Senior inspecteur

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur t/m 31 december 2021
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.192 - €4.905
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Agrarisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 9 september
 • Vacaturenummer NVWA_20190319_11
 • Plaatsingsdatum 12 augustus 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Functie­omschrijving

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit werkt hard om te zorgen dat wetgeving op allerlei kennisgebieden goed wordt nageleefd. De afdeling Expertise houdt zich onder meer bezig met meststoffen en zet de capaciteit daar in waar de risico’s het grootst zijn. Als senior inspecteur vervul jij hierin een sleutelrol. Jij bent inhoudelijk kennisdrager op meerdere gebieden, waarbij het accent in jouw functie ligt op het domein meststoffen.

Het team Expertise Dier heeft meerdere kennisgebieden, te weten de domeinen dierenwelzijn, diergeneesmiddelen, levende dieren en diergezondheid en meststoffen. Jij richt je op meerdere kennisgebieden, maar met name op het domein meststoffen. Een hot item en een politiekgevoelig dossier. Zo ben je tactisch coördinator op het project gebiedsgericht handhaven, waarbij je verantwoordelijk bent voor een goede inrichting en bewaking van het proces, dat moet leiden tot de realisatie van de gemaakte controleafspraken. Je levert de inhoudelijke bouwstenen voor het jaarplan in de lijn van de Handhavingsregie 2.0. Hierbij verricht jij als senior inspecteur met name werkzaamheden op tactisch niveau.

Voor de coördinerend specialistisch inspecteur en het management ben je een belangrijke sparringpartner. En met jouw innovatieve vaardigheden en competenties lever je een belangrijke bijdrage aan de ontwikkel- en informatietrajecten. Ook ben je de inhoudelijke contactpersoon voor het ministerie, andere inspectiediensten, Europese netwerken, voorlichtings- en onderzoeksinstituten en brancheorganisaties.

Je werkt vanuit een breed kennisveld en bent (inter)nationaal georiënteerd. Professionele contacten leggen en onderhouden met een groot (inter)nationaal netwerk van deskundigen gaat je eenvoudig af. Daarnaast ben je een onafhankelijk denker en durf je standpunten in te nemen, die je toetst in overleg met je collega’s en je leidinggevende. Je bent omgevingsbewust, signaleert kansen en bedreigingen voor je werkprocessen en speelt daarop in. Flexibele inzetbaarheid op meerdere werkvelden binnen het team, kan van je gevraagd worden.

Functie-eisen

 • Je hebt een academische opleiding gevolgd, bij voorkeur in een agrarische richting.
 • Je hebt brede theoretische relevante kennis van één of meerdere domeinen.
 • Je hebt aantoonbare diepgaande en specialistische kennis van relevante wet- en regelgeving.
 • Je hebt diepgaande kennis van methoden en technieken voor opsporing of toezicht voor de sector en/of het aandachtsveld en volgt de ontwikkelingen hierin.
 • Je bent sterk in het analyseren van ontwikkelingen en kunt deze vertalen naar jouw eigen toezichtgebied.
 • Je hebt kennis van en ervaring met wet- en regelgeving vanuit handhavingsperspectief in relatie tot het toezichtgebied.
 • Je bent vaardig in het adviseren van internationale toezichtorganisaties.
 • Je hebt ervaring met het inbrengen van beleidsadviezen die betrekking hebben op de ontwikkeling van de bijstelling van het toezichtbeleid op het aandachtsgebied.
 • Je bent een vlotte schrijver die snel een gemotiveerd advies of nota kunt schrijven.
 • Je hebt kennis van nalevingsmotieven en het kunt het nalevingsgedrag beïnvloeden.
 • Je bent een goede coach en kunt goed adviseren over handhavings- en uitvoeringsbeleid, ook aan internationale toezichtorganisaties.
 • Je hebt projectmanagementvaardigheden, bijvoorbeeld in PRINCE2.
 • Je beschikt over uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden.
 • Je bent analytisch, beschikt over overtuigingskracht en kunt goed samenwerken.
 • Je bent creatief en kunt een helder oordeel vormen over zaken.
 • Je kunt goed plannen en organiseren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.192 Max. €4.905 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
 • Contract­duur t/m 31 december 2021
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • Wanneer je solliciteert bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is het belangrijk dat je beschikt over de gevraagde opleiding(en) zoals omschreven in de functie-eisen. Geef dit duidelijk aan in je cv.
 • Wanneer je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan een kopie van je beschikking als bijlage mee met je sollicitatie.
 • De sollicitaties worden volgens geldende afspraken in beschouwing genomen, waaronder de PUB-, ARAR- en NVP-sollicitatiecode.
 • Na de sluitingsdatum is het niet mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen.
 • We nemen je sollicitatie alleen in behandeling wanneer je op de juiste manier reageert via de sollicitatiebutton, en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten.
 • Een competentietest en/of een assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • De selectiecommissie behoudt zich het recht voor om referenties in te winnen, als de commissie dat voor de selectie nodig acht. Je wordt dan hiervan op de hoogte gesteld.
 • Online screening, bijvoorbeeld via zoekmachines en sociale media, kan onderdeel zijn van het selectieproces.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Expertise is de kennisruggengraat van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voor kennisopbouw en kennisdeling. De kennisdragers binnen de afdeling Expertise ontwikkelen, ontsluiten en borgen de kennis die nodig is voor het toezicht op de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn, de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, en op de handhaving van de natuurwetgeving. Wij zorgen ervoor dat NVWA-medewerkers en beleidsmakers over de juiste kennis op het juiste moment beschikken, zodat het toezicht en beleid effectief ingericht wordt.

We leveren op transparante wijze kwalitatief hoogstaande informatieproducten, zoals evaluatierapporten en nota’s, die inzicht geven in de naleving van onze ondertoezichtgestelden. De afdeling Expertise levert daarnaast inhoudelijke kennisexpertise voor beleidsadviezen, de aansturing van keuringsinstanties en andere toezichthouders. Ook bij het beheersen van incidenten en crises speelt de afdeling een actieve rol.

Als spreekbuis van de gezaghebbende autoriteit verbinden we de buiten- met de binnenwereld en signaleren we risico’s intern (bijvoorbeeld in strategie en inspectie) en extern (opdrachtgevers). Onze kennispositie halen we uit data van interne en externe bronnen, gesprekken met departementen, de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid, de Europese Unie, The European and Mediterranean Plant Protection Organization en International Plant Protection Convention, bedrijven en branches, (intern)nationale keuringsinstanties en belangenorganisaties. We werken, waar mogelijk, risicogericht, zodat we de capaciteit daar inzetten waar de risico’s het grootst zijn.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) staat als onderdeel van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. Wij streven ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Onze missie is het vergroten van de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, door hoge naleving van (inter)nationale wet- en regelgeving en een optimale beheersing van risico’s.

Het lijkt zo vanzelfsprekend dat we in Nederland eten en andere producten kunnen kopen in het vertrouwen dat die veilig voor ons zijn. We mogen daarop vertrouwen omdat er wetten en regels zijn waar bedrijven zich aan moeten houden en die er voor zorgen dat zij het dierenwelzijn en de natuur niet aantasten. Dat gaat heel vaak goed, maar niet altijd. Daarom is het belangrijk dat we samen staan voor die veiligheid. Met ondernemers die zich aan de wetten en regels houden. Met consumenten die zelf ook goed opletten. En als NVWA, doordat wij de naleving door bedrijven controleren en bevorderen en doordat we toezien op de dier- en plantgezondheid. Met als doel mogelijke risico’s voor mensen, dieren en de natuur afdoende te beheersen.

Ons werkterrein is breed. Daarom kijken wij goed waar de grootste risico’s zitten. Zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren als dat nodig is. En we ons dáár in kunnen zetten waar ons toezicht het hardst nodig is. Met inspecties en opsporingsonderzoeken en goede dienstverlening en communicatie stimuleren we dat ondernemers zich aan de regels houden. We gaan uit van vertrouwen. Bedrijven die hun zaken op orde hebben, merken weinig van ons. Maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op.

Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als dat in de handelspositie van Nederland.

De NVWA bestaat uit vijf directies: Handhaven, Keuren, Strategie, Bedrijfsvoering en CFO financiën.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer J.H.H. Voortman

06-51386361

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Risk-/compliancy-officer AVG-/WPG-handhaving

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Assistent rechercheur, medewerker verwerken en behandelen

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 13 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Projectencoördinator cluster Natuur

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)