Senior financieel adviseur

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 19 mei Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer VWS210080(FEZ)
 • Plaatsingsdatum 4 mei 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als (senior) financieel adviseur bij de directie Financieel-Economische Zaken (FEZ) ben je verantwoordelijk voor het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van financiële processen binnen het ministerie van VWS. Je houdt toezicht op en adviseert over vraagstukken op het gebied van de financiële bedrijfsvoering zoals het subsidiebeheer en het inkoopbeheer. Zo neem je deel aan het Expertisecentrum Subsidies dat onder meer adviseert over nieuwe subsidieregelingen. Of aan het Expertisecentrum Inkoop waar onder andere actuele inkoopcasussen worden besproken. Ook werk je mee aan verbetertrajecten om te bevorderen dat het geld wordt besteed en verantwoord volgens de regels. Je fungeert als vraagbaak voor het departement wat betreft kennis van financiële processen en instrumenten en je draagt bij aan het op peil houden van de financiële kennis binnen het ministerie. Je bent aanspreekpunt voor de staf- en beleidsdirecties binnen VWS, collega’s van andere ministeries waaronder het ministerie van Financiën, de Algemene Rekenkamer en de Auditdienst Rijk. Je bent een relevante schakel in de organisatie als het gaat om financieel advies, en werkt in die hoedanigheid samen met collega’s in alle lagen van de organisatie. Op die manier zie je een grote verscheidenheid aan beleidsonderwerpen voorbij komen, en leg je relevante dwarsverbanden. Door je takenpakket en positie ben je de oren en ogen van de directeur FEZ en daarmee een belangrijke adviseur voor de ambtelijke leiding.

Functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde universitaire opleiding, bij voorkeur met een (bedrijfs-)economische of bestuurskundige achtergrond.
 • Je hebt relevante werkervaring opgedaan in de financiële functie (minimaal 3 jaar).
 • Je hebt overtuigingskracht en een goed ontwikkelde schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid.
 • Je bent initiatiefrijk en oplossings- en resultaatgericht.
 • Je handelt consequent en een uitstekende oordeelsvorming.
 • Je bent samenwerkingsgericht en weet hoe je draagvlak moet verwerven.
 • Je schakelt makkelijk tussen verschillende dossiers en kunt prioriteren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.842 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Je kunt jouw sollicitatie richten aan Hans Leenders onder vermelding van het vacaturenummer VWS210080(FEZ)
 • Indien je bent aangewezen als een verplichte Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat, dan verzoeken wij je een kopie van deze aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.
 • Een functiegericht assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie FEZ is de concerncontroller en budgettaire belangenbehartiger van het ministerie en is tevens verantwoordelijk voor volledige en juiste beslisinformatie. FEZ draagt zorg voor een optimale departementsbrede besluitvorming over beleid en geld.

FEZ opereert in een dynamische omgeving en heeft directe contacten met de politieke leiding en ambtelijke top. De directie heeft een open werksfeer en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.

Je werkt bij de afdeling Ontwikkeling Financieel Beleid en Beheer. De afdeling coördineert de financiële besluitvorming van de politieke en ambtelijke leiding, ontwikkelt initiatieven en bereidt besluiten voor op strategisch niveau op het gebied van financieel beleid en beheer.

FEZ heeft nog twee andere afdelingen. De afdeling Beleidstoetsing en Advies (BT) toetst voornemens en uitvoering op het gebied van VWS-beleid en beheer aan de budgettaire, beleidsmatige en beheersmatige kaders en brengt daarover advies uit aan de politieke en ambtelijke leiding. De afdeling Budgettaire Zaken (BZ) is de ‘cijfermatige spil’ van FEZ en zorgt voor de opzet en samenstelling van financieel-beleidsmatige stukken die naar het parlement gaan, zoals de departementale begroting en verantwoording.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“Nederland gezond en wel”; dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking in hun participatiemogelijkheden ondersteunen.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Hans Leenders, Directeur Financieel-Economische Zaken

06-15038283

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Debby Ketting-Langelaan

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) beleidsmedewerker

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 19 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur sociale media

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 28 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd