Senior functioneel beheerder IV

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Voor de duur van 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.737 - €4.400
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 6 april Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer BD20/JUSTIS/200092
 • Plaatsingsdatum 20 maart 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Door personen en organisaties te screenen, werken we bij Justis in Den Haag aan een veilige en rechtvaardige samenleving. Om ons werk optimaal uit te voeren, is het van belang dat onze IV-systemen blijven draaien. Laat dat maar aan jou over! Als senior functioneel beheerder zorg jij dat de systemen voldoen aan de gebruikerswensen. En heb je een grote stem in de doorontwikkeling van onze diensten.

De beschikbaarheid en continuïteit van de IV-systemen van Justis: daar ben jij verantwoordelijk voor. Je zorgt dat de inrichting en functionaliteit van de systemen goed aansluiten op de wensen en behoeften van de organisatie. Gebruikers, ICT-leveranciers, informatieleveranciers en andere collega’s binnen de afdeling IV: allemaal kunnen ze bouwen op jou. Zo ondersteun je eindgebruikers bij het uitvoeren van hun taken en zorg je voor een adequate afhandeling van gebruikersmeldingen en -wensen. Verder participeer je in overleggen. Met collega’s van Justis-afdelingen bijvoorbeeld, maar óók met leveranciers. Zo stuur je hen aan op basis van gemaakte afspraken en behartig je de belangen van de business in projecten én richting de leveranciers. 

Gaat het om beheerprocessen binnen functioneel beheer? Dan draag je inhoudelijk bij aan de ontwikkeling van Justis-producten. Waar nodig tref je goede beheersmaatregelen, zowel intern als aan de zijde van de leveranciers. Ook voer je de coördinatie over incidenten, wijzigingen en zorg je voor een gedegen autorisatiebeheer. Hierbij zorg je ook dat de documentatie over de systemen correct en up-to-date is. En samen met je collega’s van proces- en servicelevelmanagement stuur je op de optimalisatie van de uitvoering van de beheerprocessen.

Ook bij de doorontwikkeling van onze applicaties speel jij een belangrijke rol. Je inventariseert alle gebruikerswensen en vertaalt die naar heldere requirements. Ook ondersteun en adviseer je gebruikers bij de afstemming van de ontwerpen. Je coördineert acceptatietesten en legt de uitkomsten zorgvuldig vast. Samen met de gebruikers en leveranciers draag je vervolgens zorg voor een goede implementatie van nieuwe functionaliteiten.

Naast de reguliere beheertaken heb jij ook een coördinerende rol binnen het team. Zo ben je namens het functioneel beheer de linking pin naar het management van IV en bied je coaching en ondersteuning aan de functioneel beheerders in je team. Verder geef je inhoudelijk advies over het gebruik van IV-diensten, in afstemming met je collega’s van informatiemanagement en leveranciers. Ook neem je namens Justis deel aan (inter)departementale projecten en stel je adviesrapporten en notities op om de dienstverlening verder te verbeteren.

Functie-eisen

 • Je hebt minimaal hbo-niveau.
 • Je hebt minimaal vijf jaar ervaring met informatievoorziening, waarvan minimaal drie jaar in de functie van functioneel beheerder.
 • Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met ketenbeheer, BiSL, TMap, agile, scrum, lifecyclemanagement.
 • Je hebt ervaring met het ophalen van de businesswens, en de vertaalslag hiervan naar requirements.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met ASL, Oracle (BPM en ADF), SQL en databases. Dit heeft te maken met de opbouw van de Justis-systemen en de regierol die functioneel beheer heeft richting de leveranciers.
 • Je voelt je thuis bij de kernwaarden van Justis: betrokken, nieuwsgierig en betrouwbaar.
 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.
 • Je maakt gemakkelijk contact met mensen: samenwerken is voor jou vanzelfsprekend en je weet partijen op een plezierige manier ‘mee te nemen’ in jouw visie. 
 • Je bent stressbestendig, werkt zelfstandig en hebt een klantgerichte instelling.
 • Je werkt graag doel- en resultaatgericht.
 • Je bent een enthousiaste, gemotiveerde en betrokken collega.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 10
 • Maand­salaris Min €2.737 Max. €4.400 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Voor de duur van 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Bij gelijke geschiktheid gaat onze voorkeur uit naar een kandidaat uit de doelgroep arbeidsbeperkten. Behoor je tot deze doelgroep? Vermeld dit dan in je motivatie en stuur een kopie mee van je inschrijving in het doelgroepregister.

Meer over de functiegroep Senior Medewerker Iv

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Informatievoorziening vervult een spilfunctie in alle ontwikkelingen binnen Justis. Binnen deze afdeling beheren en veranderen we systemen en processen, gericht op continuïteit en ontwikkeling. En we dragen bij aan innovatie door te participeren in uitdagende projecten en programma’s van Justis.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis

Werk je bij de Rijksoverheid, dan draag je bij aan een beter Nederland. Justis, de screeningsautoriteit, is een uitvoeringsorganisatie die valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). JenV en haar onderdelen verdedigen en beschermen de rechtsorde. Het bestuursdepartement heeft de zorg voor de algemene wetboeken (Burgerlijk Wetboek, Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering en de Algemene wet bestuursrecht) en maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid op straat, rechtsbescherming, de bestrijding van criminaliteit, rampenbestrijding, het intellectueel eigendomsrecht, bescherming van kinderen, kansspelen, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid, migratie en de bescherming van persoonsgegevens.

Bij Justis werk je aan een rechtvaardige en veilige samenleving voor iedereen. Als screeningsautoriteit beoordeelt Justis de betrouwbaarheid van personen en organisaties. We leveren daartoe een breed palet aan (screenings)producten: de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), het Bibob-advies, de controle op rechtspersonen, naamswijzigingen, gratieverzoeken, vergunningverlening aan particuliere recherchebureaus, bezwaar bij wapenverloven en ontheffingen voor wapenbezit en vergunningverlening voor buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s). Onze werknemers (samen ruim driehonderd fte) zijn verdeeld over negen afdelingen: vier productieafdelingen (Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag, het Landelijk Bureau Bibob, TRACK en Verlening en Toetsing), het Klant Contact Centrum en vier stafafdelingen (Informatievoorziening, Juridische Zaken en Uitvoeringsbeleid, Strategie, Innovatie en Organisatie, en Planning, Financiën en Control).

De wereld van het screenen, en daarmee de inhoud van het vak, verandert in hoog tempo door globalisering, het werken en leven in netwerken en digitalisering. Wij spelen hierop in door als betrouwbare, integere en deskundige uitvoeringsorganisatie de juiste producten te leveren. Dat doet de organisatie in nauwe samenspraak met opdrachtgevers en gericht op de behoefte van de samenleving.

Justis ontwikkelt zich naar een zelfbewuste en deskundige uitvoeringsorganisatie die flexibel en wendbaar is; een organisatie die midden in de samenleving staat en betrouwbaar en integer de nodige en afgesproken screeningsproducten levert. We weten wat er leeft in de samenleving en welke rol screenen daarbij speelt. We investeren veel in het vak screenen en in de opleiding en begeleiding van de medewerkers. Speerpunten hierbij zijn de permanente ontwikkeling van medewerkers binnen hun vakgebied en nieuwsgierigheid naar ontwikkelingen in de samenleving. Innovatie en vernieuwing en contact met de samenleving zijn dan ook onderwerpen die voortdurend op onze agenda staan.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Daan Stevens

06-83230342

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Karla Tesselaar, HRM-medewerker

06-50081098

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinator / plaatsvervangend afdelingshoofd Veiligheid in Sociaal Domein

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 7 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Testmanager

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 3 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Kostendeskundige

Nationaal Coördinator Groningen (NCG)
 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 9 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)