Senior financieel beleidsmedewerker

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Fiscaal, Auditing / accountancy, Financieel / economisch
 • Reageren voor 21 september Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer VO/2021/944
 • Plaatsingsdatum 7 september 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

In ons onderwijs gaan miljarden om. Dat vraagt om een heldere verantwoording naar de samenleving, de politiek en de sector. Heb jij daar uitgesproken ideeën over? Dan biedt deze vacature in Den Haag je de kans op een belangrijke rol als financieel beleidsmedewerker bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

In Nederland ontvangen scholen in het funderend onderwijs jaarlijks circa € 19 miljard om hun taken goed uit te voeren. Bovendien investeert het kabinet nog eens miljarden om de gevolgen van corona op te vangen. Zulke sommen publiek geld scheppen ook een grote verantwoordelijkheid. Komen deze publieke middelen goed terecht, wat is het effect ervan, hoe zit het met de doelmatigheid? Allemaal vragen waar jij je in verdiept.

Dat doe je vanuit jouw ideeën over een goed uitvoerbare financiële verantwoording voor scholen die een effectief beeld geeft van de besteding van de middelen. Ook draag je vanuit jouw kennis bij aan rechtmatig gebruik van complexe subsidieregelingen en het voorkomen van fraude. Als financieel beleidsmedewerker vergroot je samen met collega’s het inzicht in hoe scholen het onderwijsgeld besteden.

Je bouwt mee aan het nog jonge, brede team Verantwoording voor de directies van het directoraat-generaal Primair en Voortgezet Onderwijs. Je houdt je bezig met rapportages over misbruik en oneigenlijk gebruik en het monitoren van dreigende onzekerheden of onrechtmatigheden voor de begroting van het voortgezet onderwijs. Daarnaast geef je als financieel expert duiding aan de financiële staat van het onderwijs en vertaal je de beschikbare cijfers naar beleidsinformatie. Je legt de verbinding tussen dossierhouders en partijen als de Auditdienst Rijk, Algemene Rekenkamer, Dienst Uitvoering Onderwijs en Inspectie van het Onderwijs. Ook denk je in teamverband mee over nieuwe beleidskaders voor de sturing op onderwijsgeld.

Je deinst niet terug voor complexere juridische of financiële vraagstukken en zoekt actief de samenwerking op. Daarbij schakel je met collega’s van de eigen en andere directies en met betrokken partijen. Je maakt analyses, onder meer van jaarrekeninggegevens van onderwijsinstellingen, en zorgt voor overzicht. Ook ben je een stevige gesprekspartner met goed onderbouwde ideeën over financiële verantwoording.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Voortgezet Onderwijs heeft vier afdelingen:

 • Bestuurlijke en Maatschappelijke Relaties
 • Leerroutes, Onderwijsinhoud en Toetsing
 • Onderwijs, Schoolontwikkeling en Digitalisering
 • Financiën en Verantwoording

Bij de afdeling Financiën en Verantwoording werken circa vijftien collega’s. We zijn verantwoordelijk voor het financiële beleid van de directie Voortgezet Onderwijs en werken veel samen met de afdeling Financiën en Verantwoording van de directie Primair Onderwijs. Onze aandachtsgebieden zijn:

 • Beleid: in een vroegtijdig stadium strategisch financieel meedenken over en ondersteunen van beleidstrajecten.
 • Begroting: opstellen van de begroting, het jaarverslag en de suppletoire begrotingen van artikel 3 (voortgezet onderwijs), opstellen van een strategisch financieel kader, waarin prioritering van de politieke wensen plaatsvindt in samenhang met de budgettaire spelregels, en het proactief uitbrengen van advies aan de directie en de directeur-generaal over kansen en bedreigingen voor de begroting.
 • Verantwoording en toezicht: ontwikkeling van verantwoordingsbeleid voor de onderwijssector, financieel toezicht op organisaties op afstand, het leggen van verbinding met auditafdelingen en de Algemene Rekenkamer en het afleggen van verantwoording over onderwijsgeld door de sector.
 • Bestedingsplan: opstellen en strategisch beheren van de budgetten voor subsidies en opdrachten, zorgdragen voor optimale besteding van deze budgetten, het ondersteunen van de directies bij het aangaan van financiële verplichtingen en het adviseren over de (on)mogelijkheden.
 • Bekostiging: ontwikkelen van bekostigingsbeleid voor het voortgezet onderwijs.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stimuleert een slim, vaardig en creatief Nederland. Wij zetten ons in voor mensen. De opsomming is verre van compleet, maar denk aan:

 • leerlingen, studenten en hun ouders;
 • kunstenaars, museumdirecteuren en leraren;
 • onderwijzers en docenten van primair tot hoger onderwijs;
 • wetenschappelijk onderzoekers;
 • medewerkers van radio en televisie, bibliotheken en kunstinstellingen.

Beleid wordt gemaakt vóór mensen, dóór mensen. De bewindslieden, het bestuur, leidinggevenden en medewerkers van het ministerie werken er dagelijks hard aan.

Het ministerie van OCW zet zich actief in om een inclusieve werkomgeving te creëren. Samen werken wij aan een organisatie waar iedere medewerker zich betrokken en gewaardeerd voelt. Naast jouw talenten, ervaring en motivatie maken ook verschillende aspecten van jouw identiteit onze organisatie rijker, innovatiever en leuker. Talent als basis, diversiteit als kracht.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Karin Wijsman (plv afdelingshoofd Financiën VO)

06 46168953

Esmé ter Stege (plv. afdelingshoofd Financiën PO)

06-25723119

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Werving en Selectie OCW

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker met financiële affiniteit, directie primair onderwijs (PO)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 21 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Financieel beleidsmedewerker, directie primair onderwijs (PO)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 21 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker overheidsinformatie en archieven

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 27 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd