Senior Gedragsdeskundige / Gedragswetenschapper jeugd Groningen

Raad voor de Kinderbescherming

 • Stand­plaats Groningen
 • Werkplekken 2
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.662 - €6.320
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 29 februari Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer 49019
 • Plaatsingsdatum 12 januari 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij de Raad voor de Kinderbescherming werken wij binnen onze onderzoeken in multidisciplinair verband samen met raadsonderzoekers en juristen, waarbij de gedragsdeskundige een vakinhoudelijke bijdrage levert vanuit orthopedagogische en psychologische wetenschappelijke kennis en ontwikkelingen. 

Je hebt als senior gedragsdeskundige een belangrijke ondersteunende en adviserende rol binnen de onderzoeken en neemt deel aan de besluitvorming. Daarnaast hou jij je bezig met de volgende taken:

 •  Je voert diagnostische deelonderzoeken uit wanneer dit in het belang is van het raadsonderzoek
 • Je geeft advies en consultatie aan andere disciplines zowel binnen de RvdK als de keten (officier van justitie, rechter, psychiater, hulpverleners). De inhoud van de consultatie gaat veelal over complexe individuele en systemische problematiek, de samenhang en de verschillende risico’s die deze problematiek met zich meebrengt.
 • Je draagt bij aan kwaliteits- en deskundigheidsbevordering van de teams op locatie (individueel/ groepsverband) 
 • Je draagt bij / leest mee met de verslaglegging van raadsonderzoekers op inhoud en kwaliteit 
 • Je bent sparringpartner voor raadsonderzoekers tbv inhoudelijke casuïstiek 
 • Je ondersteunt in spoedzaken (veiligheidskaders stellen, inhoudelijke toetsing, adviserend en ondersteunend tbv raadsonderzoekers)
 • Je ondersteunt gesprekken met ouders en kinderen door het geven van psycho-educatie;
 • Je adviseert en beoordeelt bij de persoonlijkheidsonderzoeken die door de RvdK worden aangevraagd of zijn uitgevoerd door externe bureaus;
 • Je adviseert bij en beoordeelt verzoeken tot onderzoek (VTO)
 • Je levert een bijdrage aan kennisdeling met ketenpartners om de samenwerking te bevorderen en de professionaliteit van de keten te vergroten 
 • Je levert een bijdrage aan methodiekontwikkeling, trainingen en beleidsontwikkelingen.
 • Je voert zelfstandig en onder eigen verantwoordelijkheid forensische diagnostiek uit (straf, civiel, G&O en ASAA);
 • Je doet onderzoek naar de noodzaak van plaatsing in de Jeugdzorg+ en maakt instemmingsverklaringen hiervoor;
 • Je biedt collega-gedragsdeskundigen supervisie en werkbegeleiding tbv het behalen van hun diagnostiekaantekening. 
 • Je biedt gedragsdeskundigen met een masteropleiding werkbegeleiding  tbv een post-master-opleiding of bij andere onderwerpen waar om consultatie wordt gevraagd 
 • Je biedt gedragsdeskundigen met een masteropleiding supervisie en bent  eindverantwoordelijk voor hun de diagnostiektaken. 
 • Je voert intercollegiale toetsing uit bij forensische diagnostiek

“Samen streven jullie ernaar om de veiligheid en rechten van kinderen zo goed mogelijk te beschermen.”

Bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) werken we in zelforganiserende regioteams. Zelforganisatie geeft professionals de ruimte om in teamverband - binnen de teamopdracht - de beste keuzes te maken in het werk en voor het kind. Het zijn tenslotte de professionals die weten wat nodig is.
De teams hebben ruimte om deels zelf te bepalen hoe zij de werkzaamheden en teamoverstijgende activiteiten uit willen voeren. 
Er wordt hybride gewerkt, wat betekent dat de mogelijkheid er is om deels op de locatie en deels thuis te werken. 
Bij de Raad voor de Kinderbescherming Noord Nederland maak je als senior gedragsdeskundige niet alleen deel uit van een regioteam, maar ook van de vakgroep Gedrags- en juridisch deskundigen.
 

Wij zijn op zoek naar een orthopedagoog-generalist NVO, GZ-psycholoog of kinder- en Jeugdpsycholoog NIP.
•    Afgeronde academische opleiding (ontwikkelings-)psychologie of orthopedagogiek aangevuld met een post-master en diagnostische bevoegdheid;
•    SKJ of BIG geregistreerd,in geval van post-doc schaal 12; 
•    Minimaal 3 jaar relevante werkervaring; 
•    Kennis van jeugdbescherming, -hulpverlening, -criminaliteit en/of echtscheidingsproblematiek; 
•    Ervaring met multidisciplinair werken in de (jeugd)hulpverlening en/of jeugdbescherming;
•    Ervaring in het beoordelen van opvoed- en leefomstandigheden van jongeren; 
•    Juridische kennis is een pré;
•    Flexibel, oplossingsgericht, stressbestendig, organisatiesensitief.
•    Bereidheid om een paar weken per jaar buiten kantooruren én in het weekend mee te draaien in een bereikbaarheidsdienst

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.662 Max. €6.320 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36
 • Hybride werken - op locatie, thuis of waar het jou uitkomt;
 • Ouderschapsverlof - gedeeltelijk betaald;
 • Telefoon en laptop - van de zaak;
 • NS Businesskaart - volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer;
 • Individueel Keuzebudget (IKB) - stel jouw arbeidsvoorwaarden gedeeltelijk zelf samen;
 • Ontwikkelmogelijkheden - voor persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling;
 • Korting - op bedrijfsfitness en verzekeringen.
 • Anders kijken. Meer zien. Een divers en inclusief Raad voor de Kinderbescherming. Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwa­liteiten en ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Wij willen dat iedereen bij de Raad voor de Kinderbescherming zich welkom en gewaardeerd voelt,ongeacht achtergrond of voorkeur. We bevorderen werken in diverse teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.
 •  We ontvangen je sollicitatie graag uiterlijk voor 29 februari 2024.  
 •  Ontvangen we zowel geschikte interne als externe sollicitaties? Dan hebben interne kandidaten voorrang.
 •  3 a 4 weken per jaar heb je telefonische bereikbaarheidsdienst, dit uiteraard in goed overleg en vooraf tijdig aangegeven.
 • Tijdelijk met uitzicht op vast. De mogelijkheid bestaat dat, afhankelijk van bezetting, de Gedragsdeskundige kan worden ingezet op nabijgelegen locaties.
 • We bieden je een jaarcontract als rijksambtenaar. Bevalt het van beide kanten, dan zetten we het contract om naar vast.
 • Voor deze functie heb je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.
 • Ontvangen we zowel geschikte interne als externe sollicitaties? Dan hebben interne kandidaten voorrang.

Meer over de functiegroep Medicus / Gedragswetenschapper

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Raad voor de Kinderbescherming

Kinderen hebben recht op een gezonde en stabiele ontwikkeling. Daar zetten medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming zich elke dag voor in. Wij beschermen het recht van het kind én het recht van ouders hun kind zelf op te voeden en grijpen daarom niet zomaar in.

Bij onze organisatie kun jij je talent inzetten om op te komen voor de rechten van kinderen voor wie stabiel en veilig opgroeien niet vanzelfsprekend is. Daarvoor hebben wij de diverse talenten van al onze medewerkers nodig. We geloven dat verschillende perspectieven en achtergronden een verrijking zijn voor onze organisatie en het werk dat we doen. Bij ons is iedereen welkom. Ongeacht gender, leeftijd, culturele achtergrond, religieuze achtergrond en seksuele oriëntatie. Samen werken we voor kwetsbare kinderen in Nederland. Omdat ieder kind dat ernstige schade dreigt op te lopen het recht heeft veilig verder op te groeien.

Bij de Raad voor de Kinderbescherming werken we in zelforganiserende teams, verspreid over heel Nederland. Zelforganisatie geeft professionals zoals jij de ruimte om in teamverband - binnen de teamopdracht - de beste keuzes te maken in het werk en voor het kind. Je krijgt steun waar je dat nodig hebt. En de kans om te leren en je te ontwikkelen.

Onze organisatie is onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Als je bij ons in dienst treedt, word je dus rijksambtenaar. Met bijpassende goede arbeidsvoorwaarden.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Marja Koekoek

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Francis Meskers

Solliciteren?

Raad voor de Kinderbescherming nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Raadsonderzoeker Maastricht

Raad voor de Kinderbescherming
 • Stand­plaats Maastricht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10
 • Reageren voor 8 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Raadsonderzoeker Roermond

Raad voor de Kinderbescherming
 • Stand­plaats Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10
 • Reageren voor 8 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Raadsonderzoeker Lelystad

Raad voor de Kinderbescherming
 • Stand­plaats Lelystad
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10
 • Reageren voor 29 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd