Senior Inspecteur, Analist, S12

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Inspectie Justitie en Veiligheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Niveau Universitair oude stijl
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 30 augustus
 • Vacaturenummer BD21/IJenV/210185
 • Plaatsingsdatum 16 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV) werkt voor een veilige en rechtvaardige samenleving. Als Inspectie houden we toezicht op uitvoeringsorganisaties op het terrein van Justitie en Veiligheid. Om onze toezichtstaak goed uit te kunnen voeren, is het van belang dat wij weten wat op dit terrein speelt. Met jouw kennis van en ervaring met het maken van analyses, lever jij een actieve bijdrage aan de toezichtstaak van de Inspectie.

Bij het Kennis- en Kwaliteitscentrum van de Inspectie Justitie en Veiligheid (KKC) zet jij je als analist samen met je collega’s in voor het steeds verder verhogen van de kwaliteit van de producten van de Inspectie. Je hebt affiniteit met kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden en bent aantoonbaar bekend met diverse analysetechnieken. Je ondersteunt inspecteurs bij het uitvoeren van analyses op sleutelmomenten in onderzoeken. Dit kan gaan om risicoanalyses voorafgaand aan een onderzoek, maar ook om het analyseren van kwantitatieve of kwalitatieve data ten behoeve van het beantwoorden van onderzoeksvragen. Ook zorg je voor kennisoverdracht over onderzoeks- en analysemethoden.

Het KKC werkt aan het opzetten van een monitor met daarin data van en over onder toezicht staande organisaties. Je helpt bij het vormgeven van deze monitor en het ontwikkelen van risico-indicatoren. Daarbij help je bij het detecteren van informatiestromen en het analyseren van de (veelal kwantitatieve) informatie uit deze monitor. Ook zorg je voor relevante netwerken met wetenschappelijke kennisdragers en stakeholders en vertaal je wetenschappelijke inzichten naar het werk van de Inspectie. Tot slot lever je een strategische bijdrage aan de wetenschappelijke en/of vakinhoudelijke discussie over toezicht en toezichtsgebieden.

Functie-eisen

 • Je hebt een WO opleiding;
 • Je hebt kennis van en ervaring met wetenschappelijke onderzoeksmethoden en -technieken (kwantitatief en kwalitatief) en kunt deze in samenwerking met collega’s opzetten en uitvoeren;
 • Je bent in staat om je onderzoeksopzet en -resultaat met relevante partners zelfstandig en met overtuiging toe te lichten;
 • Je kunt goed luisteren en doorvragen; je weet daarbij contact te maken met jouw gesprekspartners;
 • Je hebt kennis van en inzicht in politiek-bestuurlijk en maatschappelijke verhoudingen;
 • Je hebt ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijk complexe omgeving;
 • Je beschikt over vaardigheden voor het opstellen van onderzoeksvoorstellen, plannen van aanpak, rapporten en evaluaties;
 • Je bent mondeling en schriftelijk communicatief sterk;
 • Je toont initiatief en lef;
 • Je maakt je nieuwe onderwerpen snel eigen en bent breed inzetbaar.

Competenties

 • Analyseren
 • Oordeelsvorming
 • Overtuigingskracht
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren
 • Projectmatig werken
 • Creativiteit

De Inspectie Justitie en Veiligheid heeft inclusiviteit hoog in het vaandel staan. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw talenten en kwaliteiten.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.842 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Kandidaten niet in dienst van de Rijksoverheid, krijgen eerst een contract van een jaar aangeboden. Bij goed en volledig functioneren wordt het tijdelijke contract omgezet naar een vast contract.
 • Het selectietraject bestaat uit twee gesprekken met een commissie, een selectiegesprek en een draagvlakgesprek.
 • Het opvragen van referenties kan deel uitmaken van de procedure.
 • Een assessment kan deel uit maken van de procedure.
 • De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 14 september 2021.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Senior Inspecteur valt onder het cluster KKC in de directie SKenB.

Directie SKenB
De directie SKenB kent drie te onderscheiden clusters van activiteiten:
1. Kennis en Kwaliteit;
2. Strategie en Communicatie;
3. Bedrijfsvoering.

Directie SKenB; Cluster KKC

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Inspectie Justitie en Veiligheid

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De minister en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

De organisatie Inspectie Justitie en Veiligheid
De Inspectie Justitie en Veiligheid (hierna: Inspectie J&V) is opgericht in 2012 en houdt toezicht op de taakuitvoering van de organisaties die binnen het domein van Justitie en Veiligheid vallen, zoals politie, de veiligheidsregio’s, justitiële inrichtingen, reclassering, jeugd en de vreemdelingenketen. Het toezicht van de inspectie geeft antwoord op de vraag of wet- en regelgeving in de praktijk wordt nageleefd. Daarmee verschaft de Inspectie de politiek en bestuurlijk verantwoordelijken inzicht of beleid en/of regelgeving in de praktijk de gewenste resultaten oplevert. Onafhankelijk uitgevoerd toezicht draagt bij aan het vertrouwen van burgers in het functioneren van organisaties en instellingen binnen het domein veiligheid en justitie. De Inspectie J&V bestaat uit drie toezichtsdirecties en een meer ondersteunende directie waarin de strategie, kwaliteit en bedrijfsvoering centraal staan (SKenB).
De Inspectie J&V kenmerkt zich door een informele organisatiecultuur waar circa 100 medewerkers in gedrevenheid met elkaar samen werken op diverse thema’s als cybersecurity, jeugdbescherming, migratie en politie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer M. Kowalski

06-20252679

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw J. Goedhart- Wessels

06-51561698

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Inspectie Justitie en Veiligheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

coördinerend/specialistisch juridisch adviseur S13

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Inspectie Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 4 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Inspecteur S12, Inspectie Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Inspectie Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Inspecteur S13

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Inspectie Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 30 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd