• Stand­plaats Utrecht
 • Werkplekken 2
 • Contractduur Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 5 oktober
 • Vacaturenummer 1123612
 • Plaatsingsdatum 12 september 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

“Burgers het gewenste gedrag rondom hun toeslagen laten vertonen, daar draait mijn job om. Zo voorkomen we problemen. Mijn werk speelt zich af op alle lagen: van advies op strategisch-beleidsmatig niveau tot het bedenken van een communicatieve interventie. Dat maakt mijn werk elke dag boeiend.” Ingrid Maas - Senior gedragsexpert Toeslagen.

Miljoenen mensen in Nederland vragen een toeslag aan. Dat kan huur-, zorg-, of kinderopvangtoeslag zijn. Of kindgebonden budget. De directie Toeslagen streeft ernaar om deze juist, tijdig en rechtmatig toe te kennen en uit te betalen. Daarmee ontwikkelt onze werkwijze zich van 'achteraf verrekenen' naar 'vooraf het juiste bedrag'. We willen voorkomen dat burgers achteraf (veel) toeslag moeten terugbetalen, of dat zij in het lopende jaar te weinig toeslag ontvangen. De gedragswetenschap kan helpen om de interactie met de burger passend te laten zijn, dus rekening te houden met de onderliggende drijfveren en motieven van mensen.

Jij speelt als gedragsexpert een belangrijke rol in deze vernieuwing en verbetering van de handhaving. Hierin staat gedragsverandering voorop. Dat zit zo: wij verwachten van burgers een bepaald gedrag, willen zij de juiste toeslag op het juiste moment ontvangen. Zo moeten zij een goede aanvraag doen en soms bepaalde wijzigingen doorgeven of reageren op verzoeken om stukken in te sturen. Jij bent in dit proces de onmisbare schakel. Want als gedragsexpert weet je de gedragskennis uit de gedragseconomie en sociale wetenschappen op een gefundeerde manier in te zetten om burger intrinsiek te motiveren tot het gewenste gedrag. Of juist rekening te houden met hun gedrag door bijvoorbeeld processen anders in te richten.

Hoe je te werk gaat? Natuurlijk vergaar je doelgroepkennis met verschillende tools en onderzoeksmethoden. Vanuit je doelgroep- en gedragskennis adviseer je over uitvoeringstoetsen, beleid en concernbrede implementatie- en verandertrajecten. Ook zet je experimenten op om te onderzoeken hoe we gedragsverbeteringen en afname van terugvorderingen (en andere beleidsdoelstellingen) kunnen realiseren. Hiervoor stuur je je projectgroep aan en begeleid je de implementatie van het experiment. Vervolgens adviseer je over de kwaliteit van de interactie en de klantbehandeling. Je weet ook draagvlak voor je adviezen en aanpak te creëren. Ook beleidsministeries en andere stakeholders neem je mee in de bevindingen van je experimenten. Binnen de Belastingdienst en rijksbreed onderhoud je je netwerk van andere gedragsexperts.

Zullen we zaken doen en word jij de nieuwe collega van Ingrid? Of wil je liever eerst eens praten over jouw, misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact met ons op!

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-masterdiploma op het domein van gedragswetenschappen, bij voorkeur psychologie en/of de postacademische opleiding tot gedragsveranderaar.
 • Je beschikt over (wetenschappelijke) gedragskennis en kunt die praktisch inzetten, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van keuzearchitectuur, interventies, interactiepatronen en de inzet van tools.
 • Je hebt (wetenschappelijke) kennis van onderzoeksmethoden en kunt anderen aansturen om die toe passen.
 • Je hebt kennis van het handhavingsinstrumentarium, waaronder communicatie.
 • Je hebt kennis van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van de wet- en regelgeving en processen op het gebied van toeslagen of ervaring met het toeslagensysteem.

Jouw competenties?

 • analyseren
 • overtuigingskracht
 • organisatiesensitiviteit
 • plannen en organiseren
 • creativiteit

Herken jij jezelf ook hierin?
Je bent enthousiast en je beschikt over veel doorzettingsvermogen: je bijt je ergens net zo lang in vast tot je je doel hebt bereikt. Burgers (én Toeslagen zelf) het juiste gedrag laten vertonen, daar zet jij je gedragskennis voor in. Je weet data, techniek en complexe processen snel te doorgronden. Experimenteren en vernieuwen zit dan ook in je bloed. Ook ben je creatief, onafhankelijk en proactief en heb je gevoel voor wat er speelt in de organisatie. Verder ben je een stevige gesprek- en sparringpartner en bovenal een prettige collega.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  In beginsel kan inschaling in de naast lagere salarisschaal plaatsvinden. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.

 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer.Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

Wij bieden je een inwerkprogramma aan en afhankelijk van je opleiding en werkervaring een opleiding en/of training. Gedurende deze periode is het niet mogelijk om in deeltijd te werken. Als je deze periode hebt afgerond en bij goed functioneren in de praktijk, krijg je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Als je de opleiding niet succesvol afrondt, wordt jouw arbeidsovereenkomst tussentijds beëindigd of niet verlengd. Voor de interne kandidaat geldt dan dat die wordt teruggeplaatst naar zijn oorspronkelijke organisatieonderdeel en wordt belast met werkzaamheden die gelijk of gelijksoortig zijn aan die van de oorspronkelijke functie.

Bijzonderheden

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:
Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.
Op donderdag 8 oktober vinden de selectiegesprekken plaats. Én het eventuele online assessment voor deze functie wordt 6 werkdagen later uitgevoerd. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren.

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Toeslagen zorgt voor de uitbetaling van de huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget. Het is de missie van Toeslagen om toeslagen juist, tijdig en rechtmatig toe te kennen en uit te betalen op een efficiënte manier, met minimale inspanning voor de burger.
De verantwoordelijkheid voor beleid en budget van deze toeslagen ligt bij drie ministers: die van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en die van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Bijzonder is dat het Ministerie van Financiën (als verantwoordelijke voor de inrichting en organisatie van de Belastingdienst) zorgt dat het werk gedaan kan worden, maar dat wet- en regelgeving dus ook van andere ministeries komt.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken 30.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven. Op dit moment is de Belastingdienst volop in beweging; de rol van data wordt steeds groter en werkzaamheden worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Maar in welk team of vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen om burgers en bedrijven in Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn. De Belastingdienst is op weg naar de toekomst!

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Zdenka Cerovecki, Teamleider Handhavingsregie

06 - 57 31 20 37

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Edward Verkammen, adviseur Werving & Selectie

06 - 27 33 55 40

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Regisseur interactie

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur publiek-private samenwerking

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinator handhaving

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 21 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd