Senior Detentie Inrichtingswerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Soesterberg
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32
 • Maand­salaris €2.471 - €3.220
 • Niveau MBO - 4
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 1 februari
 • Vacaturenummer 23767
 • Plaatsingsdatum 24 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

In het detentiecentrum Zeist in Soesterberg verblijven mensen die wanhopig, suïcidaal of agressief kunnen zijn. Jij weet daar als senior detentie-inrichtingswerker op de juiste manier mee om te gaan. Door een goede begeleiding van gedetineerden speel je een belangrijke rol voor hen. Zo zet jij je in voor een veilige samenleving. 

Als senior detentie-inrichtingswerker treed je op als mentor van de gedetineerden die je begeleidt. Je bent hun aanspreekpunt en houdt mentorgesprekken. Ook lever je een bijdrage aan detentie- en re-integratieplannen en schuif je aan bij het multidisciplinair overleg. Daarnaast bewaak je de orde, rust en veiligheid. Dat betekent dat je constant zoekt naar de juiste balans in de omgang met gedetineerden. Aan de ene kant bied je als begeleider ondersteuning en soms een schouder, aan de andere kant is het je taak om de orde te handhaven. Als het nodig is treed je dan ook op. 

Verder bewaak je de uitvoering van de processen op de afdeling. Zijn er knelpunten? Dan informeer je het afdelingshoofd daarover en kom je met verbetervoorstellen. Je verricht coördinerende taken en bent supervisor voor medewerkers als het gaat om het bevorderen van hun beroepshouding en het verder ontwikkelen van hun vaardigheden. Ook treed je op als informant voor het afdelingshoofd bij functioneringsgesprekken.
 

Meer over de functiegroep Inrichtingswerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het detentiecentrum (DC) Zeist is een zelfstandige organisatie en maakt deel uit van de divisie Gevangeniswezen/Vreemdelingenbewaring, onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen.
Er zijn in ons land twee DC-locaties, namelijk in Rotterdam en in Zeist. Op beide locaties verblijven vreemdelingen die het land moeten verlaten en beschikbaar worden gehouden voor uitzetting. De meeste van hen verblijven hier op grond van een bestuursrechtelijke maatregel. In beide DC’s is ook ruimte voor ingeslotenen op strafrechtelijke titel. 

Wij dragen bij aan een rechtvaardige en veilige samenleving door het beleid zo humaan en doeltreffend mogelijk uit te voeren. Ingeslotenen bereiden we zo goed mogelijk voor op hun vertrek uit Nederland. Binnen de regels voor orde en veiligheid krijgen zij de maximale bewegingsvrijheid. Ook krijgen ze tijdens hun verblijf de gelegenheid om zaken te regelen voor hun vertrek. In DC Zeist zijn we verantwoordelijk voor gezinnen, vrouwen, minderjarige alleenreizenden en arrestanten.

Afdeling E/F van detentiecentrum Zeist huisvest voor een tijdelijke duur arrestanten. De mensen die gedetineerd zijn op de arrestantenafdeling, verblijven daar in het kader van strafrecht. Een arrestant is een al dan niet onherroepelijk veroordeelde die is aangehouden nadat hij zich bijvoorbeeld heeft onttrokken aan de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf of de voorlopige hechtenis. Een arrestant blijft maximaal 56 dagen op deze afdeling en wordt daarna, afhankelijk van de duur van zijn straf, overgeplaatst naar een andere inrichting. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer E. Hogendorp, afdelingshoofd E/F

06-25543909

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving & Selectie

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Detentie Inrichtingswerker (Detentiecentrum Zeist)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Soesterberg
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Detentie Inrichtingsbeveiliger (Detentiecentrum Zeist)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Soesterberg
 • Uren per week 27-36
 • Salaris­niveau schaal 4
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

GZ-psycholoog DC Rotterdam

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd