Senior inkoopadviseur

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.740 - €5.559
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Inkoop, Inkoop / verkoop
 • Reageren voor 23 augustus Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer IBI F&I 2019-168
 • Plaatsingsdatum 9 augustus 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Slim, innovatief en duurzaam producten en diensten inkopen; daar ligt het accent bij de afdeling Inkoop en Subsidies van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Als een van de ongeveer twintig inkoopuitvoeringscentra van het rijk richten wij ons op subsidie- en inkoopadvisering en –ondersteuning voor het gehele verzorgingsgebied. Als ervaren en betrokken senior inkoopadviseur versterk jij ons team Inkoopadvies.

In de rol van accounthouder adviseer jij over inkoop en subsidies in de breedste zin van het woord. Dat doe je voor enkele verzorgingsgebieden van de directie Financiën en Inkoop (F&I). Jij bent daarbij de eerste gesprekspartner voor de diensthoofden en directies binnen jouw verzorgingsgebied.

Als strategisch inkoopadviseur heb je veel contact met een of meerdere agentschappen en/of kennisinstituten. Daarbij is het goed onderhouden van de relatie binnen alle geledingen van het verzorgingsgebied van groot belang. Je bewaakt dan ook de communicatie en de relatie met de directies en managementlagen van de agentschappen en kennisinstituten.

Bij ons krijg je volop afwisseling in taken, in een omgeving vol dynamiek. Daarom is het belangrijk dat je op verschillende niveaus kunt acteren en schakelen. Een constructieve samenwerking binnen de bedrijfsvoeringketen (waaronder F&I-control) en de IenW adviserende directies (zoals FMC en HBJZ) is hierbij essentieel. Dit doe je bij inkooptrajecten op basis van partnerschap, samen met collega-inkopers en inkoopadviseurs.

Jouw taken

 • Je stelt een inkoop- en subsidieplanning vast op basis van input uit het verzorgingsgebied en de daaraan gerelateerde begroting, die periodiek wordt gedeeld en afgestemd binnen de afdeling.
 • Je levert aan de verantwoordelijken binnen het verzorgingsgebied relevante inkoop- en subsidie(management)informatie, zoals uitzonderingsrapportages.
 • Je voert (spend)analyses uit en bespreekt deze met de verantwoordelijken binnen het verzorgingsgebied.
 • Je signaleert vroegtijdig inkoopontwikkelingen, trends, innovatie en kansen en speelt daarop in, zowel binnen het verzorgingsgebied als in de volle breedte van de F&I-keten.
 • Je werkt nauw samen met inkoopadviseurs en inkopers en wisselt met dit team structureel informatie, kennis en ervaring uit op basis van ‘best practices’.

Functie-eisen

 • Je hebt wo-niveau, bij voorkeur met een bedrijfskundige achtergrond.
 • Je hebt een inkoopopleiding gevolgd, bijvoorbeeld NEVI, en ervaring binnen de rijksoverheid is een pre.
 • Je hebt ervaring met het effectief aansturen van een omvangrijk netwerk.
 • Je gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en onderkent de politieke impact van bepaalde besluiten.
 • Je hebt ervaring met het leveren van zeer complexe, multidisciplinaire bedrijfsvoeringproducten.
 • Je hebt ervaring met het stimuleren van verschillende partijen tot (intensieve) samenwerking en met kwaliteitsverbetering, zoals harmonisatie van processen en standaardisatie.
 • Je hebt ervaring met het contractmanagement van raamovereenkomsten binnen een groot netwerk als de Rijksoverheid.
 • Je hebt affiniteit met inkoop en aantoonbaar ervaring op inkoopwerkgebied, zoals met het ontwerpen en implementeren van (inkoopgerelateerde) processen.
 • Je hebt kennis van en ervaring met de wet- en regelgeving op het gebied van Europese aanbestedingswetgeving.
 • Je bent bekend met de beschikbare rijksbrede raamcontracten die kunnen worden ingezet voor het verzorgingsgebied, en met de wet- en regelgeving op het gebied van (Europese) aanbestedingswetgeving in relatie tot inkoopadvisering voor de verzorgingsgebieden.
 • Je bent integer, neemt initiatief, handelt resultaatgericht, kunt goed netwerken en hebt overtuigingskracht.
 • Je kunt een visie ontwikkelen en vertalen naar concrete plannen.
 • Je koppelt een goed analytisch vermogen aan netwerkvaardigheid.
 • Je hebt overtuigingskracht en bent zowel omgevingsbewust als organisatiesensitief.
 • Je bent ondernemend, enthousiasmerend en resultaatgericht.
 • Je kunt goed plannen en organiseren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.740 Max. €5.559 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Financiën en Inkoop (F&I) van de directie Integrale Bedrijfsvoering IenW (IBI) is verantwoordelijk voor de gehele of gedeeltelijke financiële bedrijfsvoering van het verzorgingsgebied Kerndepartement IenW, de Nederlandse Emissieautoriteit, het Planbureau voor de Leefomgeving, de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut en de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport.

Afdeling Inkoop en Subsidies
De afdeling Inkoop en Subsidies (I&S) maakt deel uit van de directie F&I. Wij richten ons op subsidie- en inkoopadvisering en –ondersteuning voor het gehele verzorgingsgebied. De afdeling Inkoop en Subsidies is een van de ongeveer twintig inkoopuitvoeringscentra  van het rijk. Vanuit onze rol als adviseur en inkoopcontroller bevinden de werkzaamheden zich in de kern van het beleidsproces. De afdeling I&S bestaat uit de teams Inkoopadvies, Operationele Inkoop, Categoriemanagement IenW en subsidies, de teamleiders voor deze teams en het afdelingshoofd I&S.

Team Inkoopadvies
Jij komt terecht in het team Inkoopadvies. De kerntaken van dit team zijn:

 • het ondersteunen van de DG’s (directoraten-generaal), agentschappen en kennisinstituten, directeuren en afdelingshoofden met betrekking tot inkoop;
 • het rapporteren of informatie verschaffen over inkoopaangelegenheden en het doen van aanbevelingen;
 • het behandelen van alle inkoopaanvragen en het regisseren en ondersteunen van EU-aanbestedingstrajecten;
 • het toepassen van leveranciers-/contractmanagement;
 • het uitvoeren van onder meer (spend)analyses en het leveren van inkoopinformatie aan DG’s, agentschappen en kennisinstituten, directeuren en afdelingshoofden;
 • het invulling geven aan categoriemanagement en rijksbrede inkoop voor diverse spendcategorieën.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een goede doorstroming in een schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, het spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Vlot, veilig en leefbaar: dat is Infrastructuur en Waterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer ir. S. Landman

06 - 52 74 01 86

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw S.G. Chand

06 - 52 59 64 16

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur bedrijfsvoering

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36-40
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 29 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Adviseur control

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36-40
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 28 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Senior adviseur bedrijfsvoering

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 3 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)