(Senior) Financieel beleidsmedewerkers Programmadirectie Covid-19 Zorg (PDCZ)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €6.547
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 12 juli Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer VWS22-582(PDC19)
 • Plaatsingsdatum 24 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij VWS zetten we ons in voor een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Met en voor iedereen. Wat we doen, doet ertoe en dat voel je. Je werkt samen met betrokken, bevlogen en deskundige mensen met een groot hart voor hun werk. Die elkaar zowel persoonlijke aandacht als professionele ruimte geven. Binnen een deskundige en daadkrachtige organisatie die voortdurend moet vernieuwen en in oplossingen denkt. Altijd vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven. En in nauwe samenwerking met partners, collega-ministeries, zorgprofessionals en burgers.

Binnen VWS is de programmadirectie COVID-19 Zorg (PDCZ) in oprichting. In de afgelopen periode is duidelijk geworden dat de strijd tegen het COVID-19-virus nog niet is afgelopen: we zijn in een andere fase terechtgekomen, die opnieuw allerlei vraagstukken met zich meebrengt. Dit vraagt om een andere manier van werken: uit de acute crisisbeheersing naar proactief beleid maken. Binnen PDCZ wordt gewerkt aan diverse onderwerpen, zoals het optimaliseren van de zorgcontinuïteit, het inrichten van de zorgcoördinatie en het rechtmatig uitvoeren van crisisregelingen. Ook gaat de aandacht uit naar vraagstukken die de crisis opwierp, zoals aandacht voor kwetsbare groepen. Daarnaast is PDCZ aan zet voor de coördinatietaken rond zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne, waarvoor (met spoed) adequate zorg moet worden geregeld. Het gaat bij ons dan ook vaak om complexe vraagstukken waaraan met diverse stakeholders (zowel in- als extern) onder hoge tijdsdruk en soms beperkte informatie gewerkt wordt aan oplossingen. Daarbij kunnen we je creativiteit en betrokkenheid goed gebruiken.

Ben jij een ervaren beleidsmedewerker die wil bijdragen aan de verdere beleidsontwikkeling van deze nieuwe, maatschappelijke opgaven met nationale impact? Lees dan verder.

Wat ga je doen?
Je gaat aan de slag met onderwerpen zoals:

De beleidsmatige uitvoering van de covid-crisisregelingen en de financieel en juridisch rechtmatige afhandeling hiervan. Dat doe je door:
het uitpluizen van beleidsmatige en verantwoordingsvragen die bij de uitvoering van de crisis-regelingen naar voren komen en het opstellen van mogelijke voorstellen hiervoor;
het meedenken over de beleidsmatige en financiële kaders voor casuïstiek behandeling; en
het meeschrijven aan (wijzigings)regelingen.

Je ontwikkelt in samenwerking met de betrokken directies binnen VWS beleid voor bovenstaande vragen. Het opstellen van beleid vraagt van jou optimale aandacht en creativiteit. De voorstellen die je ontwikkelt zijn gericht op uitvoerbaar en uitlegbaar beleid met oog voor de sector, de burger en zijn transparant uitlegbaar met het oog op een rechtmatige uitvoering. Je betrekt daarbij uiteenlopende partijen, haalt kennis en signalen op, en weet resultaat te bereiken door gerichte acties. Je goede argumentatie en oplossingsgerichte houding dragen bij aan het gezag van je advisering. De voorstellen die je opstelt weet je te vertalen in concrete adviezen voor de minister. Je hebt daarnaast oog voor de parlementaire context waarin je werkt. Je voorziet de minister van de nodige informatie tijdens een debat. Ook stel je beleidsbrieven voor de (middel)lange termijn op en leg je verantwoording af aan de Tweede Kamer over bovengenoemde onderwerpen.

Je bent verder betrokken bij subsidieregelingen waarvan de basis al staat. Je werkt hierbij veel samen met collega's van de uitvoerders van de regelingen, de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Samen met de uitvoerders zorg je dat het beleid uitvoerbaar is en zorg je dat de bekostiging van de subsidieregeling op transparante wijze kan worden verantwoord. Je denkt mee over financiële vraagstukken die zich bij de uitvoering van de regeling voor doen. Hoe zorgen we er bijvoorbeeld voor dat het geld daar terecht komt waar het hoort? Alle vraagstukken die zich bij de uitvoering van de crisisregelingen in de verantwoordingsfase kunnen voordoen, waaronder casuïstiekbehandeling of het uitwerken van een wijzigingsregeling, daar ben je bij betrokken. Je werkt hierin nauw samen met de betrokken directies binnen VWS zoals WJZ (directie Wetgeving en Juridische Zaken) en FEZ (Financieel en Economische Zaken) en de uitvoerders.

Je levert input op gebied van bezwaar en beroep bij de directie WJZ, die de behandeling hiervan verzorgt. Je gaat waar nodig mee naar de zitting, waar je kan worden bevraagd op jouw inhoudelijke kennis. Je voorziet woordvoering –poractief en op verzoek- van informatie t.b.v. mediavragen.

Ga jij de uitdaging met ons aan, solliciteer!

Wat voor team?
We zijn een team in oprichting, we zijn enthousiast en maken samen meters en willen iets moois neerzetten. Samen willen we ervoor zorgen dat de publieke middelen op een transparante manier wordt besteed door de zorgaanbieders.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De programmadirectie COVID-19 Zorg (PDCZ) wordt inhoudelijk aangestuurd door zowel de Directeur-Generaal Curatieve Zorg als de Directeur-Generaal Langdurige Zorg. Doel is om proactief en werkend vanuit ‘de bedoeling’ te ontzorgen op het gebied van acute crisisbeheersing en de lessons learned van de afgelopen twee jaar mee te nemen bij het maken van beleid. PDCZ is ingericht als een tijdelijke crisisorganisatie van twee jaar.

Het is een dynamische directie waar de werkdruk behoorlijk is, maar waarbij medewerkers en MT-leden elkaar bijstaan. Werkplezier, gezelligheid en aandacht voor elkaars welbevinden verliezen we niet uit het oog. Betrokkenheid bij elkaars werk is belangrijk.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

Talent als basis, diversiteit als kracht

VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je de ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Kirsten Veldhuijzen, plv. directeur/MT-lid

06-25217425

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talent Center

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) Juridisch beleidsmedewerkers Programmadirectie Covid-19 Zorg (PDCZ)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 12 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker programmadirecties Covid-19 (schaal 12)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 7 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker Covid-19 (Testen en Traceren)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 7 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd