Senior financieel beleidsmedewerker Directie Maatschappelijke Ondersteuning

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 12 juni Nog 14 dagen
 • Vacaturenummer VWS200099 (DMO)
 • Plaatsingsdatum 28 mei 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

DMO is voor het financieel cluster op zoek naar een enthousiaste en ervaren collega die zijn/haar sporen in eerdere functies heeft verdiend. Kennis van en ervaring met het werkveld van zorg en ondersteuning zijn een pré, evenals werkervaring in de publieke (financiële) sector.

Taken:

Als senior financieel beleidsmedewerker binnen de directie MO zal jij je bezig houden met:

 • de coördinatie van de voorbereiding van financiële besluitvorming van het kabinet op het terrein van de directie MO (zoals voorjaarbesluitvorming en begroting komend jaar);
 • de coördinatie van de voorbereiding van de behandeling van de begroting en het jaarverslag van VWS (deel MO) in de Tweede Kamer;
 • de begeleiding van belangrijke onderzoeken zoals de verkenning naar objectief verdeelmodellen gemeentefonds of onderzoek naar de toereikendheid van gemeentelijke budgetten;
 • het opstellen van ramingen bij beleidsvoornemens;
 • de beantwoording van Kamervragen over de begroting en realisatie daarvan;
 • de voorbereiding van financiële afspraken tussen het Rijk en VNG (gemeentefonds);
 • de voorbereiding van de (strategische) inhoudelijke besluitvorming over het bestedingsplan van de directie (vertaling doelstelling van de directie naar middelen); 
 • de financieel beleidsmatige advisering, gevraagd en ongevraagd.

Functie-eisen

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau, een voor de functie relevante opleiding en aantoonbaar ervaring als senior financieel beleidsmedewerker in een politiek-bestuurlijke beleidscontext.
 • Kennis van en ervaring met de financiële besluitvormingsprocessen binnen de rijksoverheid is een pré.
 • Je hebt een sterk ontwikkeld analytisch vermogen en bent onderhandelingsvaardig.
 • Je schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden zijn uitstekend.  
 • Je kunt een belangrijke bijdrage vanuit financieel beleidsmatig perspectief leveren aan complexe opgaven van de directie. Je vindt het leuk om met anderen te zoeken naar oplossingen waarbij je in staat bent verschillende perspectieven in beeld te brengen.
 • Je houdt ervan om samen te werken met collega’s maar je kunt ook met een grote mate van zelfstandigheid opereren. Je schrikt er niet voor terug om het initiatief te nemen.
 • Je hebt inzicht in politieke, bestuurlijke en maatschappelijke gevoeligheden; je weet wanneer je iets moet ‘aankaarten’ en je bent in staat bewindspersonen kundig te adviseren over jouw dossier.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Wat bieden wij? Naast een jaarlijkse zomer-bbq, een legendarisch Kerstfeest en fijne collega’s:

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Je kunt jouw sollicitatie onder vermelding van het vacaturenummer: VWS200099 (DMO) richten aan: Jan Vermeer.
 • Indien je bent aangewezen als een verplichte VWNW-kandidaat, dan verzoeken wij je, een kopie van deze aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.
 • Een functiegericht assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

‘Iedereen gezond en wel in een inclusieve samenleving’ – dat is waar we als DMO aan werken en wat ons bindt. We zijn gedreven ambtenaren die hun vak verstaan en die in hun manier van werken meebewegen met wat de samenleving, de politiek en de ambtelijke leiding van ons vragen. Tegelijkertijd durven we tegenspraak te geven en kritisch te zijn. Samenwerken met gemeenten en onze maatschappelijke partners en op basis daarvan onze bewindspersonen goed en ‘well informed’ adviseren, zien wij als onze corebusiness.

De directie heeft een brede verantwoordelijkheid die voor een belangrijk deel voortvloeit uit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015): het bevorderen van de zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving van mensen die daar door hun beperking zelf (nog) onvoldoende toe in staat zijn. In dit licht creëert DMO de randvoorwaarden voor gemeenten, zorgaanbieders en maatschappelijke organisaties die werken aan het verwezenlijken van deze doelstelling. Al deze partijen werken aan ondersteuning ‘op maat’: rekening houdend met individuele omstandigheden, mogelijkheden en beperkingen van mensen. Die ondersteuning kan heel divers zijn: bijvoorbeeld een hulp in het huishouden, dagbesteding, een rolstoel of een traplift, maar ook opvang vanwege onveiligheid thuis of dakloosheid.

DMO ‘host’ in de huidige kabinetsperiode enkele belangrijke programma’s zoals ‘Langer Thuis’ (bevorderen zo lang mogelijk zelfstandig wonen voor ouderen), ‘Eén tegen eenzaamheid’ en ‘Onbeperkt meedoen’ (bevorderen van een samenleving waarin mensen ondanks hun beperking op gelijke voet kunnen meedoen). Ook het beleid voor oorlogsgetroffenen en herinnering WO II is binnen de directie ondergebracht.    

DMO is een prettige directie met een informele manier van met elkaar omgaan. De directie werkt in teams en de meeste mensen werken in meerdere teams omdat zij verschillende dossiers beheren. Je hebt altijd één p-verantwoordelijk MT-lid. We kennen een systeem van ‘mentorschap’ voor nieuwe collega’s.

De plek van de functie in de organisatie

Het financieel cluster binnen de directie bestaat uit financieel beleidsmedewerkers (3,5 fte) en financieel (beheer) adviseurs (FA’s, ca. 3 fte). De FA’s houden zich hoofdzakelijk bezig met de advisering aan de MO-collega’s over subsidie- en opdrachtverlening en beheer daarvan, het beheer van het bestedingsplan, het proces van facturering en inning. Er is daarmee sprake van een nauwe samenwerking tussen senior financieel beleidsmedewerkers en financieel adviseurs binnen de directie. Je werkt als senior financieel beleidsmedewerker nauw samen met collega’s van andere directies binnen het directoraat generaal Langdurige Zorg (waar de directie MO deel van uitmaakt, zoals de directie Jeugd) als met collega’s binnen andere onderdelen van VWS (waaronder de directie FEZ) of andere departementen (waaronder FIN, BZK, VenJ). Daarnaast heb je ook met een grote mate van zelfstandigheid contact met partijen in het brede veld van zorg en ondersteuning

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“Nederland gezond en wel”; dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking in hun participatiemogelijkheden ondersteunen.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Koen Pijnenborg, coördinerend (financieel) beleidsmedewerker

06-46146489

Jan Vermeer, plv. directeur Maatschappelijke Ondersteuning

06-31753393

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Natasja Vissers

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend financieel adviseur (CFA) DGLZ-kolom

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 9 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

MT lid i-Advies en Toetsing bij VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 15 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Communicatieadviseur

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 9 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)