• Stand­plaats Utrecht, Rijswijk, Lelystad
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.214 - €6.227
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 20 juni
 • Vacaturenummer WVL-23-022
 • Plaatsingsdatum 27 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Rijkswaterstaat zoekt een ervaren ecoloog. Iemand die een centrale rol wilt vervullen in het behalen van natuurdoelstellingen én het opstellen van beheerplannen voor de 25 Natura2000-gebieden. Het is een inhoudelijke rol waar ecologische kennis toegepast wordt in actuele maatschappelijke thema’s en het beheer van natuurgebieden in de grote wateren. Interessant voor jou? Lees dan snel verder!

Hoe jij bijdraagt in jouw rol
In een landelijk programmateam van ecologen en andere disciplines draag jij bij aan de analyse van de ecologische knelpunten. Je geeft advies over het opstellen van maatregelen om natuur te beschermen. In het N2000 dossier ben je betrokken bij kennisontwikkeling en het opzetten en evalueren van monitoring, die als basis dienen voor het beheer van de Natura2000 gebieden. Je zorgt voor strategische ecologische advisering, uitgaande van de gestelde (wettelijke) kaders en beleidsregels.

Vraagstukken analyseer je vanuit verschillende disciplines met de juiste mensen. Intern overleg je met de programmamanager en leden van je programmateam. Extern onderhoud je contacten met andere overheden en natuurorganisaties. Zo zorg je, naast aansluiting op Natura2000, ook voor verbinding en samenwerking met andere natuur-gerelateerde projecten en landelijke beleidsontwikkelingen. Je helpt bij het formuleren van de juiste kennisvragen en het vaststellen van de juiste marktbenadering. Ook begeleid je opdrachten aan kennisinstituten en marktpartijen en beoordeel je de kwaliteit van de geleverde producten.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Dankzij jouw inzet draag je bij aan het verwezenlijken van de instandhoudingsdoelen van onze Natura2000 gebieden. Hierbij heb je oog voor andere maatschappelijke belangen die in de betrokken gebieden spelen. Mede dankzij jou zorgt jouw afdeling Waterkwaliteit en Natuurbeheer voor de landelijke coördinatie van het werkveld ecologische waterkwaliteit en voor afstemming met de regionale Rijkswaterstaatonderdelen voor ecologische kennisontwikkeling, monitoring en evaluatie in de grote wateren.

Wat wij aan jou waarderen
Je neemt graag het initiatief en houdt van uitdagingen en complexe vraagstukken. Je past jouw ecologische expertise graag toe in de praktijk. Daarnaast verdiep jij jouw expertise door de verbinding bij de aansturing van onderzoek. Met je enthousiasme en betrokkenheid inspireer je anderen. Je bent slagvaardig en brengt je standpunten met overtuiging. In jouw werkveld, op het snijvlak van beleid en uitvoering in een politiek-bestuurlijke en internationale context, weeg je steeds de belangen goed af omdat je je goed kunt verplaatsen in de verschillende belangen. Je onderbouwt jouw besluiten duidelijk, maakt beslissingen en komt met creatieve en juridisch houdbare oplossingen. Het tijdig opleveren van advies, soms onder druk, is voor jou geen probleem! En tot slot waarderen wij dat je goed bent in het leggen en onderhouden van contacten met voor de eigen functie relevante personen en organisatie.

Meer weten?
Solliciteer direct, wij kijken ernaar uit! Een eerste kennismaking kan wat ons betreft snel plaatsvinden.

Wil je eerst inhoudelijk meer weten over de functie? Bel of app met Sarah Marx, omgevingsmanager Natura2000, via 06-50166294. Zij staat je graag te woord. Kijk voor meer info op de website van Natura2000.

 • je hebt een afgeronde opleiding in de richting van biologie, ecologie of een ander relevant gebied;
 • je hebt aantoonbare kennis en ervaring met ecosysteem functioneren en interactie met menselijke activiteiten en je hebt hiervoor een aantoonbaar netwerk;
 • je hebt specialistische kennis van vogelecologie (zoet en zout);
 • je hebt minimaal 5 jaar werkervaring, bijvoorbeeld bij een andere overheid, een adviesbureau, kennisinstituut of een natuurorganisatie;
 • je bent in staat complexe vragen om te zetten naar specifieke onderzoeksvragen en vervolgens de markt te begeleiden in het beantwoorden van deze vragen;
 • je bent in staat om snel nieuwe informatie eigen te maken en hierin een logische structuur aan te brengen.
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.214 Max. €6.227 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Rijkswaterstaat is een aantrekkelijke werkgever. Dit komt ook tot uiting in onze arbeidsvoorwaarden. Wat bieden wij jou?

 • een passend maandsalaris (fulltime is 36 uur per week);
 • diverse verlofregelingen en de mogelijkheid om meer of minder te werken;
 • hybride werken;
 • studiefaciliteiten en persoonlijke ontwikkeling.

Je kan je arbeidsvoorwaardenpakket gedeeltelijk zelf samenstellen door het Individuele Keuze Budget (IKB) Het IKB bestaat uit geld en uren. Je kan zelf kiezen wanneer je het geld uitbetaald wilt hebben. De IKB uren kan je opnemen, deels laten uitbetalen of opsparen voor later. Ook kan je het IKB inzetten voor fiscaal vriendelijke doelen.

Wij vinden het belangrijk dat je zowel op je werk als privé lekker in je vel zit. Wil jij even sporten in je lunchpauze? ‘s Middags je (klein)kind van school halen en ‘s avonds je werk afmaken? Een overleg online bijwonen vanuit huis, omdat er een loodgieter langskomt? Bij ons kan je hybride werken als je functie dat toelaat. Je kan een thuisvergoeding ontvangen en er zijn voorzieningen voor het ergonomisch inrichten van je thuiswerkplek.

 • je standplaats is Utrecht, Rijswijk of Lelystad. Bij Rijkswaterstaat stimuleren we het hybride werken. Werk in overleg met je leidinggevende en collega’s vanuit huis of op kantoor wanneer je functie dit toelaat;
 • de (online) selectiegesprekken vinden doorlopend plaats;
 • bij voldoende geschikte reacties kan de vacature eerder sluiten
 • een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Rijkswaterstaat is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen wij jou graag uit, als jij je herkent in deze vacature, om te solliciteren.

Solliciteren: eerst online, daarna op locatie
Heb je binnenkort je eerste kennismakings- of sollicitatiegesprek? Deze vindt bij voorkeur online plaats. Daarmee stimuleren wij ‘slim’ reizen. Zo dragen we bij aan minder druk op snelwegen en OV én minder CO2-uitstoot. Heb je toch liever een gesprek op een van onze kantoren? Laat het ons weten, dan kijken we natuurlijk wat mogelijk is.

Ben je toe aan het gesprek voor de 2e ronde of het arbeidsvoorwaardengesprek? Dan ontvangen wij je graag op locatie. Heb je dit gesprek liever online? De recruiter inventariseert wat jouw wensen zijn waarna een definitieve afspraak wordt gemaakt.

Vragen?
Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met onze recruiter of kijk op onze website voor meer informatie.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Wil jij werken bij Rijkswaterstaat binnen Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL)? Dit organisatieonderdeel is leidend in het denken over, en voorbereiden op, de grote transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie en circulariteit. WVL voorziet uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland door kennis te (laten) ontwikkelen, te beheren en te delen.

WVL werkt hierin nauw samen met kennisinstituten, decentrale overheden en marktpartijen uit binnen- en buitenland. Vaak gaat het om schaarse, heel specifieke, kennis zoals duurzame en slimme mobiliteit, een aanpak voor zwerfafval rondom en onze wegen en in onze wateren, en innovaties als een circulair viaduct. Ook wordt onderzocht hoe in tijden van droogte, water beter vast kan worden gehouden. Verder monitort en analyseert WVL verkeersongevallen en optimaliseert het de veiligheid op en rond de wegen voor mensen, dieren en natuur.

In totaal werken ruim 900 mensen binnen WVL, verspreid over vier directies: Bedrijfsvoering, Inkoop & Prestatiemanagement, Bereikbaarheid & Netwerkkwaliteit, Veiligheid & Water en Leefomgeving.

Waterkwaliteit en Natuurbeheer

De afdeling Waterkwaliteit en Natuurbeheer beschikt over diepgaande kennis en expertise van de waterkwaliteit, ecologie, gebruiksfuncties (zwemwater, drinkwater, koelwater, recreatie en scheepvaart), emissies en verontreinigingsbronnen in zowel zoete als zoute watersystemen. Met deze kennis ondersteunen we Rijkswaterstaat en de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, en Economische Zaken en Klimaat bij onder meer de implementatie van de EU-kaderrichtlijnen Water en Marien en de beheerplannen Natura 2000. Ook dragen we bij aan vergunningverlening en monitoren we in grote watersystemen de effectiviteit van maatregelen, natuurcompensatie en andere ingrepen in het watermilieu. De afdeling bestaat uit ruim vijftig medewerkers.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland: dat is werken bij Rijkswaterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jeannette Plokker, afdelingshoofd Waterkwaliteit en Natuurbeheer

06-53426523

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Chris van der Sloot, adviseur Werving en Selectie

06-40683652

Solliciteren?

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Manager projectbeheersing

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht, Lelystad, Rijswijk
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 7 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Management assistant

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 12 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur waterkeringen

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 7 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd