Senior HR Adviseur en Bedrijfvoeringsadviseur

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.740 - €5.559
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 17 november Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer SG 19-97
 • Plaatsingsdatum 29 oktober 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Ben jij een senior HR-adviseur die vanuit een integrale blik op de bedrijfsvoering managers gericht en weloverwogen adviseert? Dan hebben wij een brede combinatiefunctie van senior HR-adviseur en bedrijfsvoeringsadviseur voor je.

Als onze senior HR-adviseur adviseer je de algemene leiding, directeuren en managers gevraagd én ongevraagd over organisatorische en personele vraagstukken. Je bent verantwoordelijk voor één of meerdere directies. Je adviseert en analyseert op verschillende niveaus over de volle breedte van het HRM-terrein, bijvoorbeeld over rechtspositionele aangelegenheden, (re)organisatie- en formatievraagstukken, medezeggenschap, loopbaanbeleid, strategisch personeelsmanagement, de implementatie van nieuwe personeelsinstrumenten en de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Bij complexe (individuele) casuïstiek en bij de begeleiding van gevoelige personele trajecten, ben je de sparringpartner van het management en voer jij de regie.

De komende tijd lever jij een belangrijke bijdrage aan de verdere implementatie en inbedding van ‘het verhaal van Financiën’ en het organisatie-ontwikkelprogramma van Financiën (De Koers). Hierin ben je sparringpartner van het management, verbinder en change-agent tegelijkertijd. Jij adviseert en faciliteert jouw directie(s) zodat jullie gezamenlijk de juiste stappen kunnen zetten op Financiënbrede thema’s als diversiteit en leiderschap.

Als bedrijfsvoeringsadviseur ben jij de schakel tussen de directie Bedrijfsvoering en jouw directie(s). Jij legt proactief de verbinding tussen huidige en toekomstige (organisatie) ontwikkelingen, de behoeften binnen het primaire proces van jouw directie(s) en onze dienstverlening vanuit de directie Bedrijfsvoering en vice versa. Je voert regie op de integrale dienstverleningsketen en monitort dit. Waar nodig initieer jij procesverbeteringen. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de (p)DG en directeuren voor de integrale bedrijfsvoering. Je analyseert en adviseert over integrale plannen — waaronder reorganisaties — het inrichten van (tijdelijke werk)organisaties, veranderingsprocessen en de planning-en-controlcyclus.

Zowel vanuit jouw rol als senior HR-adviseur en als bedrijfsvoeringsadviseur draag je in projectverband bij aan de (inter)departementale ontwikkeling, invoering en evaluatie van bedrijfsvoeringsbeleid, personeelsbeleid en de bijbehorende instrumenten. Je vindt het leuk om in projecten samen te werken met verschillende professionals en HR-processen te coördineren. Jij kent je directie(s), de belangen en opvattingen goed en weet zo de juiste stappen te zetten en gezamenlijk tot resultaten te komen. Daarbij houd je oog voor de verschillende belangen. En uiteraard volg je de actuele trends en ontwikkelingen, zowel binnen als buiten het rijk, op het gebied van bedrijfsvoering en HRM op de voet.

Je hebt een coördinerende rol in het klantteam voor jouw directie(s). Het klantteam bestaat naast jouzelf — uit de HR-adviseur, HR-ondersteuner en de financieel managementadviseur. Gezamenlijk zorgen jullie voor adequate financiële en personele inzichten. Natuurlijk werk je ook nauw samen met je overige collega’s van de eenheid Organisatie en Personeel en de directie Bedrijfsvoering. Recentelijk is besloten om de functie van DG-secretaris in te stellen, die de desbetreffende directie adviseert op zowel inhoudelijke onderwerpen als op onderwerpen gerelateerd aan de bedrijfsvoering. Hierdoor ontstaat er mogelijk een verschuiving in jouw takenpakket als bedrijfsvoeringsadviseur, waardoor het zwaartepunt van je functie naar verwachting meer komt te liggen bij die van senior HR- adviseur.

Je ziet het, we zijn volop in beweging. Dat betekent voor jou dat er veel ruimte is om dingen zelf vorm te geven. Een mooie uitdaging als je graag initiatief neemt en ervan houdt beweging te creëren.

Functie-eisen

 • Je hebt universitair niveau en een met succes afgeronde master of (post-)hbo- opleiding die relevant is voor het kennisgebied HRM.
 • Je hebt minimaal vijf jaar ervaring als senior (HR-)adviseur.
 • Je beschikt over zeer goede adviesvaardigheden en hebt ervaring met meerdere adviesrollen vanuit verschillende perspectieven.
 • Je hebt affiniteit met organisatieontwikkeling en ervaring met het begeleiden van veranderingsprocessen.
 • Je bent bekend met relevante wet- en regelgeving en je hebt liefst ook algemene kennis van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en de gevolgen hiervan.
 • Je weet de juiste mensen te verbinden om samen de gewenste doelen te realiseren.
 • Je bent je bewust van de (in)formele regels, verschillende posities, ontwikkelingen, gevoeligheden en krachtvelden binnen de organisatie en handelt hiernaar op een oplossings- en resultaatgerichte wijze.
 • Je bent analytisch sterk en weet snel tot de essentie van zaken te komen.
 • Je bent flexibel, creatief en neemt graag initiatief.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.740 Max. €5.559 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 2 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom.

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 

 

Bijzonderheden

Je sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als de bijlagen in Word of PDF zijn opgemaakt.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De eenheid Organisatie en Personeel (O&P) adviseert de leiding en het management van het departement over de uitvoering van het personeelsmanagement, het personeelsbeleid en de ontwikkeling van de organisatie. Zo vervullen wij een specifieke adviesrol op expertisegebieden als managementdevelopment, formatie-advies, arbeidsjuridische aangelegenheden, arbo, medezeggenschap en werving en selectie. Daarnaast voeren wij regie op taken en opdrachten op

het gebied van organisatie en personeel die zijn belegd bij shared service centra, expertisecentra en eventueel externe partijen.

Als partner in business zijn wij een gesprekspartner van de leiding van het departement en ondersteunen wij managers proactief bij de uitvoering van hun dagelijkse personele en organisatorische managementtaken. De behoefte om de kaderstellende en controlrol en de strategische adviesrol op het gebied van O&P te versterken, heeft geleid tot flinke uitbreiding van de eenheid O&P. We werken vanuit vier teams:

 • ARMI en Control

 • Organisatie- en Personeelsontwikkeling

 • Klantteams O&P

 • Ondersteuning O&P

Er zijn een aantal trends die de komende jaren het O&P-werkveld gaan bepalen. Om te beginnen hebben we te maken met een aantrekkende arbeidsmarkt als gevolg van de stevige economische groei. Ook zien we een vergrijzing van de beroepsbevolking. Het aantal hoogopgeleiden op de arbeidsmarkt stijgt. Deregulering van de Nederlandse arbeidsmarkt heeft geleid tot een daling van het aantal vaste contracten, een toename in het aantal flexibele contracten en een toename in het aantal zzp’ers. Toenemende globalisering, internationalisering en bijvoorbeeld digitaliseringstrends maken dat werken binnen de Rijksoverheid flink verandert. En dat nog los van het feit dat de rol van de overheid richting burger en maatschappij aan verandering onderhevig is. Hierdoor verandert ook de rol van de ambtenaar. De nieuwe ambtenaar is wendbaar, weerbaar en waardegedreven. Hij of zij is actief in een krachtenveld van steeds wisselende, tijdelijke netwerken en partnerschappen, en krijgt dus een nieuwe rol als verbinder, met bijbehorende vaardigheden: onderhandelen, communiceren en verbinden.

Ministerie van Financiën

Bij Financiën gaan we over het geld. Niet als doel, maar in dienst van een financieel gezond Nederland. Wij bewaken daarom de balans tussen inkomsten en uitgaven en borgen het goede functioneren van het financiële stelsel. Wij richten ons op het belang van de samenleving als geheel, op korte én lange termijn en zijn ons daarbij — met onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken in ons achterhoofd — bewust van de impact van ons handelen op alle burgers en bedrijven. Wij heffen en innen belastingen en doen dat eerlijk en zorgvuldig. Wij zien erop toe dat de besteding van overheidsgeld en de vormgeving van ons fiscale stelsel zo goed mogelijk aansluiten bij de publieke belangen. Daartoe zetten wij in op evenwichtige besluitvorming, efficiënte uitvoering en effectief toezicht.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Renze Haitsma (plv. hoofd van de eenheid Organisatie & Personeel)

070-3428268

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Silvana Koenders (HR adviseur)

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker internationale financiële instellingen en klimaat

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 17 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 26 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Jurist privaatrecht

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 15 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling