• Den Haag  -  route
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • €4.024 - €6.907 (bruto)
 • Financieel / economisch, Juridisch, Natuur / milieu
 • Solliciteer voor 14 augustus 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • 2 werkplekken
Kenmerk: NEA_20240612_11/12, Plaatsingsdatum: 13 juni 2024

Heb jij een passie voor klimaat en duurzaamheid? Heb je ervaring in toezicht of opsporing, of ben je klaar om deze uitdaging aan te gaan? Dan zou de rol van (senior) inspecteur bij de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) wel eens perfect voor jou kunnen zijn! Als een snel groeiende organisatie met gedreven professionals bieden we een stimulerende werkomgeving waar jouw inzet impact heeft. Kom meer te weten over de boeiende wereld van biobrandstoffen en duurzame energie, en ontdek waarom werken bij de NEa zo bijzonder is. We zijn op zoek naar mensen met ervaring of affiniteit met toezicht of opsporing en een oprechte betrokkenheid bij klimaat en duurzaamheid. Met jouw inzet draag je bij aan het behalen van onze klimaatdoelstellingen. Reageer nu en bel, app of mail voor meer informatie!

Voor welke afdeling ga je werken?
Je komt te werken op de afdeling Hernieuwbare Energie binnen een hecht team, met ambitieuze collega's. Er wordt nauw samengewerkt in een goede werksfeer. Ook buiten de werkzaamheden is er oog voor elkaar. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. Werken aan de klimaatopgave in een divers samengesteld team maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. En er is ruimte en aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers.

Hernieuwbare Energie werkt aan de transitie waarbij fossiele brandstoffen worden vervangen door hernieuwbare energie, om zo de CO2-emissies te beperken. Hiervoor zijn doelstellingen vastgelegd in nationale wetgeving, rekening houdend met de geldende Europese richtlijnen, maar ook met de nationale context uit bijvoorbeeld het Klimaatakkoord. De doelstellingen zijn vertaald in concrete eisen aan brandstofleveranciers, die de laatste schakel vormen in de biobrandstofketen. Zij hebben de verplichting om resultaten te boeken wat betreft emissiereductie en een stijgend aandeel duurzame biobrandstoffen, hernieuwbare elektriciteit en (in de nabije toekomst) waterstof zodat het vervoer in Nederland steeds duurzamer wordt.

We zorgen voor de uitvoering van de systematiek van Hernieuwbare Brandstof Eenheden, die is opgezet om enerzijds doelen te halen en naleving af te dwingen en anderzijds om aan bedrijven prikkels te bieden om wegvervoer, zeevaart, binnenvaart en luchtvaart te verduurzamen. Daarnaast houden wij toezicht op de leveranciersketen van biobrandstoffen. Dit omdat naleving binnen de gehele keten essentieel is voor een goede werking van de systematiek. De doelgroep in de keten betreft in Nederland gevestigde bedrijven, inclusief de instanties die deze bedrijven volgens toegestane duurzaamheidssystemen certificeren.

De circa 30 medewerkers van de afdeling vertalen het beleid naar concrete maatregelen, toetsen praktijksituaties aan wet- en regelgeving, geven voorlichting aan de doelgroepen en rapporteren over de resultaten, adviseren en informeren belanghebbenden (o.a. het Ministerie van I&W en EZK en de Europese Commissie) over kansen en risico's in het beleid. Inspecteurs van de afdeling controleren of bedrijven de wettelijke bepalingen naleven en er worden waar nodig handhavingsonderzoeken uitgevoerd en sancties opgelegd.

Je komt te werken in het team toezicht en handhaving bestaande uit ongeveer 12 professionals, met verschillende achtergronden zoals inspecteurs, juristen en strategen. Dit team gaat in de toekomst nog verder groeien.

Wat ga je doen?
Als (senior) inspecteur Hernieuwbare energie heb je een cruciale rol in het functioneren van de systematiek. Aan deze rol geef je invulling door het uitvoeren van inspecties bij een verscheidenheid aan bedrijven; van grote internationale spelers, tot kleine familiebedrijven en innovatieve startups. Hierbij stel je (kritische) vragen, onderzoek je (digitale) documentatie en voer je analyses uit van rapporten. Bevindingen uit inspecties gebruik je om te toetsen aan de regelgeving, maar ook om te reflecteren op de bredere beleidscontext en daaropvolgende actie of besluitvorming door de NEa. Tegelijkertijd houd je ook relevante marktontwikkelingen en signalen in de gaten. Naast het inhoudelijke inspectiewerk werk je mee aan concrete middelen voor het bevorderen van de naleving door bedrijven (zoals risicoanalyses, preventie/handhaving-strategieën en/of technische/juridische analyses) en aan interne procesverbeteringen.

Inhoudelijke onderwerpen waarmee je aan de slag gaat zijn (bio)brandstoffen, elektriciteit, waterstof en duurzaamheidscertificering. In dit licht heb je intensief contact met de bedrijven waarop wij toezicht houden, met verificatie- en certificeringsinstanties, brancheverenigingen en met andere overheidsinstanties. Denk aan de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken en Klimaat, de Belastingdienst/Douane, het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, het openbaar ministerie, maar ook stakeholders in andere Europese lidstaten. Dit alles doe je in nauwe samenwerking met de rest van het team: met andere inspecteurs, adviseurs, juristen, registerbeheerder, helpdeskmedewerkers en communicatie-adviseurs.

De NEa heeft meerdere vacatures voor een (senior) inspecteur Hernieuwbare Energie. Vanwege de verscheidenheid aan bedrijven en werkzaamheden zoeken we daarbij ook verschillende achtergronden, bijvoorbeeld juridisch, chemisch, milieukundig, accountancy, economisch, etc.. Voor de functie-eisen geldt dat je zeker ook moet solliciteren als je nog niet aan alle eisen voldoet!

Wat bieden wij jou?
Bij de NEa werken we vanuit kantoor en vanuit huis en zijn de werktijden flexibel. Een budget voor het inrichten van een thuiswerkplek, een eigen laptop en mobiele telefoon behoren tot de standaard middelen. Naast een goed salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om (een deel van) je budget te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het domein (afdeling) Hernieuwbare Energie beheert de uitvoeringssystematiek Energie voor Vervoer (EV) in Nederland en houdt daar toezicht op. Leveranciers van brandstoffen zijn verplicht om jaarlijks een (toenemend) deel van die brandstoffen uit hernieuwbare energie te laten bestaan en CO2-emissiereductie in de brandstofketen te realiseren. Het domein HE heeft een primaire doelgroep van circa 90 bedrijven. Daarnaast hebben we ook de ‘vrijwillige’ inboekers / overboekers, de ketenpartijen en de certificeerders.
Het domein is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de wettelijke systematiek. Concreet betekent dit onder meer dat het domein beleid vertaalt in concrete maatregelen en voorlichtingsmiddelen, rapporteert over de naleving door de doelgroepe en het Register Energie voor Vervoer beheert. Ook controleert het domein (ter plaatse) of bedrijven de wettelijke bepalingen naleven en worden zonodig sancties opgelegd. Ten slotte geeft het domein advies over gewenste verbeteringen in Europees en nationaal beleid.

De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

De NEa is de onafhankelijke nationale autoriteit die zorgt voor de uitvoering van en toezicht op marktinstrumenten die bijdragen aan minder CO2-uitstoot door de industrie en meer inzet van duurzame energie in vervoer. Zo werken wij hard aan een klimaatneutrale samenleving.

We houden toezicht en handhaven op CO2-uitstoot en gebruik van duurzame brandstoffen. Hierbij zijn we streng als het moet, zo nodig met boetes of andere interventies. Tegelijkertijd helpen we bedrijven met voorlichting en hulpmiddelen om te voldoen aan hun verplichtingen. En we geven – gevraagd en ongevraagd – informatie en advies aan de markt en overheid over behaalde resultaten en relevante ontwikkelingen. In alles wat we doen zijn we onafhankelijk, rechtvaardig, open en duurzaam: de kernwaarden van de NEa.

We werken in opdracht van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Financiën. Als agentschap met een zelfstandig bestuursorgaan valt de NEa onder het ministerie van EZK. Het klimaat kent evenwel geen grenzen en een groot deel van de klimaatdoelstellingen, het beleid, de regelgeving en instrumenten is internationaal. Dus zetten we ons ook in voor internationale samenwerking en uitwisseling van kennis, expertise en ervaringen.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Vivian Koura, afdelingshoofd Hernieuwbare Energie 06-29802289
Dilma Brito 06-22562781

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Sepideh Teimorian, Strategisch Recruitment Consultant 06-25492376

Solliciteren?

De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) Adviseur Hernieuwbare Energie

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)

Procesontwerper

de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)
 • Den Haag
 • Bachelor - HBO
 • 32-36
 • schaal 10
  €3.404 - €5.389 (bruto)

Strateeg Toezicht en Handhaving voor Duurzame Nalevingsstrategieën

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 12,schaal 13
  €4.691 - €7.747 (bruto)