Senior inspecteur genetisch gemodificeerde organismen

Inspectie Leefomgeving en Transport

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Natuur / milieu
 • Reageren voor 4 april Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer ILT-2023-1017
 • Plaatsingsdatum 10 maart 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bijdragen aan het veilig werken met genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) en het beschermen van de volksgezondheid en het milieu. Dat doe jij als inspecteur bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. Samen met 2 collega’s voer je themagerichte inspecties en audits uit rond ggo’s. Steeds check je of ggo’s veilig worden gebruikt en de bioveiligheid bij de organisatie goed is geborgd.

Wat ga je doen als inspecteur genetisch gemodificeerde organismen?
Je draagt met risicogestuurd en informatiegericht toezicht bij aan het juist gebruiken van ggo’s en daarmee aan de veiligheid van mens en milieu in Nederland. Wat dit in de praktijk betekent? Je houdt toezicht op onder andere laboratoria, onderzoek met gentherapie en de import van gewassen om zo risicovolle ggo’s te onderscheppen. Je treedt op bij incidenten waar mogelijk gevaar voor mens of milieu is.

Je voert audits uit om de administratieve organisatie van een instelling te controleren en te toetsen aan de praktijk. Daarnaast doe je themagerichte inspecties bij groepen bedrijven die geselecteerd zijn op een bepaald onderwerp. Afhankelijk van de geconstateerde tekortkomingen pas je de juiste interventie toe.

Ook bedrijven die zaaigoed importeren inspecteer je. De selectie vindt plaats op basis van een Douane risicoprofiel. Een collega van het ILT meet en monsternameteam neemt monsters en wordt nagegaan of deze niet-toegelaten ggo’s bevatten. Jij voert gelijktijdig een inspectie uit en intervenieert waar nodig.

Wat wordt jouw focus als inspecteur genetisch gemodificeerde organismen?
De kans dat ggo’s in het milieu komen tot een minimum beperken; dat is jouw doel. Via een divers takenpakket werk je dan ook proactief aan een veilige, gezonde leefomgeving. Bovendien draag je bij aan verbetering en vernieuwing van ons toezicht. Hierbij zet je, samen met collega’s, in op risicogestuurd toezicht met maximaal maatschappelijk effect. Door onder meer mee te denken over de optimale inzet van data-analyses zorg je ervoor dat wij als inspectie flexibel kunnen inspelen op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen.

Hoe werken wij?
Als nieuwe collega kun je bij ons rekenen op een goed inwerktraject. Je collega’s staan voor je klaar om antwoord te geven op al je vragen en je wegwijs te maken in onze organisatie en in de relevante wet- en regelgeving. Afhankelijk van je achtergrond en eigen wensen volg je trainingen op maat.

 • Je hebt hbo werk- en denkniveau.
 • Je hebt affiniteit met het onderwerp ggo’s.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van en/of ervaring met toezicht.

Naast de eisen herken jij jezelf in de volgende eigenschappen
Een grote drive om het werken met ggo’s veilig te houden; die heb je. En vanuit deze enthousiast en energieke houding, neem je dan ook graag het initiatief. Je werkzaamheden plan en organiseer je goed. Meters maken en resultaten bereiken; dat is wat jij wilt. Hierbij houd je wel altijd rekening met onderliggende belangen, gevoeligheden en krachtenvelden. Jij gaat met iedereen op de juiste manier om. Daarnaast kom je vlot tot heldere oordelen en krijg je de handen op elkaar voor jouw ideeën en aanpak. Dit vertaalt zich ook in jouw inbreng in de vakgroep waar je een actieve rol vervult. Daarmee draag je bij aan de ontwikkeling van het toezicht op ggo’s.

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.503 Max. €5.343 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Je standplaats is een van de kantoren in Nederland: Arnhem, Utrecht, Eindhoven, Amsterdam of Den Haag. Daarnaast werk je vanuit huis.
 • Als je wordt uitgenodigd voor een eerste gesprek vragen we je een e-assessment te maken. Dit is geen selectie-instrument; het rapport dat uit het assessment volgt is bedoeld als input voor het gesprek.
 • Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces. Een (online) voorselectietest en (online) screening via onder meer databanken kunnen deel uitmaken van het sollicitatieproces.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Toezicht keten gevaarlijke stoffen en organismen richt zich op de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu tegen gevaarlijke biologische organismen, de omgang met chemische stoffen en veilig vervoer van gevaarlijke stoffen. Ons toezicht kent uiteenlopende vormen: van integrale administratiecontroles en objectinspecties tot audits en boardroomgesprekken. Ook werken wij nauw samen met andere toezichthouders en teams binnen en buiten onze afdeling. Wij voeren onze taken uit met 7 teams: Biologische risico’s, Chemische risico’s, Risicobedrijven, Meet- en monstername en Toezichtsinnovatie en tot slot Gevaarlijke stoffen (3 teams).

Team Biologische risico’s
Het team Biologische risico’s houdt toezicht met als doel de gezondheidsschade te beperken. Dit doen we door de aanpak van een beperkte groep herkenbare biologische risico’s: genetisch gemodificeerde organismen, legionella en andere organismen die de drinkwaterkwaliteit bij collectieve installaties kunnen aantasten.

Inspectie Leefomgeving en Transport

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Met 1.400 medewerkers zet de ILT zich dagelijks in voor een duurzame en veilige leefomgeving, veilig transport en het vertrouwen in publieke instellingen zoals woningcorporaties.
De ILT ziet erop toe dat zeer uiteenlopende doelgroepen een breed scala van wetten en regels naleven. Het aandachtsgebied van de ILT omvat ongeveer 160 onderwerpen waaronder geluidsoverlast in de luchtvaart, vaartijden in de binnenvaart, taxivergunningen, woningcorporaties, vervoer van gevaarlijke stoffen, afval, genetisch gemodificeerde organismen en energielabels van woningen.
We bewegen mee met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en zetten onze middelen in daar waar de risico’s voor de publieke belangen het grootst zijn. Een goed gebruik van data en andere informatie is sturend voor al onze werkzaamheden: van toezicht en vergunning- en dienstverlening tot opsporing en communicatie.

Samenwerken, leren door doen en constant verbeteren zijn onze sleutelwoorden. Medewerkers, leidinggevenden en teams krijgen de ruimte om talenten optimaal in te zetten, bevlogenheid te tonen en het verschil te maken. Welke eigenschappen wij zoeken in nieuwe medewerkers? De vaardigheid om te kunnen werken met diverse informatiebronnen, out-of-the-box kunnen denken bij toezichtsvraagstukken, de creativiteit hebben om vernieuwende methodes te bedenken en in te zetten, met lef onbekende paden durven bewandelen en overzicht kunnen houden.

Je bent welkom zoals je bent
De Inspectie Leefomgeving en Transport hecht grote waarde aan diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van een team. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jou.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Sylvia Burgmans, teamleider

06-11388852

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Rianne de Bont, adviseur Werving en Selectie

06-41122904

Solliciteren?

Inspectie Leefomgeving en Transport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Inspecteur digitale en bedrijfsinspecties

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 11 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Teamleider Luchthavens

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 11 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior inspecteur slothandhaving

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 6 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd