Senior financieel adviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Juridisch
 • Reageren voor 30 oktober Nog 1 dag
 • Vacaturenummer BD20/DGRR/200190
 • Plaatsingsdatum 13 oktober 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het ministerie van Justitie en Veiligheid kent vijf directoraten-generaal die beleid ontwikkelen en implementeren. Jij werkt als senior financieel adviseur bij het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving in Den Haag. Jouw betrokkenheid bij actuele thema’s, zoals de aanpak van ondermijning of modernisering van de rechtspraak, komt daarbij goed van pas.

Jij vindt het leuk om aan de slag te gaan met complexe financiële vraagstukken én om te bedenken hoe het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGRR) zijn opdrachtgeversrol richting taakorganisaties verder kan verbeteren. Bovendien weet je de bereikte resultaten van het DG goed over het voetlicht te brengen. En uiteraard heb je er zin in om actief mee te bouwen aan onze nieuwe directie en daarin jouw unieke bijdrage te leveren.

Jouw taken

 • Je bent verantwoordelijk voor het overkoepelend financieel beeld van jouw beleidsdirectie(s) en zorgt ervoor dat de directeur(en) in staat is (zijn) om tijdig bij te sturen op budgetten. Hiervoor haal je tijdig input op in de organisatie en relateer je dit aan de financiële kaders.
 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor de beleidsdirecties binnen DGRR als het gaat om de financieel-economische aspecten die samenhangen met de uitvoering van het beleid.
 • Je adviseert over de haalbaarheid van beleidsvoornemens, met inachtneming van de vigerende begrotingsvoorschriften en budgettaire kaders.
 • Je adviseert, gevraagd en ongevraagd, het management van het DG over de budgettaire ontwikkelingen, zowel van de personele als beleidsmatige budgetten in relatie tot de begroting. Zo kom je bijvoorbeeld met voorstellen ter voorkoming van financiële tekorten. Hierbij werk je nauw samen met de centrale directie Financieel-Economische Zaken en de directie Eigenaarsadvisering.

Functie-eisen

 • Je koppelt academisch niveau aan meerjarige en aantoonbare kennis van en ervaring op het terrein van de (overheids)financiën .
 • Je hebt een goed analytisch vermogen en kunt problemen snel doorgronden.
 • Je begrijpt ingewikkelde zaken snel en weet dit op een heldere wijze onder de aandacht te brengen; je formuleert helder en to the point, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Je draagt zelfstandig jouw verantwoordelijkheid voor jouw account(s), waarbij inbreng en betrokkenheid van collega's voor jou vanzelfsprekend is. Alleen kom je ver, samen bereik je meer.
 • Je bent besluitvaardig en beschikt over inhoudelijke betrokkenheid, in combinatie met procesvaardigheid.
 • Je bent in hoge mate proactief, flexibel, signaleert kansen en risico’s en handelt hiernaar.
 • Je bent samenwerkingsgericht, collegiaal en hulpvaardig. Gezamenlijk draag je verantwoordelijkheid voor het geheel.
 • En niet onbelangrijk: je hebt zin om je tanden te zetten in een nieuwe baan en brengt energie en vrolijkheid met je mee.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • De selectieprocedure bestaat uit een gesprek met een selectiecommissie en draagvlakcommissie en referentiechecks.
 • Ook een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGRR) bestrijkt meerdere dynamische en complexe beleidsterreinen; een optimale stafondersteuning is dan ook van cruciaal belang om dat beleid goed uit te voeren. De Stafdirectie in oprichting kent nu achttien medewerkers, verdeeld over diverse ‘clusters’: financiën, interne bedrijfsvoering/DG-Staf en CIO-Staf (Informatievoorziening/Privacy). Zij ondersteunen de directeur-generaal en het DG op alle PIOFACH-aspecten.

Naast inhoudelijk kwalitatieve advisering en implementatie op de diverse deelgebieden, is het creëren van synergie en samenhang door goed met elkaar samen te werken en dwarsverbanden te leggen de opgave voor het komende jaar. Net als het inrichten van DG-brede processen op alle PIOFACH-taken. Doel is om te komen tot een herkenbare stafdirectie met een stevig kwalitatief fundament.

Cluster Financiën
Het cluster Financiën kent zes — groeiend naar acht — medewerkers die het DG en de beleidsdirecteuren ondersteunen als bestuurder op financieel-economisch gebied bij de uitoefening van diens verantwoordelijkheden. Het cluster beheert en onderhoudt het stelsel van planning en control (beleid, beheer, condities en control), zowel binnen het DGRR als voor de (taak)organisaties die binnen het verantwoordelijkheidsgebied van het DGRR vallen, inclusief de coördinatie van de begroting voor het DGRR.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het Bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding.

De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan tweeduizend medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Het ministerie van Justitie en Veiligheid kent vijf directoraten-generaal die beleid ontwikkelen en implementeren. Jij komt te werken bij het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGRR). DGRR richt zich op de instandhouding van de rechtsorde en rechtsstaat, en de aanpak van maatschappelijke vraagstukken op het gebied van overlast, onveiligheid en criminaliteit.

DGRR werkt in een netwerk. Zo werken we samen met het Openbaar Ministerie, de Rechtspraak, de politie, bijzondere opsporingsdiensten, Europol en de Koninklijke Marechaussee. Maar ook met het notariaat, de advocatuur, gerechtsdeurwaarders, gefinancierde rechtsbijstand, gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Onze werkwijze kenmerkt zich door multidisciplinaire samenwerking, aandacht voor beleidsmatige en operationele vraagstukken, een programmatische en fenomeengerichte aanpak en snelle interventies bij politiekgevoelige incidenten.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevr. E.R. Gazan

06-18304439

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevr. E.R. Gazan

06-18304439

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur bedrijfsvoering

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Financieel beleidsmedewerker

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 9 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker politie

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)