Senior hr-adviseur diversiteit en inclusie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.786
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 22 augustus Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer IW FIB 22-307
 • Plaatsingsdatum 4 augustus 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De juiste mensen op de juiste plek. Die vanuit hun individuele inzichten, ervaringen en kennis comfortabel naast én met elkaar werken. En dat in een inclusieve omgeving waarin iedereen elkaar waardeert en respecteert als mens en collega. Dat wil het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Den Haag. Als hr-adviseur diversiteit en inclusie help jij ons die ambitie waar te maken. Een essentiële rol.

Wat ga je doen als senior hr-adviseur diversiteit en inclusie?
Jij zet beleid om naar concrete kaders voor de praktijk. Hierbij focus je op de thema’s diversiteit en inclusie (D&I). Omdat de D&I-veranderopgave organisatiebreed geldt, realiseer je samen met je collega’s een integrale aanpak. Zo pak je binnen het gehele hr-domein én interdepartementaal diverse aspecten van instroom, doorstroom, uitstroom en behoud van medewerkers op. In al je strategische en tactische adviezen borg je het belang van D&I én zie je toe op de daadwerkelijke uitvoering van je adviezen.

Je werkt binnen de concerndirectie Mens en Organsatie in verschillende experteams waarbinnen logische verbanden worden gelegd tussen dossiers en subthema’s. De ene keer ben je de trekker van een thema en zet je je coördinerende vaardigheden in. De andere keer draag je als deelnemer van een expertteam bij aan een bepaald thema en creëer je daarvoor draagvlak.

Zo onderzoek je met collega’s van Leren en Ontwikkelen hoe we talentontwikkeling inclusiever kunnen maken. Of je bevordert inclusief leiderschap door heldere tools aan te reiken en beleidsstukken als annotaties en notities te schrijven. Ook kan het zijn dat je je met collega’s van recruitment buigt over de beste manier om bepaalde doelgroepen te bereiken. Of je komt samen met P&O-specialisten tot hr-processen die actief bijdragen aan een diverse, veilige en inclusieve werkomgeving.

Wat wordt jouw focuspunt als senior hr-adviseur diversiteit en inclusie?
Een organisatie waarin iedereen goed op de hoogte is van het belang van D&I, én hr-instrumenten waarin D&I stevig is ingebed. Dat is jouw doel. Dankzij jou hebben we alle benodigde kennis in huis. Zo borg je kennisuitwisseling door actief contact te zoeken met onder meer andere ministeries en nationale D&I-netwerken. Bovendien hebben monitoring en evaluatie jouw continue aandacht. Wat is het resultaat van onze interventies? Moet het anders of kan het beter? Stap voor stap kom jij tot meetbare resultaten.

Hoe werken wij?
Als nieuwe collega kun je bij ons rekenen op een goed (online) inwerktraject waarbij je kennismaakt met onze organisatie en je collega’s. Bovendien staat er een buddy voor je klaar die je antwoord geeft op al je vragen.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De concerndirectie Mens en Organisatie is één van de drie concerndirecties die binnen Financiën en Integrale Bedrijfsvoering valt. De concerndirectie stelt de kaders op voor het departement op het gebied van personeel, organisatie en huisvesting en werkt samen met BZK aan de interdepartementale ontwikkelingen op Mens en Organisatie onderwerpen. Binnen de concerndirectie wordt gewerkt met expertise- en opgaveteams. De expertiseteams zijn: Medezeggenschap en bonden, HR-control, Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie, Arbo/Vitaliteit, Management development, Leren en ontwikkelen/organisatieontwikkeling, Arbeidsmarkt/werving en selectie, Integriteit en Huisvesting. De opgaveteams worden samengesteld vanuit de expertiseteams op de thema’s vanuit het IenW-brede Strategisch Personeelsplan, altijd in samenwerking met collega’s uit alle IenW-onderdelen. Deze thema’s zijn: Werving en behoud personeel en kennis, Concrete invulling strategische agenda IenW, Leiderschap en Invloed technologische ontwikkelingen.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Sanne Ooms, jr. adviseur HRM

06-15180137

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Baris Karabulut, senior adviseur werving en selectie

06-44952767

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Adviseur HRM

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker Europese Unie en internationaal

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 5 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Senior) Beleidsmedewerker Gedrag en Circulaire Economie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 2 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd