(Senior) financieel beleidsmedewerker exportkredietverzekering

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.503 - €6.045
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 16 januari
 • Vacaturenummer GT 22-46
 • Plaatsingsdatum 15 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

“Bij EKI doe je elke dag iets wat je nooit eerder hebt gedaan.” - Gerard Scholman, beleidsmedewerker EKI bij het ministerie van Financiën.
Een beoordeling over een verzekeringsaanvraag van een landaanwinningsproject op de Malediven. Het verzekeren van innovatieve fondsen die bijdragen aan de energietransitie. Het treffen van schadebeperkende maatregelen voor een Nederlandse exporteur die kampt met financiële problemen. Keer op keer uitdagende dossiers voor jou als beleidsmedewerker exportkredietverzekering.

De Nederlandse staat verzekert de meest uiteenlopende en omvangrijke exporttransacties naar met name Zuid-Amerika, Afrika en Azië. In totaal staat er op dit moment ongeveer € 20 miljard aan risico’s uit. Daarmee is de exportkredietverzekering een van de belangrijkste financiële instrumenten om het Nederlandse bedrijfsleven te ondersteunen. Jij als (senior) beleidsmedewerker exportkredietverzekering zorgt ervoor dat dit gebeurt op een voor de staat verantwoorde manier. Dit doe je samen met een team van 15 collega’s. Je adviseert over het al dan niet verzekeren van Nederlandse exporttransacties. Je maakt van complexe vraagstukken behapbare informatie met de juiste vragen zoals:
• Welke risico’s zijn verbonden aan een exporttransactie?
• Kan de staat deze risico’s wel of niet verzekeren?
• Hoe gaan verzekerden en hun buitenlandse klanten om met maatschappelijk verantwoord ondernemen, mensenrechten, dierenwelzijn en anti-omkoping?
• Als landen of private debiteuren niet betalen, welke incassomaatregelen kan de staat als verzekeraar dan nemen?

Ons werk staat de afgelopen tijd meer en meer in de belangstelling. Jij als beleidsmedewerker beantwoordt vragen van de politiek en belangenpartijen. Daarnaast geef je advies over de complexe inhoud en kan deze begrijpelijk uitleggen, bijvoorbeeld aan de staatssecretaris. Het productinstrumentarium is internationaal gereguleerd, waarbij jij ook gevraagd wordt om de Nederlandse belangen te behartigen bij onderhandelingen binnen de OESO. Het werkterrein bestrijkt de hele wereld, is kennisintensief en uitdagend, altijd concreet en direct van invloed op de concurrentiekracht van Nederlandse bedrijven.


Je bekijkt een probleem of vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken en denkt in oplossingen. Je scheidt hoofdzaken van bijzaken om tot de kern te komen en behoudt het overzicht. Je brengt belangen van verschillende stakeholders samen, maakt keuzes en komt tot een advies. Mondeling of schriftelijk, de inhoud van jouw advies is helder, duidelijk en begrijpelijk. Verder breng je: 
• Wo werk- en denkniveau, bijvoorbeeld in Financiën of Bedrijfskunde
• 2 jaar relevante werkervaring, b.v. met projectfinanciering of risicomanagement is een pré
• Je hebt een goed ontwikkeld analytisch vermogen en een cijfermatig inzicht.
• Je kunt de belangen van verschillende stakeholders bij elkaar brengen, tegen elkaar afwegen en een gedragen advies creëren. Je vindt het leuk om een advies te schrijven en weet complexe inhoud te vertalen naar een heldere, toegankelijke tekst.
• goede schrijf- en spreekvaardigheid in Nederlands en Engels

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.503 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Maximaal aantal uren per week 36

We willen dat iedereen zich thuis voelt bij het ministerie van Financiën en zichzelf volledig kan ontwikkelen. Want samen werken aan een financieel gezond Nederland is waar we voor staan. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten, omdat we geloven dat dit onze denkkracht vergroot. Iedereen is welkom ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, arbeidsvermogen, gender of seksuele geaardheid. Met jouw unieke bijdrage spelen we beter in op de behoeften uit onze samenleving.
• Draag jij graag bij aan een financieel gezond Nederland? Je bent van harte welkom. Solliciteren kan door je cv en motivatie in te sturen. Maar we staan ook open voor andere vormen, zoals een video- (met bijgevoegd je cv) of presentatie-sollicitatie (in PowerPoint). In het laatste geval plak je de link van je sollicitatie in een pdf- of word-bestand. Zo kunnen we je sollicitatie goed verwerken.
• De inschaling voor deze functie vindt plaats op basis van kennis en ervaring. Dit betekent dat er ook sprake kan zijn van een aanloopschaal.
• Bij het vervullen van deze functie word je aangewezen als insider op grond van de Insiderregeling Financiën 2017. Met het oog op het verbod op handel met voorkennis en het voorkomen van financiële belangenverstrengeling is het bezit van en/of de handel in effecten (zoals aandelen en obligaties) van sommige ondernemingen niet toegestaan. Heb je vragen over wat dit voor jou inhoudt? Neem dan contact op met onze compliance-officer via ComplianceFinancien@minfin.nl onder vermelding van ‘(GT) en dit vacaturenummer GT 22-46'.
• Gedurende openstelling van de vacature vinden ook gesprekken plaats. Hierdoor kan het zijn dat de vacature eerder wordt afgesloten dan de aangegeven openstellingstermijn. Wacht dus niet tot het laatste moment met solliciteren!

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Generale Thesaurie adviseert over het beleid voor de financiële markten en het toezicht daarop, en bereidt de benodigde wetgeving voor. Namens de bewindspersonen vervullen we het aandeelhouderschap in staatsdeelnemingen. En we adviseren over publiek-private samenwerking en buitenlandse financiële betrekkingen. Daarnaast verzekeren we financiële risico’s die samenhangen met het handels- en dienstenverkeer met het buitenland en voorzien we in de uitgifte en het beheer van de Nederlandse staatsschuld. De naam ‘Generale Thesaurie’ komt van het Franse woord voor schatkistbewaarder: ‘thésaurier’.

De Generale Thesaurie bestaat uit vijf onderdelen:

• het Agentschap;
• directie Financiële Markten;
• directie Financieringen;
• directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen;
• programmadirectie Herstel- en Veerkrachtplan.

Directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen

De directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen (BFB) is de schakel tussen het ministerie van Financiën en het buitenland. BFB onderhoudt de contacten van het departement met de Europese Unie en de internationale financiële instellingen en bevordert de belangen van Nederlandse exporteurs met verzekeringen en garanties. De directie bestaat uit ongeveer vijftig personen, onder wie ruim veertig beleidsmedewerkers, grotendeels economen, maar ook juristen en politicologen. BFB biedt een dynamisch en gevarieerd werkterrein, waarin je directe contacten hebt met de ambtelijke en politieke leiding.

De directie BFB bestaat uit drie afdelingen: EKI (Exportkredietverzekering en Investeringsgaranties), Europese Unie, en Internationale Economie en Financiële Instellingen.

Afdeling Exportkredietverzekeringen en Investeringsgaranties

Nederland staat als exportland bekend om zijn scheepswerven, baggeraars, kassenbouwers en andere producenten van hoogwaardige kapitaalgoederen. Onze internationale transacties gaan gepaard met grote financiële risico’s die voor particuliere verzekeraars te groot zijn, zeker als het gaat om opkomende markten met meer risico. Vaak komt zonder tussenkomst van de Nederlandse staat deze export niet tot stand. Nederlandse exporteurs en hun banken kunnen zich daarom voor deze risico´s verzekeren bij de Nederlandse staat. Ze betalen daarvoor natuurlijk wel een premie. Jaarlijks geeft de staat voor circa € 6 miljard aan dergelijke verzekeringen en garanties af. In totaal heeft de staat gemiddeld € 15 miljard aan risico in de boeken staan. De uitvoering van de verzekeringen ligt bij Atradius Dutch State Business.

Ons werkterrein bestrijkt de hele wereld, is kennisintensief en uitdagend, altijd concreet en direct van invloed op de concurrentiekracht van Nederlandse bedrijven. Welke risico’s die zijn verbonden aan een exporttransactie kan de staat wel of niet verzekeren? Hoe gaan verzekerden en hun buitenlandse klanten om met maatschappelijk verantwoord ondernemen, mensenrechten, dierenwelzijn en anti-omkoping? Als landen niet betalen, welke incassomaatregelen kan de staat als verzekeraar dan nemen? Het zijn voorbeelden van vraagstukken waar de afdeling Exportkredietverzekeringen en Investeringsgaranties dagelijks mee te maken heeft.

De afdeling bestaat uit enthousiaste doeners die graag de handen uit de mouwen steken. De lijnen zijn kort en iedereen loopt makkelijk bij elkaar binnen. Wat we gemeen hebben? Dat we allemaal trots zijn op wat we doen. We helpen elkaar waar nodig én geven elkaar ook veel ruimte. We luisteren naar elkaar, leren van elkaar en laten iedereen in zijn waarde.

Ministerie van Financiën

Samen werken aan een financieel gezond Nederland
Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden: integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Laïla el Farissi

06-21000824

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Plaatsvervangend hoofd Exportkredietverzekering en investeringsgarantie

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 5 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Projectmanager

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 9 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Junior) Dealer

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 19 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd