Senior Inspecteur Gehandicaptenzorg

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.214 - €6.227
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Medisch / verzorging
 • Reageren voor 9 oktober
 • Vacaturenummer IGJ 23-114
 • Plaatsingsdatum 19 september 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Met ons toezicht moedigen we zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg aan om goede en veilige zorg te leveren. Hiervoor stimuleren we het leren en verbeteren van een zorgaanbieder. En hiermee dragen wij bij aan de voortdurende verbetering van de zorg in Nederland. Dat is in het kort jouw betekenisvolle baan als senior inspecteur bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, waarvoor wij een vacature hebben (32-36 uur). Je werkt deels op ons kantoor in Utrecht (woensdag is onze teamdag), deels vanuit huis. Daarnaast ga je op bezoek bij zorgaanbieders.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd omarmt diversiteit. We hebben behoefte aan een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, talenten en kennis. Zo zijn we op ons best en blijven we leren en verbeteren. Niet ondanks, maar dankzij verschillen. Duidelijk, onafhankelijk, eerlijk!

Wat ga je doen?
Je gaat als senior inspecteur aan de slag voor het incidententoezicht. Voor de behandeling van meldingen van zorgaanbieders en burgers werk je samen met de behandelend inspecteur. Als senior inspecteur ben je verantwoordelijk voor het behandelen van de meldingen. Je analyseert de onderzoeksrapportages van zorgorganisaties en beoordeelt of ze voldoen aan de richtlijnen voor goed onderzoek. Ook beoordeel je of er voldoende wordt geleerd van de gebeurtenis. Bij het onderzoek staat namelijk centraal: leren van tekortkomingen en maatregelen nemen om herhaling te voorkomen. Tevens draag je zorg voor het onderzoek naar mogelijke disfunctionerende zorgverleners of andere eigen onderzoeken naar bijvoorbeeld calamiteiten. Ook bezoek je locaties als we na een melding de voortgang van verbetermaatregelen willen volgen. Je stelt heldere rapporten en brieven op voor zorgverleners en burgers. Ook is er de mogelijkheid deel te nemen aan (afdeling overstijgende) projecten en draag je bij aan de doorontwikkeling van het incidententoezicht. We verwachten dat je als senior inspecteur breed inzetbaar bent binnen de afdeling en naast incidententoezicht ook ingezet kunt gaan worden bij het risicotoezicht Gehandicaptenzorg. Ook werk je samen met collega inspecteurs van het risicogestuurd toezicht en trek je inden nodig samen op als het gaat om het uitvoeren va het toezicht bij zorgaanbieders. Samen met de collega’s van het risicotoezicht kan je tevens deelnemen aan of trekker zijn van thematisch toezicht. We richten ons dan op een thema waarbij we een aantal zorgaanbieders onderzoeken. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om actuele thema’s als gedwongenzorg of complexe zorgvragen.

Je hebt zin om met passie en drive te gaan werken aan het doel van de IGJ: behoud en verbetering van de goede Nederlandse zorg- en hulpverlening. Daarbij handel je naar ons motto: duidelijk, onafhankelijk en eerlijk. Als senior inspecteur ben je gedreven, houd je van samenwerken, ben je initiatiefrijk en daadkrachtig. Daarnaast ben je transparant en objectief in de afwegingen die je maakt en de oordelen die je vormt en kunt inzichten vertalen naar praktische en heldere rapporten en adviezen. Verder ben je zorgvuldig, analytisch en ben je bereid en in staat tot samen ontwikkelen, samen leren en vernieuwend denken. Ook ben je op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in de zorg en je kennis en meerjarige werkervaring sluit aan bij de sector Gehandicaptenzorg.

 • Je hebt een universitair werk- en denkniveau, bij voorkeur aangetoond met een afgeronde academische opleiding;
 • Je hebt kennis en ervaring opgedaan in de (gehandicapten)zorg
 • Je kunt goed analyseren en mondeling en schriftelijk uitstekend communiceren.
 • Je hebt de ‘stevigheid’ om op grond van bevindingen goed onderbouwde afwegingen te maken;
 • Je bekijkt vraagstukken vanuit verschillende perspectieven en vindt aansluiting bij verschillende doelgroepen in de maatschappij.
 • Je kunt omgaan met publicitaire gevoeligheden. Je realiseert je de impact die inspectiebeslissingen hebben en kunt hier strategisch mee omgaan. Daarbij blijf je ook onder moeilijke omstandigheden professioneel oordelen en handelen.

Kijk op www.functiegebouwrijksoverheid.nl voor het volledige functieprofiel inclusief de bijbehorende competenties.

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Je salaris bedraagt minimaal €4.214,85 en maximaal € 6.227,02 bruto per maand, schaal 12 (CAO Rijk), op basis van 36 uur per week.

 • Maand­salaris Min €4.214 Max. €6.227 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast je salaris bieden wij je:

 • Een individueel keuzebudget (IKB) van 16,37 % van je salaris. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen;
 • 208 vakantie-uren bij een fulltime dienstverband (144 wettelijke vakantie-uren en 64 IKB-uren);
 • Een volledige OV-vergoeding voor woon-werkverkeer;
 • 13 weken betaald ouderschapsverlof, waarvan 9 weken 100% van je maandinkomen en de resterende periode 75%;
 • Een ruim en goed (rolstoeltoegankelijk en) bereikbaar kantoor naast het Centraal Station in Utrecht;
 • Een ingerichte gebeds- en bezinningsruimte op het Stadskantoor Utrecht;
 • De mogelijkheid om je thuiswerkplek in te richten om hybride te kunnen werken.

Meer informatie over de uitgebreide arbeidsvoorwaarden vind je in de CAO Rijk.

 • De eerste ronde gesprekken vindt plaats op woensdag 18 oktober. De vervolggesprekken vinden plaats op donderdag 26 oktober.
 • Een functiegericht assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, vragen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig.
 • Als Inspecteur volg je de Rijksopleiding voor startende inspecteurs samen met inspecteurs van andere rijksinspecties. Tijdens de opleiding leer je het inspectievak waarin je werkt aan kennis, houding en vaardigheden. Daarnaast volg je IGJ-specifieke modules voor inspecteurs. Het eerste jaar kent op dit moment 18 opleidingsdagen.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het domein Jeugd en Maatschappelijke Zorg houdt toezicht op de jeugdhulpverlening, jeugdbescherming en jeugdreclassering enerzijds. Anderzijds houdt het domein toezicht op de langdurige zorg voor kwetsbare doelgroepen zoals ouderen, gehandicapten, asielzoekers, justitiabelen en psychisch kwetsbare cliënten. Daarnaast kijken we met Netwerkzorg juist naar de samenhang van zorg rond deze kwetsbare cliënten en houden we toezicht op zorgpreventie en infectiepreventie.
Binnen ons toezicht zien we toe op de voorwaarden voor het verlenen van goede zorg en op de naleving van de wetgeving. Er wordt steeds meer belang gehecht aan samenwerking tussen professionals, cliënten en hun naasten. In het toezicht wordt uitgegaan van vertrouwen in de motivatie van zorgaanbieders om de best mogelijke zorg te verlenen. Dat zorgaanbieders en -besturen professioneel handelen en zich blijven inspannen voor verdere verbetering van de zorg.
Met het domein Jeugd en Maatschappelijke Zorg is de IGJ een eigentijdse effectieve en slagvaardige toezichthouder die inspeelt op de actuele ontwikkelingen.

Afdeling Gehandicaptenzorg & Zorg voor Asielzoekers en Justitiabelen (GZ&ZAJ)
Deze afdeling kijkt naar de zorg voor mensen met én in beperking. Persoonsgerichte zorg en menswaardigheid staan daarbij voorop.

Bij GZ&ZAJ zijn drie teams: Het team ZAJ kijkt onder andere of de zorg in asielzoekerscentra, tbs-klinieken en gevangenissen goed en goed toegankelijk is. Voor gehandicaptenzorg hebben we een risicotoezichtteam (team RT) en een incidententoezichtteam (team IT). De gehandicaptenzorg is een divers toezichtgebied. Zorgvormen variëren van intramuraal tot extramuraal, kleinschalig en grootschalig, wonen en dagbesteding. Ook de doelgroepen waarop toezicht wordt gehouden zijn divers: lichamelijk, verstandelijk of zintuiglijk beperkten van alle leeftijden.

Persoonsgerichte zorg en kwaliteit van leven staan centraal. Elk jaar krijgen bepaalde onderwerpen extra aandacht. Door te agenderen en te stimuleren willen we de kwaliteit van zorg – of beter: begeleiding en behandeling – verbeteren. Waar nodig zetten we handhaving in. Vrijheidsbeperking is altijd een belangrijk onderwerp. Andere prioriteiten zijn bijvoorbeeld seksueel grensoverschrijdend gedrag, nieuwe en kleine zorgaanbieders en complexe zorg.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Kijk voor meer informatie op onze website: 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw P. Lammers

06-11753104

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Afdeling Personeel en Organisatie

Solliciteren?

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend Specialistisch Inspecteur met de rol van Teamcoördinator ZAJ

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 25 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior inspecteur Geestelijke Gezondheidszorg

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 10 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker Toezicht Verpleging & Verzorging

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 27 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd