(Senior) financieel beleidsmedewerker

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.168 - €6.249
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 18 oktober Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer DGMO 2019-161
 • Plaatsingsdatum 4 oktober 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Wil jij adviseren over de toekomst van wegverkeer en weginfrastructuur in Nederland? Bijvoorbeeld wat we nu kunnen doen om te zorgen voor een goede bereikbaarheid in 2030? Over de vraag wie aansprakelijk is als auto’s zelfrijdend worden? Of over de wijze waarop mobiliteit de komende jaren duurzamer kan worden? Of hoe de kosten van infrastructuur en mobiliteit beheerst kunnen worden?

Kun je kennis, beleid en uitvoering bij elkaar brengen? En vind je samenwerken binnen en buiten IenW vanzelfsprekend? Vind je het interessant om externe ontwikkelingen in je werk te betrekken?

Kun je adviezen en beslisnota’s voor de minister opstellen over strategische keuzes? Ben je in staat te functioneren in een dynamische omgeving? Vind je het uitdagend om te anticiperen en te improviseren?

Dan moet je snel met ons komen praten over jouw nieuwe toekomst bij de directie Wegen en Verkeersveiligheid!

Wij willen jou graag als senior beleidsmedewerker verwelkomen binnen de afdeling Programmering Rijkswegen.

Je werkt in een dynamische beleidsomgeving. De bereikbaarheid van Nederland staat volop in de belangstelling van media en politiek. Je hebt de drive om, vanuit de beleidsprioriteiten van IenW, te zorgen dat er beslissingen worden genomen over de wegenprojecten en de opgaven op het gebied van beheer en onderhoud en vervanging en renovatie.

We zijn op zoek naar een senior beleidsmedewerker die goed thuis is in de overheidsfinanciën en die slim met geld kan omgaan. Belangrijke taak is het adviseren over strategische investeringsbeslissingen uit het Infrastructuurfonds: hoe passen we alle opgaven op de beste manier in het fonds? Je bent spin in het web bij de begrotingsvoorbereiding van IenW en adviseert aan de ambtelijke leiding en de bewindspersonen. Je bent betrokken bij de omvorming van het Infrastructuurfonds naar een Mobiliteitsfonds en adviseert over een passende begrotingsstructuur. Tevens maak en beantwoord je brieven aan de Kamer, bestuurlijke partners en omgevingspartijen. Ook ben je betrokken bij de voorbereiding van bestuurlijke overleggen en overleggen van de bewindslieden met de Tweede kamer. Je krijgt daarnaast een aantal eigen dossiers/projecten om aan te werken en werkt samen met collega’s binnen en buiten de afdeling aan afdelings- of directie overstijgende onderwerpen Je krijgt hier zelf ook ruimte om aan te geven welke dossiers jij leuk vindt en voor je persoonlijke ontwikkeling.

Heb jij een brede belangstelling, een analytische geest, een vlotte pen, leg je makkelijk verbindingen en vind je het leuk om invulling te geven aan een uitdagende opdracht? Neem dan contact op met Diederik de Jong, hoofd van de afdeling Programmering Rijkswegen. Binnen onze afdeling vinden we het belangrijk dat je je ontwikkelt, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling heeft hierom onze aandacht.

Functie-eisen

• Je bent bedreven in het schrijven van beleidsstukken (zoals plannen, nota’s en kamerbrieven), het organiseren en voorzitten van overleggen, het uitbesteden en begeleiden van onderzoek en het beoordelen van voorstellen van interne of externe partijen.
• Je hebt een relevante afgeronde universitaire opleiding of aantoonbaar gelijkwaardig werk- en denkniveau.
• Je bent thuis in de overheidsfinanciën, hebt ervaring opgedaan met begrotingsvoorbereiding en financiële planning.
• Je bent politiek-, bestuurlijk- en organisatiesensitief.
• Je bent in staat om de standpunten van IenW/DGMo op een goede manier in te brengen in overleggen, zowel binnen als buiten het departement.
• Je hebt een sterk ontwikkeld analytisch vermogen.
• Je houdt van aanpakken en hebt een resultaat- en oplossingsgerichte werkhouding.
• Je bent initiatiefrijk en pro-actief.
• Je bent een teamspeler en kunt goed samenwerken en netwerken.
• Je bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk.
• Je bent creatief en flexibel.
• Ervaring met de onderwerpen verkeer en vervoer, mobiliteit en/of duurzaamheid en financiën is een pré.
• Ervaring met werken in SAP en MS Office.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.168 Max. €6.249 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Wegen en Verkeersveiligheid werkt aan het meest slimme, veilige en duurzame mobiliteitssysteem van Nederland. De directie WV heeft de ambitie om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren. Zij houdt zich bezig met de aanleg en het gebruik van de wegeninfrastructuur, de voertuigen op de weg en het gedrag van de weggebruikers. Ook duurzaamheidsopgaven maken integraal onderdeel uit van het werk binnen de directie.

De Directie Wegen en Verkeersveiligheid werkt aan bereikbaarheid over de weg en bestaat uit vier afdelingen: Programmering Rijkswegen, Verkeersveiligheid, Smart Mobility en Wegverkeersbeleid. Binnen de directie wordt ook over afdelingsgrenzen heen gewerkt waarmee we zorgen we voor inhoudelijke verbinding tussen dossiers en het beter benutten van aanwezige kennis en capaciteit. Daarnaast wil de directie midden in de maatschappij staan. Dat kan het beste als onze werknemers een weerspiegeling zijn van de veelzijdigheid van deze Nederlandse maatschappij. Het creëren van een inclusieve en diverse werkomgeving vinden we daarom belangrijk. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, kennis en competenties.

De afdeling Programmering Rijkswegen adviseert de minister over de te leveren prestaties van het hoofdwegennet met het bijbehorende (financiële) kader en verzorgt de opdrachtverlening voor de uitbreiding en de instandhouding van het wegennet aan Rijkswaterstaat. Hierbij wordt inhoud gegeven aan een stevig opdrachtgeverschap met afspraken over te leveren prestaties van het netwerk (doorstroming, veiligheid en duurzaamheid), gericht op het huidige en het toekomstige gebruik van de infrastructuur, met ruimte voor innovatie en binnen de beschikbare financiële middelen.

De afdeling is ongeveer 25 medewerkers groot en werkt met 3 clusters met globaal de volgende onderwerpen en taken. Bijna alle medewerkers werken aan verschillende projecten en klussen in meer dan 1 cluster.
- Het aanlegprogramma (MIRT); advisering over de aanpak van knelpunten in het hoofdwegennet, het (doen) uitvoeren van bereikbaarheidsonderzoeken voor bereikbaarheidsknelpunten, het begeleiden van MIRT-onderzoeken en –Verkenningen.
- Het cluster Financiën en Infrastructuurfonds; voorbereiding van de jaarlijkse begroting voor het Infrastructuurfonds, advisering daarover aan de ambtelijke top en de bewindspersonen, adviseren over nieuwe investeringsprojecten.
- Het cluster Instandhouding; Opdrachtgever voor Rijkswaterstaat voor de planning en uitvoering  van de instandhoudingsopgave hoofdwegennet  en, advisering en opdrachtgever voor de uitvoering van het programma Vervanging en Renovatie,.

De afdeling is de afgelopen tijd fors vernieuwd, een aantal mensen is met pensioen gegaan en het takenpakket is en wordt verder uitgebreid. Het is een jong team met evenveel mannen als vrouwen. Kennisoverdracht en het opdoen van vaardigheden vinden we belangrijk en daarom wordt zo veel mogelijk in duo’s van meer en minder ervaren collega’s gewerkt. De omgangsvormen zijn informeel, de houding is professioneel en resultaatgericht.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Wij zetten de kracht van diversiteit in om onze doelen te realiseren. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer ing. D. de Jong

06 - 52 59 51 46

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw L. Kijlstra

06 - 83 59 77 29

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Clustercoördinator Vaarwegen en plaatsvervangend afdelingshoofd

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 24 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker luchtverkeer

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 18 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Senior Wetenschappelijk medewerker

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 29 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)