum Informatie Systeem (VIS).

Het is de taak van de Europese taak van de Europese privacytoezichthouders om toe te zien op de bescherming van de persoonsgegevens die via de systemen worden uitgewisseld. Voor elk informatiesysteem is er een onafhankelijk toezichthoudend orgaan. De Autoriteit Persoonsgegevens maakt namens Nederland deel uit van deze organen en is verantwoordelijk voor het toezicht op een correcte verwerking van de persoonsgegevens in het nationale gedeelte van deze Europese systemen,

In dat toezicht vervult de Senior Inspecteur Internationaal een belangrijke taak. Dit doe je door het uitvoeren van onderzoek ,door het monitoren van relevante ontwikkelingen en door het afstemmen met collega’s binnen de organisatie en met andere Europese collega’s.

Je functie is daarom heel dynamisch, internationaal en heeft ook een belangrijk inhoudelijke component. Je hebt in je werk zowel oog voor detail als voor de grote lijnen en houdt je doel voor ogen. Je bent gericht op de goede samenwerking. Je politieke en bestuurlijke sensitiviteit zijn van groot belang bij de uitvoering van je werkzaamheden. Je weet van aanpakken, bent pragmatisch en oplossingsgericht.

Autoriteit Persoonsgegevens

De AP is volop in beweging. Onze huidige organisatiestructuur en een deel van onze taken is relatief nieuw, ons werkveld is omvangrijk. We zijn daarom altijd op zoek naar manieren om ons werk nog beter en efficiënter te doen en staan open voor nieuwe ideeën.

Een beslissing van de AP gaat nooit ongemerkt voorbij: ons werk heeft impact. Onze taken bekijken we dan ook vanuit een breed maatschappelijk perspectief. We hebben onder andere veel contact met vertegenwoordigers van diverse sectoren en spreken dagelijks mensen die vragen en klachten over privacy aan ons voorleggen.

Bij de AP werken op dit moment een kleine 200 gedreven en betrokken collega’s. Het merendeel van onze mensen is hoger opgeleid. Zowel pas afgestudeerden als zeer ervaren experts, bijvoorbeeld op juridisch en technologisch gebied. Ook omdat we een vrij kleine organisatie zijn, is de sfeer informeel.

Autoriteit Persoonsgegevens

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Inspecteur Internationaal

Autoriteit Persoonsgegevens
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 27 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) Inspecteur Internationaal

Autoriteit Persoonsgegevens
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 6 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior HR-adviseur

Autoriteit Persoonsgegevens
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 12 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd