Senior functioneel beheerder

Justitiële Informatiedienst (Justid)

 • Stand­plaats Almelo
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.756 - €4.430
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied ICT, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 8 juli Nog 14 dagen
 • Vacaturenummer Justid2021/024
 • Plaatsingsdatum 24 juni 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

In de strijd voor een veilige en rechtvaardige samenleving helpen jij en je collega’s bij de Justitiële Informatiedienst in Almelo met betrouwbare informatie en slimme oplossingen. Als senior functioneel beheerder bouw je mee aan een krachtige verbinding tussen mens, informatie en technologie.

Met collega’s geef je invulling aan de blijvend veranderende behoeftes van onze (keten)partners in het domein van justitie en veiligheid op het gebied van het integere en integrale persoonsbeeld. Kernwoorden daarbij zijn: op maat, op tijd, op niveau, passend bij wet- en regelgeving. Onze producten en diensten beheren en ontwikkelen we in samenhang, in een lerende organisatie, onder architectuur. De technologie die we inzetten om functionaliteit te realiseren is toekomstbestendig.

Binnen de Justitiële Informatiedienst (Justid) ga jij aan de slag met het dagelijkse beheer, onderhoud en (door)ontwikkeling van de systemen van de afdeling Justitiële Gegevens en Rechtshulp. Je laat deze informatiesystemen optimaal functioneren volgens de gebruikerseisen en -wensen en afspraken met opdrachtgevers. Daarbij treed je op als senior professional binnen het team van functioneel beheerders. Vanuit je visie op het werkveld en de veranderende omgeving maak je met het team stappen in de verdere professionalisering van de dienstverlening.

Daarnaast draag je bij aan (organisatiebrede) projecten, BusDevOps-team(s) en samenwerkingsverbanden voor de aanpassing en vernieuwing van systemen, diensten en services. Hierbij maak je gebruik van je kennis en ervaring van relevante trends en ontwikkelingen in de markt en het vakgebied, zoals agile werken.

Jouw werkzaamheden

Ondersteuning van de leidinggevende(n).

 • Je coacht en begeleidt functioneel beheerders inhoudelijk.
 • Je adviseert over aanpassingen in werkprocessen en de organisatie van het team.
 • Je coacht en adviseert over het businessgedeelte van het werken in een agile context, en geeft hier invulling aan.
 • Je informeert en rapporteert gevraagd en ongevraagd over de gedragingen van de informatiesystemen en -voorzieningen.
 • Je adviseert over en draagt bij aan de ontwikkeling van ken- en stuurgetallen voor de beheersprocessen.

Het (dagelijkse) beheer van de systemen.

 • Je voert dagelijkse (controle)werkzaamheden uit.
 • Je signaleert systeemverstoringen, initieert oplossingen en realiseert die volgens de beheerprocessen.
 • Je bewaakt de juiste werking van de interfaces met andere informatiesystemen binnen en buiten Justid en doet verbetervoorstellen.
 • Je bent aanspreekpunt en vraagbaak voor (in- en externe) gebruikers en leveranciers.
 • Je neemt deel aan in- en externe werkgroepen, projecten, klantoverleggen en systeemoverleggen, waarbij je vanuit je vakinhoudelijke expertise ketenpartners ondersteunt bij het expliciteren van gewenste functionaliteiten.
 • Je verzorgt het gebruikersbeheer, waarbij je autorisaties beheert en periodieke controles daarop uitvoert.
 • Je stelt procedures, handleidingen en systeemspecificaties op en onderhoudt deze, of je laat dit doen.
 • Je stelt (ad hoc) query’s op voor bijvoorbeeld managementrapportages, specifieke onderzoeksvragen en kwaliteitszorg, en je voert deze uit.

Het doorontwikkelen van de systemen.

 • Je participeert (desgewenst) in BusDevOps-teams als vertegenwoordiger van functioneel beheer, waarbij je bijdraagt aan het opstellen van userstory’s en acceptatiecriteria.
 • Je informeert gebruikers en andere stakeholders vroegtijdig over geplande wijzigingen, in afstemming met de product-owner.
 • Je voert (gebruikersacceptatie)testen uit en begeleidt deze.
 • Je verbindt functionaliteit en klantwaarde met de productbacklog van de systemen.
 • Je analyseert de functionele gevolgen van nieuwe wet- en regelgeving en lost problemen op bij de uitvoering daarvan.

Functie-eisen

 • Je hebt hbo-niveau en ruime ervaring met functioneel beheer.
 • Je hebt expertise op het gebied van databases en databasetools (Oracle, SQL, PL/SQL en Toad), het maken van SQL-query’s, testprocedures en -protocollen en agile (scrum), projectmatig en procesmatig (BiSL en ITIL) werken.
 • Je ziet functioneel beheer in samenhang met andere vakgebieden, zoals functioneel ontwerp, ontwikkeling, test, TAB en DBA.
 • Je kunt gebruikerswensen goed vertalen naar concrete wijzigingsvoorstellen.
 • Je kunt je mondeling en schriftelijk goed uitdrukken en beschikt over goede coachings- en adviesvaardigheden.
 • Je hebt ervaring met geautomatiseerde systemen.
 • Je bent resultaatgericht, omgevingsbewust en klantgericht.
 • Je kunt goed plannen, organiseren en analyseren.
 • Je weet de voortgang van het werk goed te bewaken en werkt actief aan je eigen ontwikkeling.
 • Je neemt ownership en weet van aanpakken.
 • Je bent een echte teamplayer en ziet samenwerken als een belangrijke (en bewezen!) waarde.
 • Je gedijt goed in een veranderende omgeving en vindt het leuk en bent in staat om invulling te geven aan die veranderingen.
 • Je vindt het geen probleem om buiten kantoortijden te werken.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 10
 • Maand­salaris Min €2.756 Max. €4.430 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Wij bieden een inspirerende werkomgeving. Kandidaten met een hands-onmentaliteit zijn bij ons prima op hun plaats en er is volop ruimte voor professionele ontwikkeling.
 • Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
 • We beginnen met een arbeidsovereenkomst van een jaar. Bij gebleken geschiktheid wordt deze omgezet in onbepaalde tijd.
 • Voor deze functie is een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig.
 • In het kader van hybride werken is het mogelijk om vanuit huis of op een van onze locaties te werken.
 • Mocht het online solliciteren via externe sites niet lukken, dan is het altijd mogelijk de motivatie en CV rechtstreeks te mailen naar vacatures@justid.nl.

Meer over de functiegroep Senior Medewerker Iv

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Justitiële Gegevens en Rechtshulp is verantwoordelijk voor het vastleggen, beheren en verstrekken van justitiële gegevens. Daarmee voorzien we zo’n 35 organisatietypen (ketenpartners, gemeenten, andere bestuurlijke organisaties en EU-landen) van historische en actuele informatie over natuurlijke en rechtspersonen en zaken met betrekking tot misdrijven en een groot aantal overtredingen. De justitiële gegevens hierover worden geregistreerd in het Justitieel Documentatie Systeem. Dit systeem bevat ook psychiatrische en psychologische rapporten over onderzoeken naar het gedrag of de levensomstandigheden van natuurlijke personen. De rapporten vormen samen het persoonsdossier. Met onze werkzaamheden geven we invulling aan onze wettelijke taken, die staan beschreven in Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) en het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens.

Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor het beheren van het Landelijk Uniform Registratiesysteem Internationale Rechtshulp (LURIS), dat de informatievoorziening en het werkproces ondersteunt van de medewerkers van de Internationale Rechtshulp Centra (IRC’s) in Nederland. Een IRC is een samenwerkingsverband van de politie, het Openbaar Ministerie, de afdeling Internationale Rechtshulpverzoeken, en de afdeling Internationale Overdracht Strafvonnissen van de Dienst Justitiële Inrichtingen. LURIS biedt ondersteuning bij de verwerking, registratie en status van inkomende en uitgaande internationale rechtshulpverzoeken. Dit kan variëren van een kentekenbevraging of huiszoeking tot een uitleveringsverzoek, overleveringen, overdracht tenuitvoerlegging of overdracht strafvervolging.

De levering van de operationele diensten wordt ondersteund door geautomatiseerde middelen. Het (door)ontwikkelen van deze geautomatiseerde middelen om de diensten te kunnen verlenen, doen we in eigen beheer vanuit BusDevOps-teams.

De totale dienstverlening wordt geleverd vanuit onze expertise en ons dienstencentrum. Daarin onderkennen we de volgende expertisegebieden en expertisegroepen:

 • Expertisegebieden: bewaartermijnen, rechtshulp, registreren en verstrekken (Nederland en buitenland), inzage en correctie, beheer, advisering en consultancy.
 • Expertisegroepen: productspecialisten, informatieverwerking, gegevensbeheer, functioneel beheer, testengineers, informatieanalisten, Ops-engineers en development-engineers.

Justitiële Informatiedienst (Justid)

Een veiliger en rechtvaardiger samenleving … Het klinkt zo simpel, maar het is wel dé uitdaging van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Waarvoor staat Justid?
Oké, de kans is vrij groot dat je onze organisatie nog niet kent. Voluit heten we trouwens de Justitiële Informatiedienst; een slimme en unieke organisatie die zorgt dat de ene hand van justitie weet wat de andere doet. Met onze ICT-systemen zorgen we ervoor dat (zeer belangrijke) gegevens duurzaam digitaal beschikbaar zijn voor onze partners binnen het ministerie. En de partners waar we voor werken, ken je wel hoor. Dat zijn onder meer de politie, het openbaar ministerie, de Rechtspraak, Raad voor de Kinderbescherming en Immigratie- en Naturalisatiedienst. Juist omdat wij met al deze partners te maken hebben, spelen wij een cruciale rol in de informatievoorziening tussen deze partijen.

Wat doen we?
Vingerafdrukken, informatie over de gezinssituatie, over een strafverleden of de geldigheid van een verblijfsvergunning, detentie-informatie voor slachtoffers en burgemeesters wanneer een dader weer vrijkomt … Slechts een handvol voorbeelden van informatie die wij, via onze slimme voorzieningen, beschikbaar stellen. Informatie die strikt vertrouwelijk is en met veel zorg moet worden behandeld. Het is namelijk van groot belang dat de juiste en volledige informatie beschikbaar is voor bevoegden. En dat is ons werk; zorgen dat de juiste informatie beschikbaar is over een persoon én dat die informatie volledig is. Allemaal digitaal natuurlijk. Door slim gebruik te maken van bestaande technologie en door innovaties en creativiteit te stimuleren, maken wij dit mogelijk. Natuurlijk in nauwe samenwerking met onze partners die grote maatschappelijke belangen behartigen in de samenleving. Dat maakt het juist extra uitdagend en uniek.

Justitiële Informatiedienst (Justid)

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Medewerkers Beheer HRM

088-9989000

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Functioneel beheerder

Justitiële Informatiedienst (Justid)
 • Stand­plaats Almelo
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 10 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Functioneel beheerder

Justitiële Informatiedienst (Justid)
 • Stand­plaats Almelo
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 29 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Development-engineer Oracle

Justitiële Informatiedienst
 • Stand­plaats Almelo
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 15 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd