Senior ICT Specialist

Ministerie van Defensie

 • Stand­plaats Amersfoort
 • Contractduur Het betreft ee ntijdelijke aanstelling met uitzicht op vast
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €3.430 - €5.475
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 23 april Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer 529249
 • Plaatsingsdatum 4 april 2024
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word Senior ICT Specialist!
Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 40.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 16.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Als Senior ICT Specialist coördineer je specialistische inbreng in projecten, realiseer en beheer je ICT infrastructuren en systemen, draag je zorg voor incident- en probleembeheersing van complexe verstoringen en geef je sturing aan de collega ICT Specialisten.

Wat ga je doen?
De incident- en probleembeheersing doe je door het analyseren van gegevens, waarmee je de oorzaak van het incident kan opsporen, vaststellen en de oplossing daarvan kan standaardiseren. Hierbij werk je of laat je werken aan tijdelijke oplossingen, maar voer je ook onderzoek uit naar een permanente oplossing. Naar aanleiding hiervan stel je rapporten en richtlijnen op, stel je verbetervoorstellen op en schrijf je werkinstructies uit. Deze informatie deel je vervolgens weer door de gebruikers te begeleiden en instrueren.

Daarnaast beheer je de ICT infrastructuren en systemen, door deze te exploiteren en te onderhouden. Onderhoud doe je door te coördineren, systeemwijzigingen door te laten voeren maar ook door de technische levensduur van informatiesystemen en technische infrastructuren te toetsen

Tot slot draag je bij door je specialistische kennis te leveren binnen projecten. Denk hierbij aan vervangen/upgraden van systemen, invoeren nieuwe technologie etc. en het opstellen van plannen hiervoor.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?

Het JIVC, de afdeling Landgebonden IT en de sectie Ontwikkeling en Integratie.
Het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC) is de professionele IV/ICT-dienstverlener binnen Defensie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat het JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs.
Medewerkers binnen het JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Onder de vlag van JIVC, als onderdeel van COMMIT, ga je aan de slag bij de afdeling Landgebonden IT, die verantwoordelijk is voor systeem integratie en software ontwikkeling voor de bij Koninklijke Landmacht in gebruik zijnde systemen. De werkzaamheden worden verricht binnen het bureau ICT Specialisten van de sectie Ontwikkeling en Integratie van afdeling Langebonden IT. Deze sectie draagt zorg voor ontwikkeling, integratie en instandhouding van operationele software.

Het takenpakket van bureau ICT Specialisten omvat het in stand houden/beheer van de ontwikkelomgeving Langebonden IT, dat voorziet in een netwerkinfrastructuur, servers, storage, ontwikkelwerkplekken en testomgevingen.

Visie
Het Commando Materieel & IT (COMMIT) ondersteunt de transitie naar een informatiegestuurde en technologisch hoogwaardige krijgsmacht met het beste materieel en de beste IT. Ons COMMITment is groot om de cruciale rol te versterken als strategisch partner van de Commandant der Strijdkrachten, van de operationele onderdelen en van internationale partners. COMMIT vergroot de impact van de ondersteuning door een integrale en innovatieve aanpak van materieel- en IT-projecten, (wapen)systeemmanagement en ketenlogistiek.
Wij investeren in de kwaliteit van onze mensen en de flexibiliteit en diversiteit van het personeelsbestand. De belangrijkste capaciteiten van COMMIT zijn de kennis en ervaring van ons personeel. Om de krijgsmacht sneller te voorzien van materieel en IT zetten wij naast technologische innovatie in op proces- en sociale innovatie op het gebied van projectvoering, inkoop en afstoting van defensiematerieel en personele en logistieke ondersteuning.
Het uitvoeren van innovatieve projecten vraagt om meer samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstituten en andere overheidsorganisaties en maatschappelijke instanties. Onder de vlag van C-COMMIT als National Armaments Director (NAD) ontwikkelen en versterken wij ook de internationale samenwerking op het gebied van materieel en IT (NAVO, EU, multinationaal en bilateraal).

Missie
COMMIT levert de krijgsmacht het beste materieel en de beste IT

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 56.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit het Commando Materieel & IT (COMMIT), de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Terence van den Hurk

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Jaap Blankestijn

06-51277689

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior ICT Specialist

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 24 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior Product Specialist

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 28 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

1e beheerder ICT

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 28 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd