Senior Hoor & Beslismedewerker

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

 • Stand­plaats Ter Apel (Ter Apelervenen 3)
 • Werkplekken 6
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Administratief / secretarieel, Cultureel / taalkundig, Juridisch, Orde / vrede / veiligheid, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 17 augustus Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer IND TA/DAB/2022/620
 • Plaatsingsdatum 3 augustus 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft bij directie Asiel & Bescherming op locatie Ter Apel meerdere vacatures voor Senior Hoor en Beslismedewerker (FGR: Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S11) beschikbaar. Het gaat hier om arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd.

Migratie gaat om mensen. Mensen vragen asiel, willen hier studeren, bieden hier hun kennis aan, willen hier werken, of willen gewoon Nederlander worden. Dit brengt veelzijdige vraagstukken die vragen om de juiste beslissing voor de juiste vreemdeling. De nadruk ligt op procesmatige coördinatie, daarnaast blijf je werkzaam in het primaire proces.

Wat ga je doen?
“Als senior in het altijd dynamische ACTA is geen werkdag hetzelfde. We houden ons bezig met complexe materie en ingewikkelde casuïstiek en dienen als vraagbaak voor de medewerkers. Als senioren voelen we ons verantwoordelijk voor kwaliteit en proberen die dan ook zo goed mogelijk te waarborgen. Dat betekent ook dat we inspringen op actualiteiten en input leveren als er ontwikkelingen zijn binnen jurisprudentie en beleid, bijvoorbeeld over afvalligheid en AMV’s. We houden ons niet alleen bezig met de inhoudelijke aspecten van ons werk, maar ook met de meer procesmatige en uitvoerende kanten van ons werk, zoals het afschaffen van het eerste gehoor, de Regietafel, het telehoren en de sobere opvang. Daarnaast hebben we een signalerende en coachende rol en fungeren we als schakel tussen medewerker en management. De combinatie van het inzetten van je inhoudelijke kennis over allerlei verschillende onderwerpen en het gebruik maken van je sociale en coördinerende competenties, zorgt voor veel voldoening en plezier in het werk.” – Marloes en Karen, Senior Medewerkers Horen & Beslissen Ter Apel.

Je treedt op als materiedeskundig inhoudelijk specialist en zal gaan horen en beslissen in zaken waarbij sprake is van complexere zaken of nieuwe problemen, de primaire taken waarbij ruime kennis van zaken en werkervaring noodzakelijk is.

Voor de coördinatietaken is het nodig dat je gestelde doelen of resultaten kan vertalen in activiteiten - voor jezelf, maar ook voor anderen. Hierbij zal je prioriteiten moeten stellen en planningen moeten afstemmen op lopende processen en ontwikkelingen.

Daarnaast begeleidt en coach je collega's op de inhoud van het werk, maar ook op houding en gedrag, waarbij de kwaliteit van het geleverde werk wordt getoetst. De senior medewerker levert input aan de manager voor diverse personeelsgesprekken.

We verwachten inzicht in juridische samenhang van je, in een bredere context dan alleen je eigen werkterrein. Dit inzicht blijkt uit de manier waarop je je op de werkvloer opstelt en het gesprek met collega's voert.

Desgevraagd voer je analyses uit, los je uit eigen beweging knelpunten op en kom je met verbetervoorstellen. Je voert in- en extern overleg om afstemming te bereiken en je geeft adviezen over de toepassing van regelgeving of uitvoering van beleid. Je levert een actieve bijdrage aan een zorgvuldig, snel en klantgericht beslisproces middels coördinatie, bewaken van de voortgang, evaluatiemomenten en rapportages.

Hoe ziet jouw werkdag eruit?
Een dag kan er zo uitzien dat je in de ochtend belt met de beleidsafdeling omdat je een door jou opgemerkte inhoudelijke trend wil bespreken. Ook vergader je in het kader van een project met aanwezigen van buiten de locatie. Vervolgens ga je aan de slag met het omzetten van deze vergaderpunten in concrete acties en plaats je deze in de context. Je handelt zelfstandig moeilijke casuïstiek af en coördineert de werkvoorraad. Aan het eind van de dag neem je de tijd voor een kop koffie en een goed gesprek met de medewerker uit je team van wie je had gesignaleerd dat hij extra aandacht nodig heeft. Werken in een dynamische en veranderlijke organisatie geeft je energie en daardoor sluit je de werkdag met een goed gevoel af.

Je werkt samen met verschillende interne afdelingen, zoals Juridische Zaken en Strategie en Uitvoeringsadvies. Daarnaast werk je samen met de verschillende ketenpartners in de vreemdelingenketen.

De voornaamste elementen in jouw functie zijn:

 • Coördineren op proces en inhoud, signaleren en prioriteren.
 • Schakel tussen medewerkers collega’s, senioren en managers, zowel binnen het team als daarbuiten.
 • Vervullen van werkzaamheden binnen één of meerdere werksoorten (inhoudelijke specialist).

Het boeiendste aan de functie is de variatie tussen de inhoudelijke kennis, de sociale contacten met collega’s en het signaleren en coördineren van allerlei taken.

Meer over de functiegroep Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie A&B beslist over asielaanvragen, over zaken waarin mensen met een asielstatus familieleden naar Nederland willen laten overkomen, en over herbeoordelingen van vergunningen. We gaan op een professionele, doelmatige en respectvolle manier te werk om onze klant duidelijkheid te geven over zijn toekomst. Tijdig en zorgvuldig beslissen: daar draait het om. Daarom vinden we het belangrijk dat we de klant en de (asiel)keten goed kennen, en werken we met gemotiveerde, integere en flexibele medewerkers. We werken dan ook nauw samen met partners zoals het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), de politie en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V).

Een internationale omgeving
Wij werken in een internationaal georiënteerde omgeving. Wereldwijd speelt de verschuiving van de huidige situatie naar opvang in de regio. Mede daarom wordt in Europees verband toegewerkt naar een gemeenschappelijk asielbeleid. Door actief samen te werken en kennis te bundelen, dragen we bij aan een krachtige uitvoering van dit beleid.

Veranderen
Onze directie is flink aan het veranderen. Het doel is tweeledig: we willen de klant sneller en beter van dienst zijn én we willen het beslisproces efficiënter en goedkoper inrichten. Technologische ontwikkelingen spelen een belangrijke rol in het behalen van dit doel.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Een vluchteling die niet veilig is in eigen land. Een ingenieur die zijn kennis in Nederland in de praktijk komt brengen. En een gezin dat elkaar na jaren weer in de armen kan sluiten. Wat ze met elkaar gemeen hebben? De IND beoordeelt hun verzoeken om in Nederland te mogen wonen of Nederlander te willen worden.

De IND voert het vreemdelingenbeleid in Nederland uit. Dat betekent dat we alle verblijfsaanvragen beoordelen. Het kan daarbij gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land en daarom hier asiel aanvragen. Of om mensen die hier willen werken, studeren, of een gezin vormen met iemand die hier al woont. Maar het kan ook gaan om mensen die hier al zo lang wonen dat zij zich Nederlander voelen en die daarom via een naturalisatieverzoek een Nederlands paspoort aanvragen.

De IND wil een compacte en wendbare uitvoeringsorganisatie zijn met hoogwaardige kennis op het vreemdelingendomein en met oog voor de menselijke maat. De IND moet kunnen inspelen op wisselende eisen en omstandigheden en tegelijkertijd moet de kwaliteit van dienstverlening voorop blijven staan. Dit vraagt om een proactieve organisatie die zich voortdurend ontwikkelt. Daarvoor zijn medewerkers nodig die dit willen en kunnen ondersteunen. Medewerkers die breed inzetbaar zijn en die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. De IND investeert graag in deze medewerkers!

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Gerard Jan Terpstra, (operationeel) manager team 6 A&B Ter Apel

06 - 46 90 05 86

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ilse Blad, senior adviseur Werving en Selectie

06 - 31 10 91 40

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

De Immigratie- en Naturalisatiedienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker Aanmeldproces

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Ter Apel (Ter Apelervenen 3)
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 26 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Operationeel) Manager

Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Ter Apel
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Managementondersteuner

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 6,schaal 7
 • Reageren voor 27 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd